Μαθήματα Sketch Up με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Παρουσίαση

•  Sketch Up, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

25

Ασκήσεις
Εφαρμογές

105Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή στο SketchUp
2 Περιβάλλον SketchUp
3 Πλοήγηση στο SketchUp
4 Εργαλείο Επιλογής
5 Εντολή Σχεδίασης Line
6 Εντολή Σχεδίασης Arc
7 Εντολή Σχεδίασης Rectangle
8 Εντολή Σχεδίασης Circle και Polygon
9 Εντολή Σχεδίασης Push/Pull
10 Εντολή Offset
11 Εντολή Move
12 Εντολή Rotate
13 Εντολή Scale
14 Δημιουργία Στερεών (Solid)
15 Εντολή Hide
16 Εργαλείο Συγχώνευσης Union
17 Εργαλείο Αφαίρεσης Subtract
18 Εντολές Trim και Split
19 Προσθήκη Διαστάσεων (Dimension)
20 Προσθήκη Κειμένου
21 Εντολή Follow Me
22 Εργαλείο νέας κάμερας
23 Materials
24 Create Material
25 Export 2D and 3D Model

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

‎  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Sketch Up:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στην εντολή SketchUpSimpleProgression κάθετης όψης, διαστάσεων 400x400, καθώς και στο γενικότερο περιβάλλον του λογισμικού. Μαθαίνοντας να πλοηγείσαι στο πρόγραμμα, θα αποκτήσεις την απαιτούμενη εξοικείωση με το εργαλείο επιλογής, ώστε να πραγματοποιείς τις κατάλληλες εργασίες.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι την εντολή γραμμής, όπως επίσης και πιο σύνθετες σχεδιαστικές επιλογές, όπως αυτή του τόξου, του ορθογωνίου, του κύκλου και των πολυγώνων.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα έρθεις σε επαφή με πιο σύνθετες εντολές σχεδίασης, όπως την εντολή ώθησης και έλξης, την Offset, τη μετακίνηση και την περιστροφή, όπως φαίνεται στην ύλη που ακολουθεί.

Η 4η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα της μέχρι τώρα προσπάθειάς σου να κατανοήσεις τη χρήση εντολών όπως διαστάσεων, δημιουργίας στερεών, απόκρυψης και συγχώνευσης ενώσεως (union).

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χειρίζεσαι το εργαλείο αφαίρεσης, ώστε να μπορείς να κάνεις τις κατάλληλες τροποποιήσεις στο σχεδιαστικό σου έργο, καθώς επίσης να χειρίζεσαι εντολές τριμαρίσματος και διαχωρισμού για τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια απόδοσης των σχεδιαστικών σου προθέσεων. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα προσθήκης διαστάσεων, θα είσαι σε θέση να περάσεις στις επιλογές που σου παρέχει το λογισμικό για την προσθήκη κειμένου.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα κατανοήσεις το πεδίο εφαρμογής εντολών όπως η Follow Me (ακολούθησε) και το εργαλείο της κάμερας, για την απόδοση του έργου σου από κάθε δυνατή οπτική. Κατανοώντας τη χρήση των υλικών, θα μάθεις να δημιουργείς Materials, προτού περάσεις στις εντολές εξαγωγής σε 2D και 3D μοντέλα.

Προχωρώντας στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της 7ης συνάντησης, θα μάθεις να χειρίζεσαι την εντολή των καμπυλών Bezier και να χειρίζεσαι τις στρώσεις του έργου σου, αξιοποιώντας τα εργαλεία των εντολών πινάκων, Boole και μάσκας Spline. Μέσα από την παρακολούθηση των πρακτικών εφαρμογών, θα καταπιαστείς στην πράξη με τις εντολές Instance και Συμμετρίας (Symmetry), μαθαίνοντας, στην πορεία των μαθημάτων, να λυγίζεις, να τραβάς και να "συνθλίβεις" αντικείμενα.

Τελική Εξέταση που οδηγεί στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®


•  Sketch Up 2018: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο