Μαθήματα Wordpress με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Παρουσίαση

•  Wordpress, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

23

Ασκήσεις
Εφαρμογές

73Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructors

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή στο WordPress
2 Βασικές ορολογίες
3 Λήψη Και Εγκατάσταση Wampserver
4 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
5 Λήψη Και Εγκατάσταση Wordpress
6 Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Wordpress
7 Το Μενού Άρθρα – Κατηγορίες
8 Το Μενού Άρθρα – Ετικέτες
9 Δημιουργία Νέου Άρθρου
10 Επεξεργασία Άρθρου
11 Διαχείριση Πολυμέσων
12 Εισαγωγή Εικόνας σε Άρθρο
13 Δημιουργία Σελίδας
14 Αλλαγή Και Προσαρμογή Θέματος
15 Δημιουργία Μενού
16 Εγκατάσταση Πρόσθετου & Δημιουργία Φόρμας Επικοινωνίας
17 Εγκατάσταση Πρόσθετου & Προσθήκη Χάρτη
18 Εισαγωγή Ροής Ειδήσεων (Rss)
19 Προσθήκη Βίντεο Youtube
20 Εισαγωγή Σελίδας «Υπό Κατασκευή»
21 Εγκατάσταση Πρόσθετου «Slider»
22 Προσθήκη Και Διαχείριση Μελών
23 Μεταφορά Βάσης Δεδομένων Και Ιστότοπου Σε Άλλο Υπολογιστή

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Wordpress:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξοικειωθείς με την πλατφόρμα του Wordpress και να γνωρίσεις τα χαρακτηριστικά και τη δομή του. Ερχόμενος σε επαφή με βασικές ορολογία του προγράμματος, θα περάσεις στη λήψη και στην εγκατάσταση του wampserver για τους σκοπούς των μαθημάτων. Μαθαίνοντας να δημιουργείς βάση δεδομένων, θα έχεις στη διάθεσή σου τα βασικά εργαλεία χρήσης της δημοφιλούς πλατφόρμας. Ασκήσεις θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις τη λήψη και την εγκατάσταση του προγράμματος, ενώ η γνωριμία με το περιβάλλον του προγράμματος και του μενού των άρθρων αναλύονται σε σχετικές εφαρμογές.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με τα μενού των άρθρων, τις ετικέτες και θα μάθεις να δημιουργείς νέα άρθρα για την ιστοσελίδα σου. Οι εντολές επεξεργασίας άρθρου και διαχείρισης πολυμέσων είναι μερικά από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείς στα κεφάλαια που ακολουθούν, ενώ η μορφοποίηση περιεχομένου σε άρθρο και η δημιουργία σελίδας αποτελούν βασικές εντολές που θα μάθεις να εκτελείς. Αλλάζοντας και προσαρμόζοντας το θέμα της σελίδας σου, θα είσαι σε θέση να προσωποποιείς τη δημιουργία σου σύμφωνα με την προσωπική σου αισθητική.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς μενού, να εγκαθιστάς πρόσθετα και να δημιουργείς φόρμα επικοινωνίας. Αποκτώντας αντίληψη περί της προσθήκης χάρτη και ροής Rss ειδήσεων, θα είσαι σε θέση να κάνεις τη σελίδα σου πιο ενδιαφέρουσα και διαδραστική. Στα μαθήματα θα διαπιστώσεις πως μπορείς να ενσωματώσεις και βίντεο, όπως επίσης και σήμανση εισαγωγής σελίδας "υπό κατασκευή". Η εγκατάσταση πρόσθετου slider είναι μια εργασία με την οποία θα ασχοληθείς στα πλαίσια του τελευταίου κεφαλαίου της ενότητας.

Η 4η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα της προσπάθειας να μάθεις να προσθέτεις και να διαχειρίζεσαι μέλη του ιστοτόπου σου, αλλά και να μεταφέρεις τη βάση δεδομένων και τον ιστότοπό σου σε άλλο υπολογιστή. Μέσω των επαναληπτικών ασκήσεων όλων των μαθημάτων, θα μάθεις να δημιουργείς ένα site με επαγγελματικές προδιαγραφές.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να δημιουργείς site με θεματολογία "βιβλιοπωλείο", όπως θα έκανες σε ένα πραγματικό project.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μπορέσεις να φτιάξεις μια ιστοσελίδα για βιντεοπαιχνίδια.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς ένα site για μόδα.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα φτιάξεις ένα site για κοσμήματα.

Η 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με ένα site, το θέμα του οποίου θα επιλέξεις εσύ.

Κατά τη 10η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ολοκληρώσεις τη δημιουργία ενός site με ελεύθερο θέμα.

Στα πλαίσια της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα κάνεις μια γενική επανάληψη και θα αναλάβεις την τελική σου εργασία.


•  Wordpress 4.9: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες CMS πρακτικής: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο