Μαθήματα Dialux με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρουσίαση

•  Dialux, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

29

Ασκήσεις
Εφαρμογές

113Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Οθόνη έναρξης του DIALUX
2 Γενικές ρυθμίσεις
3 Ρυθμίσεις Προτύπων
4 Χώροι Εργασίας
5 Ολοκλήρωση Οθόνης Έναρξης
6 Προβολές (Views)
7 Εισαγωγή DWG/DWF
8 Site
9 Storey and Building Construction
10 Apertures & Cutout
11 Assessment Zones & Room Elements
12 Roofs & Ceilings
13 Furniture and Objects
14 Materials
15 Dimensions, Labelling and Reference Lines
16 Copy and Arrange, Views & Project Overview
17 Luminaires
18 Lamp, Edit Joints & Filters
19 Light Scenes
20 Energy Consumption
21 Daylight
22 Calculation Objects
23 Calculation
24 Results
25 False Colors
26 Export
27 Documentation
28 Tabular Street Planning
29 Road Planning

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Dialux


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση των μαθημάτων του Dialux, θα εξοικειωθείς με την οθόνη έναρξης του προγράμματος, με τις γενικές ρυθμίσεις, με τις ρυθμίσεις προτύπων και με τους χώρους εργασίας. Στη συνέχεια, θα ολοκληρωθεί η περιήγηση στην οθόνη έναρξης και θα περάσεις στο χειρισμό των προβολών.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να κάνεις εισαγωγή DWG/DWF, θα ασχοληθείς με θέματα site story και building construction, για να μπορέσεις, στην πορεία, να ασχοληθείς με τις επιλογές apertures και cutout. Η άνεση στη διαχείριση των assessment zones και room elements, καθώς και των roofs & ceilings είναι μερικά από τα θέματα με τα οποία θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς.

Στα πλαίσια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τις εντολές furniture and objects, materials, dimensions, labeling και reference lines, καθώς και να «παίζεις» με την οπτική του σχεδίου σου, κάνοντας χρήση των Copy and Arrange, Views & Project Overview. Τα Luminaires, Lamp Edit Joints & Filters είναι θέματα με τα οποία ολοκληρώνεται η ύλη της τρέχουσας συνάντησης.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τα Light Scenes, με το Energy Consuption, Daylight και Calculation Objects, περνώντας σε θέματα υπολογισμών και αποτελεσμάτων.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα περάσεις σε θέματα χρωμάτων, όπως με τα False Colors, εξαγωγής (Export), documentation και Tabular Street Planning, ενώ θα ολοκληρώσεις την ύλη της συνάντησης με τις επιλογές που παρέχονται μέσω του Road Planning.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με την τελική εργασία που οδηγεί στην πανελλήνια πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ.


•  Dialux evo 8.0: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του Dialux.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο