Μαθήματα Vray Sketch Up με παγκόσμια πιστοποίηση Chaosgroup®

Παρουσίαση

•  Vray Sketch Up, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

104

Ασκήσεις
Εφαρμογές

461Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το Vray Sketch Up είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Chaosgroup του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • V-ray | Chaosgroup Certified User
  • V-ray | Chaosgroup Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Chaosgroup® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Chaosgroup® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Chaosgroup® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Chaosgroup® στην Ελλάδα και Κύπρο.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών(Vray Official Trainer) το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγικό μάθημα για το V-ray
2 Εργαλειοθήκες V-Ray & Ορισμός φακέλων αρχείων
3 V-Ray Main Toolbar
4 Παράθυρο V-Ray Frame Buffer
5 Έκθεση μιας 32 bit & 8 bit απόδοσης
6 Απενεργοποίηση των Default Lights
7 Environment (Μέρος 1ο)
8 Environment (Μέρος 2ο)
9 Global Illumination: Irradiance Map
10 Irradiance Map: Hemispherical Subdivs & Interpolation Samples
11 Global illumination: Prepasses
12 Indirect illumination (GI): Secondary bounces
13 Indirect illumination (GI): Light Cache
14 V-Ray Options (Καρτέλα Indirect Illumination)
15 V-Ray Options (Καρτέλα Irradiance Map)
16 V-Ray Option (Καρτέλα Light Cache)
17 V-Ray Option (Καρτέλα Caustics)
18 V-Ray Option (Καρτέλα Globarl Switches)
19 V-Ray Option (Καρτέλα Output)
20 Απόδοση σε πραγματικό χρόνο (V-Ray RT)
21 V-Ray Physical VS DSLR φωτογραφική μηχανή
22 Οι βασικές ιδιότητες μίας DSLR μηχανής
23 Πως το εστιακό μήκος επηρεάζει μία σύνθεση
24 Ο κανόνας του ενός τρίτου
25 Βάθος πεδίου
26 V-Ray Physical Camera Παράμετροι
27 Προσομοίωση Βάθους Πεδίου
28 Ακραίο Βάθος Πεδίου
29 Ισορροπία λευκού σε εξωτερικούς χώρους (Θεωρητικό)
30 Επιλογές ελέγχου έκθεσης Shutter Speed, F Number & Shutter Speed
31 Εργαλείο Lens shift
32 V-Ray Omni Light
33 Παράμετροι Omni Light
34 V-Ray Rectangle Light
35 V-Ray Spot Light
36 V-Ray IES Light
37 V-Ray Sphere Light
38 Φωτισμός εσωτερικού χώρου
39 Πως δημιουργείται μία HDR εικόνα
40 Φωτίζοντας έναν εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας μία HDR εικόνα
41 Χρήση υλικών & Κατηγορίες αντανακλάσεων
42 Αντανακλάσεις σε επιφάνειες διαφόρων βαθμών γυαλάδας
43 Διάθλαση & Δείκτης διάθλασης
44 Material Editor
45 Standard Material
46 Δημιουργία υλικού Standard, καρτέλα Maps
47 Γενικές οδηγίες για την ανάλυση υλικών
48 Material editor & Ερμηνεία πίνακα υλικών
49 Εισαγωγή στην δημιουργία υλικών
50 Δημιουργία υλικών: Γυαλιστερό κόκκινο πλαστικό
51 Δημιουργία υλικών: Λουστραρισμένο Ξύλο & Γυαλισμένο Μάρμαρο
52 Επιχρωμιωμένο μέταλλο
53 Δημιουργία υλικών: Επιχρωμιωμένο και βουρτσισμένο μέταλλο
54 Δημιουργία υλικών: Αδιαφανές μπλε πλαστικό
55 Δημιουργία υλικών: Φυσικό ξύλο
56 Τεχνική δημιουργίας γυαλιού
57 Δημουργία υλικών: Γυαλί/Παγωμένο γυαλί
58 Δημουργία υλικών: Έγχρωμο Γυαλί
59 Δημουργία υλικών: V-Ray Material Mirror
60 Δημουργία υλικού Water
61 Δημουργία υλικών: Χρυσός
62 Angle Blend Material
63 Skp Two Sided
64 Toon Material
65 V-Ray Two Sided
66 Δημουργία υλικού που εκπέμπει φως
67 Uselight cache for glossy rays (Μέρος 1ο)
68 Uselight cache for glossy rays (Μέρος 2ο)
69 Max Depth
70 Συμβουλές για τις αντανακλάσεις
71 Διάχυση των χρωμάτων
72 Ερευνά απεικόνισης και φωτορεαλιστική απόδοση
73 Μάτι εναντίον κάμερας
74 Οι τρεις τύποι της έκθεσης
75 Color Mapping
76 Color Mapping: Reinhard
77 Color Mapping Χωρίς το V-Ray
78 Color Mapping στο Sketch Up
79 Υπερέκθεση & Photoshop
80 Διαχείριση της έκθεσης σε ένα Render
81 Τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού Rendering
82 Δημιουργία πλαισίου σκηνής
83 Exterior Simulation
84 Οι βασικές παράμετροι του V-Ray sun
85 Εξισορρόπηση φωτός/Σκιών
86 Ρεαλιστικός ουρανός
87 Έλεγχος V-Ray Sky
88 Διαμόρφωση ορίζοντα
89 Δημιουργία ορίζοντα
90 Βλάστηση
91 Εισαγωγή στο Bump και στο Displacement
92 Τρόπος χρησιμοποίησης Displacement (Displacement channel)
93 Προσομοιώνοντας πλακάκια (Displacement)
94 Προσομοιώνοντας γρασίδι (Κοντό σκέλος)
95 V-Ray Proxy
96 Anti-Aliasing
97 Irradiance Map
98 Light Cache
99 V-Ray Proxy
100 Χησιμοποιώντας το Render και τα Buckets
101 Προσομοιώνοντας μία σκηνή εσωτερικού χώρου (Μέρος 1ο)
102 Προσομοιώνοντας μία σκηνή εσωτερικού χώρου (Μέρος 2ο)
103 Προσομοιώνοντας μία σκηνή εξωτερικού χώρου (Μέρος 1ο)
104 Προσομοιώνοντας μία σκηνή εξωτερικού χώρου (Μέρος 2ο)

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Vray Sketch Up:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να γνωρίσεις το περιβάλλον χρήσης του Vray για χρήση στο SketchUp. Αποκτώντας εξοικείωση με το interface του προγράμματος, θα μάθεις τις εργαλειοθήκες του V-Ray και τον τρόπο ορισμού φακέλων αρχείων. Αφού εξοικειωθείς με το V-Ray Main Toolbar, θα δεις το παράθυρο του V-Ray Frame Buffer και θα μάθεις να κάνεις έκθεση μιας 32 Bit και 8 Bit απόδοσης.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να απενεργοποιείς τα Default Lights και να χειρίζεσαι το Environement. Στη συνέχεια, θα περάσεις στο Global Illumination: Irradiance Map και στα Hemispherical Subdivs & Interpolation Samples.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα χρησιμοποιήσεις τις επιλογές Global Illumination Prepasses, καθώς και τον Indirect Illumination για Secondary Bouncers και Light Cache εντολές. Αφού αποκτήσεις την απαιτούμενη ευχέρεια στα V-Ray Options για την καρτέλα Indirect Illumination, θα ολοκληρώσεις τη συνάντηση με τα V-Ray Options για την καρτέλα Irradiance Map.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με τις επιλογές των V-Ray Options για την καρτέλα Light Cache, τα Global Switches και την καρτέλα Output, περνώντας σε θέματα απόδοσης σε πραγματικό χρόνο (V-Ray RT).

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς με το Vray Physical Camera VS DSLR φωτογραφικής μηχανής και να χρησιμοποιήσεις τις βασικές ιδιότητες μιας DSLR μηχανής. Στη συνέχεια των μαθημάτων, θα δεις πώς το εστιακό μήκος επηρεάζει μια σύνθεση και θα περάσεις στον κανόνα του ενός τρίτου, μαθαίνοντας περισσότερα για το βάθος πεδίου.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα δεις περισσότερα για τις παραμέτρους της V-Ray Physical Camera και θα περάσεις σε θέματα προσομοίωσης βάθους πεδίου, αποκτώντας μια πλήρη εικόνα για το ακραίο βάθος πεδίου, την ισορροπία του λευκού σε εξωτερικούς χώρους και τη χρήση των επιλογών ελέγχου έκθεσης Shutter Speed, F Number & Shtter Speed.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι το εργαλείο Lens Shift, την εντολή V-Ray Omni Light, τις παραμέτρους Omni Light και τις επιλογές V-Ray Rectangle Light και V-Ray Spot Light.

Η 8η εκπαιδευτική συνάντηση είναι αφιερωμένη στις εντολές V-Ray IES Light και Sphere Light, ενώ παρέχεται διδασκαλία πάνω στο φωτισμό δωματίου και στο πώς δημιουργείται μια HDR εικόνα. Τέλος, θα δεις πώς να φωτίζεις έναν εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιώντας μια HFR εικόνα.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη χρήση υλικών και τις κατηγορίες αντανακλάσεων, γνωρίζοντας περισσότερα για τις αντανακλάσεις σε επιφάνειες διαφόρων βαθμών γυαλάδας, θέματα διάθλασης και δείκτη διάθλασης και σωστή χρήση των εργαλείων Material Editor και Standard Material.

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη δημιουργία υλικού Standard, κάνοντας χρήση της καρτέλας Maps και θα λάβεις γενικές οδηγίες για την ανάλυση των υλικών στο σχεδιαστικό σου έργο. Αφού εξοικειωθείς με τη χρήση του Material Editor και μάθεις να ερμηνεύεις τους πίνακες των υλικών, θα κάνεις μια εισαγωγή στη δημιουργία υλικών και θα δεις πώς να διαμορφώνεις γυαλιστερό, κόκκινο πλαστικό.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε θέματα δημιουργίας υλικών, όπως λουστραρισμένο ξύλο και γυαλισμένο μάρμαρο, επιχρωμιωμένο μέταλλο και επιχρωμιωμένο και βουρτσισμένο μέταλλο. Στη συνέχεια, θα μάθεις να δημιουργείς αδιαφανές μπλε πλαστικό, καθώς και φυσικό ξύλο.

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση θα αφιερώσεις χρόνο στην τεχνική δημιουργίας γυαλιού, υλικών όπως γυαλί και παγωμένο γυαλί, έγχρωμο γυαλί και V-Ray Material Mirror, προτού περάσεις στη δημιουργία υλικού Water.

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς υλικά, όπως χρυσό, καθώς και να χειρίζεσαι εντολές όπως Angle Blend Material, Skp Two Sided, Toon Material και Vray Two Sided.

Στη 14η συνάντηση θα καταπιαστείς με τη δημιουργία υλικού που εκπέμπει φως, καθώς και τη χρήση light cache for glossy rays, αξιοποίηση του Max Depth και θα λάβεις συμβουλές για τις αντανακλάσεις.

Στη 15η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη διάχυση χρωμάτων και θα κάνεις μια έρευνα απεικόνισης και φωτορεαλιστικής απόδοσης, μαθαίνοντας περισσότερα για το "Μάτι εναντίον κάμερας". Στη συνέχεια, θα δεις τους τρεις τύπους της έκθεσης και θα ολοκληρώσεις τη συνάντηση με ζητήματα πάνω στο Color Mapping.

Στη 16η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε εντολές περί Color Mapping, όπως το Reinhard, Color Mapping χωρίς το Vray, Color Mapping στο Sketch Up και θέματα υπερέκθεσης και Photoshop. Στην πορεία, θα ασχοληθείς με τη διαχείριση της έκθεσης σε ένα Render.

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού Rendering, περνώντας σε θέματα δημιουργίας πλαισίου σκηνής, χρήση του Exterior Simulation και κατανοώντας τις βασικές παραμέτρους του Vray Sun. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς ενεργά με την εξισορρόπηση φωτός/σκιών, προτού περάσεις στην επόμενη, εκπαιδευτική συνάντηση.

Στη 18η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με το ρεαλιστικό ουρανό, με τον έλεγχο του V-Ray Sky και με θέματα διαμόρφωσης και δημιουργίας ορίζοντα, αφιερώνοντας χρόνο στη βλάστηση.

Στη 19η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τα Vray Proxy και θα κάνεις μια εισαγωγή στο Bump και στο Displacement, κατανοώντας τον τρόπο χρησιμοποίησης του Displacement και περνώντας στην προσομοίωση σε πλακάκια και γρασίδι.

Στην 20η συνάντηση θα μάθεις να κάνεις antialiasing, να χρησιμοποιείς το Irradiance Map, το Light Cache και το Noise Threshold, ενώ θα μπορέσεις να προσομοιώσεις μια σκηνή εσωτερικού χώρου.

Στην 21η εκπαιδευτική συνάντηση, θα συνεχίσεις με θέματα προσομοίωσης σκηνών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ολοκληρώνοντας τα μαθήματα επιτυχώς.


•  Vray Sketch Up 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο