Μαθήματα Vray Revit με παγκόσμια πιστοποίηση Chaosgroup®

Παρουσίαση

•  Vray Revit, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

25

Ασκήσεις
Εφαρμογές

63Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το Vray Revit είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Chaosgroup του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • V-ray | Chaosgroup Certified User
  • V-ray | Chaosgroup Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Chaosgroup® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Chaosgroup® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Chaosgroup® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Chaosgroup® στην Ελλάδα και Κύπρο.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών(Vray Official Trainer) το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Revit Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Ορισμός του V-ray ως κύριου renderer
2 Γραμμές εργαλείων V-ray
3 Παράθυρο V-ray Frame Buffer
4 V-ray Options (Καρτέλα Global Switches)
5 V-ray Options (Καρτέλα Environment)
6 V-ray Options (Καρτέλα Color Mapping)
7 V-ray Options (Καρτέλα Output)
8 V-ray Options (Καρτέλα Indirect) 
9 V-ray Options (Καρτέλα Irradiance Map)
10 V-ray Options (Καρτέλα Light Cache)
11 V-ray Options (Καρτέλα Caustics)
12 V-ray Proxy
13 V-ray Lights (Rectangular light)
14 V-ray Lights (Point light)
15 V-ray Lights (Spot light)
16 V-ray Lights (Directional light)
17 V-ray Lights (IES light)
18 Material Editor
19 Δημιουργία υλικού Standard, καρτέλα Diffuse
20 Δημιουργία υλικού Standard, καρτέλα Maps
21 Δημιουργία υλικού Standard, εφαρμογή γυαλάδας
22 Δημιουργία αυτόφωτου υλικού
23 Δημιουργία υλικού Glass και Mirror
24 Δημιουργία υλικού Water
25 Εύρεση και Εισαγωγή έτοιμου υλικού

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Vray Revit:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης πάνω στο Vray για Revit είναι να μάθεις να ορίζεις το V-Ray ως κύριο renderer, αξιοποιώντας, στη συνέχεια, τις γραμμές εργαλείων του V-Ray. Χρήσιμο στη διαδικασία εισαγωγής στις λειτουργίες αυτού είναι το παράθυρο πλαισίου Buffer και η καρτέλα διεθνών διακοπτών.

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι την καρτέλα περιβάλλοντος, αλλά και να χρησιμοποιείς τις χρωματικές επιλογές του σχετικού χάρτη. Οι καρτέλες αποτελέσματος και εφαρμογής έμμεσων εργαλείων θα σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την έναρξη χρήσης τους V-Ray.

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να προχωρήσεις στην εκμάθηση των καρτελών στις επιλογές του V-Ray, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του χάρτη ακτινοβολίας, του προσωρινού φωτός και των καυστικών στοιχείων. Η ύλη ολοκληρώνεται με τη χρήση του V-Ray Proxy, πεδίο εφαρμογής το οποίο αναλύεται διεξοδικά.

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι το ορθογώνιο φως, το φως σημείου, όπως επίσης το φως θέσης και κατεύθυνσης.

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τα φώτα του V-Ray, καθώς και να δημιουργείς τα δικά σου υλικά μέσα από τον αντίστοιχο επεξεργαστή. Δημιουργώντας πρότυπα υλικά και κάνοντας χρήση της καρτέλας διάχυσης, είσαι σε θέση να κατανοήσεις την καρτέλα χάρτη και να εφαρμόζεις το εφέ της γυαλάδας εύκολα και με την απαιτούμενη δεξιοτεχνία.

Στα πλαίσια της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης θα μάθεις να δημιουργείς αυτόφωτα υλικά, να δημιουργείς υλικά γυαλιού και καθρέπτη, μαθαίνοντας, στην πορεία, να αξιοποιείς το υλικό του νερού. Πραγματοποιώντας εύρεση και εισαγωγή ενός έτοιμου υλικού, θα μπορέσεις να αντιληφθείς τις πρόσθετες δυνατότητες που σου παρέχει το V-Ray για ένα πρωτότυπο, προσωπικό έργο.

Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να ολοκληρώσεις εργασία, το θέμα της οποίας μπορείς να επιλέξεις εσύ.

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να πραγματοποιήσεις εργασία, το θέμα της οποίας μπορείς να διαλέξεις εσύ.

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να πραγματοποιήσεις εργασία, με δική σου θεματολογία.

Στα πλαίσια της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα κάνεις μια τελική επανάληψη και μια τελική εργασία.


•  Vray Revit 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο