Μαθήματα Vray 3D Studio Max με παγκόσμια πιστοποίηση Chaosgroup®

Παρουσίαση

•  Vray 3D Studio Max, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

156

Ασκήσεις
Εφαρμογές

573Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το Vray 3D Studio Max είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Chaosgroup του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • V-ray | Chaosgroup Certified User
  • V-ray | Chaosgroup Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Chaosgroup® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Chaosgroup® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Chaosgroup® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Chaosgroup® στην Ελλάδα και Κύπρο.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών(Vray Official Trainer) το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Τι είναι το V-Ray και πώς ελέγχουμε την εγκατάστασή του 
2 Φωτορεαλιστική απόδοση: Μέθοδος 5 βημάτων
3 Ορισμός V-Ray ως κύριου Renderer
4 Απόδοση σε πραγματικό χρόνο (V-Ray RT)
5 Διόρθωση Gamma
6 Διόρθωση Gamma στη σκηνή (εκτός των υφών)
7 Παράθυρο V-Ray Frame Buffer
8 Έκθεση μιας 32 Bit & 8 Bit απόδοσης
9 Απενεργοποίηση των Default Lights 
10 Global Illumination
11 Prepasses
12 Αποθήκευση Ρυθμίσεων Render-Ανακεφαλαίωση
13 Ρυθμίσεις Environment
14 Δημιουργία άμεσου φωτισμού (εσωτερική σκηνή)
15 V-Ray Physical Camera Vs DSLR Φωτογραφική μηχανή 
16 Οι βασικές ιδιότητες μιας DSLR μηχανής
17 Πώς το εστιακό μήκος επηρεάζει μια σύνθεση
18 Ο κανόνας του ενός τρίτου
19 Βάθος πεδίου
20 Τοποθέτηση V-Ray Physical Camera
21 Τοποθέτηση V-Ray Physical Camera
22 Ακραίο βάθος πεδίου
23 Εφέ Bokeh
24 Ισορροπία λευκού σε εξωτερικούς χώρους (Θεωρητικό)
25 Ισορροπία λευκού σε εσωτερικούς χώρους
26 Παράμετροι V-Ray Physical Camera
27 Δημιουργία πλαισίων σε στενούς χώρους
28 Τύποι φωτισμού
29 Τοποθέτηση V-Ray Light
30 Παράμετροι των V-Ray Light
31 Store With Irradiance Map
32 Η αναλογία Size-Intensity
33 Βασικό σύστημα φωτισμού
34 Προσομοιώνοντας τμήμα εσωτερικού χώρου σαν αντικείμενο
35 Κλασικός φωτισμός τριών σημείων
36 Χρωματική αντίθεση
37 Εξισορρόπηση με φωτισμό τριών σημείων
38 Εξισορροπώντας έναν εσωτερικό χώρο
39 Πώς εξισορροπούμε έναν εσωτερικό χώρο (Μέρος 1ο)
40 Πώς εξισορροπούμε έναν εσωτερικό χώρο (μέρος 2ο)
41 Χρήση υλικών & κατηγορίες αντανακλάσεων
42 Δημιουργία Photometric
43 Δημιουργία Photometric Parameters
44 Αντανακλάσεις
45 Διάθλαση & δείκτης διάθλασης
46 Γενικές οδηγίες για την ανάλυση υλικών
47 Material Editor & ερμηνεία πινάκων υλικών
48 Εισαγωγή στη δημιουργία υλικών
49 Δημιουργία υλικού: Γυαλιστερό κόκκινο πλαστικό
50 Δημιουργία υλικών: Λουστραρισμένο ξύλο & γυαλισμένο μάρμαρο
51 Επιχρωμιωμένο μέταλλο
52 Δημιουργία υλικών: Επιχρωμιωμένο και βουρτσισμένο μέταλλο
53 Δημιουργία υλικών: Αδιαφανές μπλε πλαστικό
54 Δημιουργία υλικών: Φυσικό ξύλο
55 Τεχνική δημιουργίας γυαλιού
56 Δημιουργία υλικών: Γυαλί / Παγωμένο γυαλί
57 Δημιουργία υλικών: Έγχρωμο γυαλί
58 Δημιουργία V-Ray Material Mirror
59 Δημιουργία υλικών: Χρυσός
60 Δημιουργία V-Ray Light Material
61 Use light Cache For Glossy Rays (Μέρος 1o)
62 Τροποποίηση νέας Bitmap χωρίς Photoshop
63 Max Depth
64 Συμβουλές για νέας αντανακλάσεις
65 Διάχυση των χρωμάτων
66 Δημιουργία βιβλιοθήκης υλικών
67 Δημιουργία Multi Sub Material
68 Δημιουργία Editable Poly
69 Έρευνα απεικόνισης και φωτορεαλιστική απόδοση
70 Μάτι εναντίον κάμερας
71 Οι τρεις τύποι νέας έκθεσης
72 Color Mapping
73 Color Mapping: Reinhard
74 Color Mapping χωρίς το V-Ray
75 Color Mapping
76 Yπερέκθεση & Photoshop
77 Διαχείριση νέας έκθεσης σε ένα Render
78 Τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού Rendering
79 Δημιουργία πλαισίου σκηνής
80 Guess Vert Tilt
81 Exterior Simulation
82 Τοποθέτηση V-Ray Sun σε μια σκηνή
83 Οι βασικές παράμετροι του Vray Sun
84 Εξισορρόπηση φωτός/σκιών
85 Vray sun: Τόπος, ημερομηνία, ώρα
86 Ρεαλιστικός ουρανός
87 Vray Sky
88 Έλεγχος V-Ray Sky
89 Αντικατάσταση V-Ray Sky με ένα άλλο Sky στο Post – Production
90 Διαμόρφωση ορίζοντα
91 Δημιουργία Vray Plane (Δημιουργία ορίζοντα)
92 Βλάστηση
93 Render νυκτός
94 Δημιουργία Night Scene (Βήμα 1-2)
95 Δημιουργία Night Scene (Βήμα 3-4)
96 Προσομοίωση Render νυκτός με Vraylight & Vraysky (Μέρος 1ο)
97 Προσομοίωση Render νυκτός με Vraylight & Vraysky (Mέρος 2ο)
98 Εισαγωγή στο Bump και στο Displacement
99 Τρόπος χρησιμοποίησης Displacement (Displacement Channel)
100 Τρόπος χρησιμοποίησης Displacement (Modifier Vray displacement mod)
101 Προσομοιώνοντας πλακάκια (Vraydisplacementmod)
102 Προσομοιώνοντας γρασίδι (Κοντό σκέλος)
103 Προσομοιώνοντας χαλί (Κοντό σκέλος)
104 Το Displacement των 3D αντικειμένων: Γυαλιστερό πλαστικό κόκκινο
105 Πώς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία V-Ray Fur
106 Δημιουργία ψηλού γρασιδιού και χαλιού
107 V-Ray Proxy
108 Εφέ κουρτίνας (Vray2sidedmtl)
109 Εισαγωγή στη μέθοδο των 5-Step Render Workflow (5srw): Βήμα-1: Ανάλυση του 3D μοντέλου
110 Βήμα-2: Light Balance (Ισορροπία φωτός)
111 Σκιές περιβάλλοντος
112 Δημιουργώντας φωτισμό σε εσωτερικό χώρο
113 Περιοχή με σκίαση
114 V-Ray Light Lister
115 Βήμα-3: Ανάθεση υλικών-Δημιουργία υλικού Parquet
116 Υλικό χαλιού
117 Δημιουργία υλικών για φωτιστικό σώμα
118 Βήμα-4: Καθαρίζοντας την εικόνα
119 Anti-aliasing
120 Irradiance map
121 Light Cache
122 Noise Threshold
123 Βελτίωση χρόνου του Render για τα υλικά (subdivs)
124 Various Subdivisions
125 Μοντέλα ουρανού
126 Τύποι V-Ray Lights (Dome, Sphere & Mesh)
127 V-Ray Light Material Για αυτόφωτα αντικείμενα
128 V-Ray Les και Les αρχεία
129 Πώς δημιουργείται μια HDR Εικόνα
130 Χαρακτηριστικά των HDRI Maps στο V-Ray
131 Φωτίζοντας έναν εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας μια HDR Εικόνα
132 Προσομοίωση νυχτερινής σκηνής με HDR
133 Δημιουργία Alpha Channel χρησιμοποιώντας IBL
134 Αφιερώνοντας χρόνο για έρευνα
135 Ρυθμίσεις για πρόχειρο Rendering
136 Store with Irradiance Map
137 Χρησιμοποιώντας το Render Region και τα Buckets
138 V-Ray Scene Converter
139 Απενεργοποιώντας τα Trace Reflections
140 Global Switches
141 Επιλογές Sizing and Irradiance Map για μεγάλα Renders
142 Η επιλογή Light Cache ως προεπισκόπηση
143 Σύγκριση εικόνων με τη χρήση του Vfb ιστορικού
144 Τεχνικά προβλήματα: τοίχοι με κηλίδες
145 Τεχνικά προβλήματα: Ανώμαλες επιφάνειες
146 Τεχνικά προβλήματα: Κοκκώδεις περιοχές
147 Μη επαρκής μνήμη για μεγάλα Renders
148 Τεχνικά Προβλήματα: Δημιουργία πλαισίου για Render σε στενούς χώρους
149 Τεχνικά προβλήματα: Στιγμιότυπα με οδοντωτές άκρες
150 Ακμές αντικειμένων με ανοίγματα λόγω νέας επιλογής Displacement
151 Τεχνικά προβλήματα: θολωμένο τελικό Render
152 Τεχνικό πρόβλημα: Ξεθωριασμένες εικόνες μετά την αποθήκευση
153 Τεχνικά προβλήματα: διόρθωση Gamma στο Photoshop
154 Τεχνικά προβλήματα: Διαρροή φωτός
155 Τεχνικά προβλήματα: Λευκά pixels (Sun)
156 Τεχνικά προβλήματα: Ξεθώριασμα εικόνων κατά την αποθήκευσή νέας Render ως .jpg

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Vray 3D Studio Max:


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση θα εισαχθείς στο περιβάλλον του V-Ray και θα μάθεις πώς ελέγχουμε την εγκατάστασή του. Αφού εισαχθείς στη φωτορεαλιστική απόδοση με τη μέθοδο των 5 βημάτων, θα δεις πώς να ορίσεις το V-Ray ως κύριο Renderer και να πραγματοποιείς απόδοση σε πραγματικό χρόνο (V-Ray RT). Στο τέλος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έχεις μάθει, επίσης, να διορθώνεις το Gamma.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να διορθώνεις το Gamma στη σκηνή, εκτός των υφών και θα γνωρίσεις καλύτερα το παράθυρο του V-Ray Frame Buffer. Στην πορεία των μαθημάτων, θα δεις περισσότερα για την έκθεση μιας 32 Bit & 8 Bit απόδοσης, προτού περάσεις στην απενεργοποίηση των Default Lights και στη ρύθμιση του Global Illumination.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με τα Prepasses και με την αποθήκευση ρυθμίσεων Render, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση σε αυτά που θα έχεις διδαχτεί. Στην πορεία, θα μάθεις περισσότερα για τις ρυθμίσεις Environment και για τη δημιουργία άμεσου φωτισμού σε μια εσωτερική σκηνή. Τέλος, θα μάθεις να χειρίζεσαι το V-Ray Physical Camera σε αντιδιαστολή με το DSLR για φωτογραφική μηχανή.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα δεις τις βασικές ιδιότητες μιας DSLR μηχανής και θα κατανοήσεις το πώς το εστιακό μήκος επηρεάζει μια σύνθεση, προτού περάσεις στον κανόνα του ενός τρίτου και στο βάθος πεδίου. Τέλος, θα δεις πώς τοποθετούμε μια V-Ray Physical Camera στη σκηνή μας.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα δεις την προσομοίωση βάθους πεδίου και το εφέ Bokeh, προτού καταπιαστείς με θέματα ισορροπίας λευκού σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, αποκτώντας, το απαραίτητο, θεωρητικό υπόβαθρο.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τις παραμέτρους του V-Ray Physical Camera, καθώς και να δημιουργείς πλαίσια σε στενούς χώρους, προτού περάσεις στους τύπους φωτισμού και στην τοποθέτησηV-Ray Light. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να πειραματιστείς με τη ρύθμιση των παραμέτρων των V-Ray light, ώστε να προετοιμαστείς κατάλληλα για την επόμενη, εκπαιδευτική ενότητα.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα χειριστείς τις επιλογές του Store With Irradiance Map, καθώς και την αναλογία Size-Intensity, προτού περάσεις στο βασικό σύστημα φωτισμού και στην προσομοίωση τμήματος εσωτερικού χώρου σαν αντικείμενο. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τον κλασικό φωτισμό των τριών σημείων.

Στην 8η εκπαιδευτική ενότητα θα μάθεις περισσότερα για τη χρήση χρωματικής αντίθεσης, για την εξισορρόπηση με φωτισμό τριών σημείων και θα περάσεις στο θεωρητικό πλαίσιο του πώς εξισορροπούμε έναν εσωτερικό χώρο.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς υλικά και κατηγορίες αντανακλάσεων, ενώ θα έχεις την ευκαιρία να δημιουργείς σε photometric και με photometric parameters. Στα πλαίσια της συνάντησης, θα δεις, επίσης, περισσότερα για τις αντανακλάσεις, τη διάθλαση και το δείκτη διάθλασης, προτού περάσεις στην επόμενη.

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με την προσθήκη V-Ray Camera, με τη δημιουργία V-Ray Camerca Physical, με την εγγραφή στο Chaos-Group, με την ενεργοποίηση και εγκατάσταση του Chaos Group και τέλος, με τη διαδικασία εικονικής εγκατάστασης από το Chaos Group.

Στη 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για το επιχρωμιωμένο μέταλλο και για τη δημιουργία υλικών, κάνοντας χρήση επιχρωμιωμένου και βουρτσισμένου μετάλλου και αδιαφανούς, μπλε πλαστικού. Στην πορείς της ύλης, θα δεις περισσότερα για το φυσικό ξύλο, καθώς και για την τεχνική δημιουργίας γυαλιού.

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς υλικά, όπως γυαλί, παγωμένο γυαλί και έγχρωμο γυαλί. Στη συνέχεια, θα δεις περισσότερα για τη δημιουργία V-Ray Material Mirror, χρυσό και V-Ray Light Material.

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τα light Cache For Glossy Rays, να τροποποιείς την Bitmap χωρίς Photoshop και θα δεις περισσότερα για το Max Depth. Επιπλέον, θα λάβεις μερικές χρήσιμες συμβουλές για τις αντανακλάσεις και τη διάχυση των χρωμάτων, προτού περάσεις στην επόμενη, εκπαιδευτική συνάντηση.

Στη 14η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη δημιουργία βιβλιοθήκης υλικών, με τη δημιουργία Multi Sub Material και Editable Poly και θα περάσεις στην έρευνα απεικόνισης και φωτορεαλιστικής απόδοσης, μαθαίνοντας περισσότερα για το "Μάτι εναντίον κάμερας".

Στη 15η εκπαιδευτική συνάντηση θα δεις τους τρεις τύπους της έκθεσης και θα ασχοληθείς με το Color Mapping, μαθαίνοντας το Reinhard και το Color Mapping χωρίς το V-Ray.

Στη 16η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την υπερέκθεση και το Photoshop και θα μάθεις να διαχειρίζεσαι την έκθεση σε ένα Render. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής συνάντησης, θα δεις περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού Rendering και για τη δημιουργία πλαισίου σκηνής, προτού καταπιαστείς με το Guess Vert Tilt.

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με την προσθήκη V-Ray Camera, με τη δημιουργία V-Ray Camerca Physical, με την εγγραφή στο Chaos-Group, με την ενεργοποίηση και εγκατάσταση του Chaos Group και τέλος, με τη διαδικασία εικονικής εγκατάστασης από το Chaos Group.

Στη 18η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με το ρεαλιστικό ουρανό και τις ρυθμίσεις του Vray Sky. Αφού μάθεις να ελέγχεις το Vray Sky και να αντικαθιστάς το V-Ray Sky με ένα άλλο sky στο Post-Production, θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς περισσότερο με τη διαμόρφωση του ορίζοντα.

Στη 19η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με την προσθήκη V-Ray Camera, με τη δημιουργία V-Ray Camerca Physical, με την εγγραφή στο Chaos-Group, με την ενεργοποίηση και εγκατάσταση του Chaos Group και τέλος, με τη διαδικασία εικονικής εγκατάστασης από το Chaos Group.

Στη 20η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στο άκρως ενδιαφέρον κομμάτι της προσομοίωσης Render νυκτός, προτού μάθεις να κάνεις εισαγωγή στο Bump και στο Displacement. Στη συνέχεια, θα μάθεις να χρησιμοποιείς το diplacement με το Modifier Vraydisplacementmod.

Στη 21η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να προσομοιώνεις πλακάκια με το Vraydisplacementmod, γρασίδι με το κοντό σκέλος και χαλί με το κοντό σκέλος, προτού περάσεις στο displacement των 3d αντικειμένων και στο πώς να χρησιμοποιείς τη λειτουργία V-Ray Fur.

Στη 22η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις δημιουργός ψηλό γρασίδι και χαλί και θα μάθεις περισσότερα για το χειρισμό των V-Ray Proxy. Αφού εξοικειωθείς αρκετά με τα εφέ κουρτίνας (Vray2sidedmtl), θα έχεις την ευκαιρία να εισαχθείς στη μέθοδο των 5-Step Render Workflow (5srw), μαθαίνοντας περισσότερα για το βήμα 1 της ανάλυσης του 3D μοντέλου και για το βήμα 2 για την ισορροπία του φωτός.

Στη 23η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να προσομοιώνεις πλακάκια με το Vraydisplacementmod, γρασίδι με το κοντό σκέλος και χαλί με το κοντό σκέλος, προτού περάσεις στο displacement των 3d αντικειμένων και στο πώς να χρησιμοποιείς τη λειτουργία V-Ray Fur.

Στη 24η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με το υλικό χαλιού, με τη δημιουργία υλικών για φωτιστικό σώμα και θα μάθεις το βήμα 4 για το πώς να καθαρίζεις την εικόνα. Στην πορεία των μαθημάτων, θα δεις περισσότερα για το anti-aliasing και το irradiance map, αποκτώντας τα εφόδια για την επόμενη, εκπαιδευτική ενότητα.

Στη 25η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να προσομοιώνεις πλακάκια με το Vraydisplacementmod, γρασίδι με το κοντό σκέλος και χαλί με το κοντό σκέλος, προτού περάσεις στο displacement των 3d αντικειμένων και στο πώς να χρησιμοποιείς τη λειτουργία V-Ray Fur.

Στη 26η εκπαιδευτική συνάντηση θα γνωρίσεις τους τύπους V-Ray Lights (Dome, Sphere & Mesh) και τις επιλογές του V-Ray Light Material για τα αυτόφωτα αντικείμενα, προτού περάσεις στα V-Ray les και στα les αρχεία. Στην πορεία των μαθημάτων, θα δεις πώς δημιουργείται μια Hdr εικόνα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Hdri Maps στο Vray.

Στη 27η εκπαιδευτική συνάντηση θα γνωρίσεις τα μυστικά φωτισμού ενός εξωτερικού χώρου, χρησιμοποιώντας μια Hdr εικόνα, καθώς και πώς να προσομοιώνεις μια νυχτερινή σκηνή με Hdr, προτού περάσεις στη δημιουργία Alpha Channel, χρησιμοποιώντας lbl, αφιερώνοντας χρόνο για έρευνα και κατακτώντας τις ρυθμίσεις για ένα πρόχειρο Rendering.

Στη 28η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι την εντολή Store with Irradiance Map, να χρησιμοποιείς το Render Region και τα Bu, καθώς και να χειρίζεσαι το V-Ray Scene Converter. Αφού εξοικειωθείς με την απενεργοποίηση των Trace Reflections, θα μάθεις περισσότερα για τα Global Switches, ολοκληρώνοντας τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης συνάντησης.

Στη 29η εκπαιδευτική συνάντηση θα γνωρίσεις τις επιλογές Sizing and Irradiance Map για μεγάλα Renders, αξιοποιώντας την επιλογή Light Cache ως προεπισκόπηση και τη σύγκριση εικόνων με τη χρήση του Vfb ιστορικού. Στη συνέχεια, θα μάθεις να αντιμετωπίζεις συχνά, τεχνικά προβλήματα, όπως τοίχους με κηλίδες, ανώμαλες επιφάνειες και κοκκώδεις περιοχές.

Στη 30η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με άλλα, συχνά, τεχνικά προβλήματα, όπως είναι οι κοκκώδεις περιοχές, η μη επαρκής μνήμη για μεγάλα Renders και η δημιουργία πλαισίου για Render σε στενούς χώρους. Αφού εξοικειωθείς με τα στιγμιότυπα με οδοντωτές, θα περάσεις στις ακμές αντικειμένων με ανοίγματα λόγω της επιλογής Displacement.

Στη 31η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με το θολωμένο, τελικό Render, με ξεθωριασμένες εικόνες μετά την αποθήκευση, με τη διόρθωση Gamma στο Photoshop και με τη διαρροή του φωτός. Αφού εξοικειωθείς με τα λευκά pixels από το Sun, θα ολοκληρώσεις την ύλη με το ξεθώριασμα εικόνων κατά την αποθήκευσή του Render ως .jpg.


•  Vray 3D Studio Max 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο