Άλλαξε στάση: «από το νομίζω πως μπορώ» στο «τώρα μπορώ».

Για όλα τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στην τάξη, διεξάγονται και εξ' Αποστάσεως με συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Το μοντέλο αυτό, έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση προς τη μάθηση και τις γνώσεις.

art & design δημοφιλή μαθήματα


Η διδακτική μας προσέγγιση από το 1984

mama-mas
όσο καινοτομείς, υπερέχεις!
Πόπη Βασιλοπούλου, Δημιουργός του Εκπαιδευτικού & Εξεταστικού Ομίλου FACEtoFACE από το 1984.
Επιλέγουμε

εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο να είναι ικανό να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Προσφέρουμε

το καλύτερο επίπεδο σπουδών, αυτό που θα απαιτούσαμε οι ίδιοι για τα παιδιά μας.

Επενδύουμε

αδιάκοπα σε υποδομές και εξοπλισμό, για να μπορούμε να παρέχουμε επίκαιρη εκπαίδευση, για να είμαστε στο επίκεντρο εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Συνεργαζόμαστε

με εταιρείες οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά εργασίας.

Δημιουργούμε

μία μοναδική “χημεία” γνώσης, σύγχρονης τεχνολογίας και επαγγελματικής πρακτικής.

Αναβαθμίζουμε

συνεχώς την προσφερόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, παρακολουθώντας στενά την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της.

Υποστηρίζουμε

όλες τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των σπουδαστών μας.

Προωθούμε

τους σπουδαστές μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τυς προς την επαγγελματική αποκατάσταση.

Δεσμευόμαστε

ότι η επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών μας ήταν και θα είναι στο επίκεντρο της υπηρεσίας που προσφέρουμε.

Εξυπηρετούμε

τις δικές σας υψηλές απαιτήσεις για την παροχή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

Πιστοποιούμε

τους σπουδαστές (εκπαιδευόμενους) με τις διεθνείς πιστοποιήσεις Autodesk, ChaosGroup, McNeel, SketchUp, Corona, Adobe, ECDL, και του Υπουργείου Παιδείας. Οι οποίες αναγνωρίζονται σε Ελλάδα και Εξωτερικό.