Μαθήματα Relux με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρουσίαση

•  Relux, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

30

Ασκήσεις
Εφαρμογές

142Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή
2 Import project
3 CAD – Import
4 Γραμμές εργαλείων
5 Γραμμή εργαλείων Settings
6 Σχεδίαση Σκηνής
7 Δημιουργία δωματίων και ορόφων
8 Γραμμή εργαλείων Outputs
9 Ρυθμίσεις Επιπέδων Αξιολόγησης
10 Στοιχεία δωματίου
11 Τοποθέτηση αντικειμένων στον χώρο
12 Τοποθέτηση βασικών αντικειμένων Basic objects
13 Εργαλεία επεξεργασίας αντικειμένων
14 Εργαλεία Group objects & Create Boolean group
15 Διαχειριστής Μελέτης Project manager
16 Ομάδες εργαλείων Mouse mode & Working plane
17 Δημιουργία νέας μελέτης & Δημιουργία νέων χώρων
18 Δημιουργία πολυγωνικού χώρου
19 Εισαγωγή χρωμάτων, υφών και υλικών Materials
20 Επιλογή φωτιστικών σωμάτων
21 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
22 Προβολή φωτομετρικών αποτελεσμάτων
23 Χειροκίνητος τρόπος τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων
24 Παράθυρο ιδιοτήτων φωτιστικών σωμάτων & Ομαδοποίηση φωτιστικών
25 Οικονομική μελέτη φωτισμού
26 Απεικονίσεις μελέτης
27 Μελέτη εξωτερικού χώρου
28 Δημιουργία δρόμου
29 Παράδειγμα Δημιουργίας Δρόμου
30 Αποτελέσματα

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Relux


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση, θα παρακολουθήσεις μια εισαγωγή στο πρόγραμμα, ενώ θα μάθεις πώς να κάνεις import ένα project. Οι επιλογές του CAD-Import και γενικότερα, των γραμμών εργαλείων και εργαλείων Settings, καθώς και η σχεδίαση σκηνής είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται η 1η συνάντηση. Στη συνέχεια, θα περάσεις στη δημιουργία δωματίων και ορόφων, στη χρήση της γραμμής εργαλείων outputs και στις ρυθμίσεις επιπέδων αξιολόγησης, κλείνοντας με τα στοιχεία δωματίου.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με την τοποθέτηση εικονιδίων, με τους τρόπους εκτέλεσης εντολών και με τη σχεδίαση, περνώντας, στη συνέχεια, στη χρήση της εντολής erase, στις εντολές oops, undo και redo, offset, fillet και chamfer.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση, θα περάσεις σε εργασίες τοποθέτησης αντικειμένων στο χώρο, τοποθέτησης βασικών αντικειμένων Basic objects, καθώς και στη χρήση εργαλείων επεξεργασίας αντικειμένων και group objects & create Boolean group. Στη συνέχεια, θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις ομάδες εργαλείων mouse mode & working plane, να δημιουργείς νέα μελέτη και νέους χώρους, πολυγωνικούς χώρους, καθώς και να εισαγάγεις χρώματα, υφές και υλικά materials, κλείνοντας με την επιλογή φωτιστικών σωμάτων.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την συνάντηση να καταπιαστείς με την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, με την προβολή φωτομετρικών αποτελεσμάτων, καθώς και με το χειροκίνητο τρόπο τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων. Στη συνέχεια, θα περάσεις στις ιδιότητες του παραθύρου φωτιστικών σωμάτων και στην ομαδοποίηση των φωτιστικών και θα έχεις την ευκαιρία να διερευνήσεις οικονομική μελέτη φωτισμού, τις απεικονίσεις μελέτης, μελέτη εξωτερικού φωτισμού, αλλά και τη δημιουργία μελέτης δρόμου. Τέλος, θα ασχοληθείς με παράδειγμα δημιουργίας μελέτης δρόμου και θα δεις τα αποτελέσματα.


•  Relux 2018.2: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του Relux.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο