Άλλαξε στάση: από το «νομίζω πως μπορώ» στο «ξέρω πως μπορώ».

Απόκτησε Εξειδικευμένες Γνώσεις με Παγκόσμιες Πιστοποιήσεις, Επιτυγχάνουμε, την Κατάρτιση.

art & design δημοφιλή μαθήματαComputer Schools από το 1984