Μαθήματα AutoCAD 3D με παγκόσμια πιστοποίηση Autodesk®

Παρουσίαση

•  AutoCAD 3D, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

74

Ασκήσεις
Εφαρμογές

881

Ολοκληρωμένα
Project

2

Επαναληπτικές
Ασκήσεις

52Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το AutoCAD 3D είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • AutoCAD | Autodesk Certified User
  • AutoCAD | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Η Εργαλειοθήκη View
2 Visual Styles
3 Orbit
4 Viewports
5 Camera
6 Camera properties
7 Camera adjust
8 UCS 3P
9 3D Face
10 Extrude
11 Extrude Taper
12 Extrude Path
13 UCS
14 UCS II
15 Draw Order
16 Navcube
17 Navsweel
18 Walk and Fly
19 3D Navigation
20 Box
21 Polysolid
22 Wedge
23 Cone
24 Sphere
25 Cylinder
26 Torus
27 Pyramid
28 Helix
29 Revolve
30 Sweep
31 Presspull
32 Loft
33 Planar Surface
34 Section Plane
35 3D Mesh
36 Revolved Mesh
37 Tabulated Mesh
38 Ruled Mesh
39 Edge Mesh
40 3D Move
41 3D Rotate
42 Align
43 3D Mirror
44 3D Array
45 Interference Checking
46 Slice
47 Thicken
48 Convert to Solid
49 Convert to Surface
50 Extract Edges
51 Union
52 Subtract
53 Intersect
54 Imprint Edges
55 Color Edges
56 Copy Edges
57 Extrude Surface
58 Move Faces
59 Offset Faces
60 Delete Faces
61 Rotate Faces
62 Taper Faces
63 Color Faces
64 Copy Faces
65 Clean
66 Separate
67 Shell
68 Check
69 Point Light
70 Spot Light
71 Light List
72 Hide
73 Materials Sample
74 3D Mapping

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του AutoCAD 3D:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι η εξοικείωση σου με την εργαλειοθήκη προβολής. Μαθαίνοντας τα οπτικά στιλ, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις την έννοια της τροχιάς και των viewports, τοποθετώντας και προσαρμόζοντας κάμερες στο έργο σου. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με πρακτικές εφαρμογές πάνω στο UCS 3P, ώστε να περάσεις σε πιο σύνθετα εργαλεία του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου σχεδιαστικού software στον τομέα του.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την τρισδιάστατη πρόσοψη, με τις εντολές εξώθησης και εξώθησης με Taper και της πηγής. Κατανοώντας τις εντολές UCS και UCS II, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε θέματα σχεδιαστικής σειράς, για να μπορείς, στη συνέχεια, να διαχειρίζεσαι τον κύβο πλοήγησης.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα διδαχθείς εντολές επεξεργασίας εικόνας όπως Trim, Extent αλλά και βασικές εντολές δημιουργίας, ανοίγματος και αποθήκευσης ιδιοτήτων. Επιλύοντας σύντομα και εύληπτα πρακτικά παραδείγματα με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του κάθε κεφαλαίου, θα μπορείς να εφαρμόζεις ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων, καθώς και να χειρίζεσαι απόλυτες και σχετικές καρτεσιανές συντεταγμένες πάνω στο σχεδιαστικό έργο που υλοποιείς. Επαναληπτικά σχέδια θα σου ανατεθούν πάνω στις πολικές συντεταγμένες, ενώ αρκετό υλικό προσφέρεται για την κατανόηση της χρησιμότητας που σου παρέχεται μέσα από την ένδειξη συντεταγμένων.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τον κύλινδρο, torus, πυραμίδας και έλικα, για να χρησιμοποιήσεις τις δυνατότητες περιστροφής, σκουπίσματος, τραβήγματος και υψώματος. Όλες οι ενότητες συνοδεύονται από πληθώρα ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών για την αφομοίωση των εισηγήσεων.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τις επίπεδες επιφάνειες, με την πεδιάδα τομέως και με τις εντολές 3D Mesh και περιστρεφόμενη Mesh. Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς το πλέγμα με πίνακα και με γνώμονα, θα έχεις την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση πάνω στο πλέγμα γωνίας και στην τρισδιάστατη μετακίνηση για ένα προσεγμένο σχεδιαστικό αποτέλεσμα.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι την τρισδιάστατη περιστροφή, να στοιχίζεις τα αντικείμενα του σχεδίου σου και να χρησιμοποιείς πιο σύνθετες εντολές τρισδιάστατου καθρεπτισμού και πινάκων. Αφιερώνοντας χρόνο στα πρακτικά θέματα ελέγχου παρεμβάσεων, θα μπορέσεις να περάσεις σε εργαλεία τεμαχισμού και διόγκωσης για μέγιστη λεπτομέρεια στο έργο που υλοποιείς. Μαθαίνοντας να μετατρέπεις αντικείμενα σε στερεή μορφή, ολοκληρώνεις τις διδακτικές απαιτήσεις της παρούσης ενότητας.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να μετατρέπεις στοιχεία του έργου σου σε επιφάνεια, να εξάγεις άκρες και να ενοποιείς μέρη, όπου αυτό απαιτείται στο έργο σου. Μαθαίνοντας να αφαιρείς και να τέμνεις, θα περάσεις σε εντολές αποτύπωσης άκρων, χρωματισμού και αντιγραφής αυτών, δίνοντας προσοχή στα παραδείγματα που ενσωματώνονται στην ύλη.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να εξωθείς επιφάνειες, να μετακινείς, να διαγράφεις, να περιστρέφεις, να χρωματίζεις, να αντιγράφεις προσόψεις και να χρησιμοποιείς την εντολή Clean για να καθαρίσεις στοιχεία του έργου σου.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να διαχωρίζεις αντικείμενα, να χρησιμοποιείς κέλυφος για να τα καλύπτεις, να ελέγχεις και να προσθέτεις φως σήμανσης και προβολέα, καθώς επίσης και να δημιουργείς λίστα φωτισμού όπου αυτό χρειάζεται. Αποκτώντας ευχέρεια στις εντολές απόκρυψης και χρήσης δείγματος υλικών, θα έχεις την απαιτούμενη δεξιοτεχνία για να προχωρήσεις σε εργασίες τρισδιάστατης αντιστοίχισης.

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα αναλάβεις ένα project κατασκευής σπιτιού-πισίνας.

Στόχος της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να σχεδιάσεις μία κουζίνα.

Στόχος της 12ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κάνεις μια γενική επανάληψη και να ξεκινήσεις την τελική σου εργασία.

Γενική Επανάληψη
Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση


•  AutoCAD 3D 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


Όλοι οι σπουδαστές μας αποκτούν δωρεάν το γνήσιο εκπαιδευτικό λογισμικό AutoCAD 3D 2019 της Autodesk®

συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο