Μαθήματα Solidworks Sheet Metal με πιστοποίηση SOLIDWORKS Associate (CSWA)®

Παρουσίαση

•  Solidworks Sheet Metal, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

63

Ασκήσεις
Εφαρμογές

186

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση της SOLIDWORKS Associate (CSWA)® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

SOLIDWORKS Associate (CSWA)® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της SOLIDWORKS Associate (CSWA)® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Περιβάλλον Solidworks Sheet Metal
2 Multiple Views
3 Orientation
4 Pan Orbit Zoom
5 Open Save Create
6 Πριν το σχεδιασμό
7 Smart Dimension
8 Δημιουργία Line
9 Δημιουργία Circle
10 Δημιουργία Rectangle
11 Δημιουργία Arc
12 Δημιουργία Ellipse
13 Δημιουργία Polygon
14 Spline
15 Δημιουργία Slot
16 Text
17 Chamfer
18 Fillet
19 Trim
20 Δημιουργία Extend
21 Δημιουργία Offset
22 Quick Snaps
23 Move Copy Entities
24 Rotate Entities
25 Scale Entities
26 Mirror Entities
27 Rectangular Pattern
28 Circular Sketch Pattern
29 Extrude Boss
30 Revolved Boss Base
31 Swept Boss Base
32 Planes
33 Lofted Boss Base
34 Boundary Boss Base
35 Extruded Cut
36 Hole Wizard
37 Revolved Cut
38 Swept Cut
39 Lofted Cut
40 Fillet 3D
41 Chamfer 3D
42 Linear Pattern 3D
43 Circular Pattern 3D
44 Mirror 3D
45 Shell
46 Wrap
47 Rib
48 Intersect
49 Draft
50 Helix-Spiral
51 Assembly-Εισαγωγή Αντικειμένων
52 Παράδειγμα-Mates
53 Παράδειγμα-Mates
54 Δημιουργία Drawings
55 Τοποθέτηση Αντικειμένου Drawing
56 Μετακίνηση-Διαγραφή Αντικειμένων
57 Projected-Auxiliary-View
58 Section View
59 Detail View
60 Broken-Out
61 Annotation
62 Tables
63 Plot

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Solidworks Sheet Metal:


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση εκμάθησης του Solidworks Sheet Metal θα γνωρίσεις το περιβάλλον του προγράμματος και θα αποκτήσεις μια πρώτη εξοικείωση με τις πολλαπλές επιλογές προβολής. Παίζοντας με τον προσανατολισμό στο σχέδιό σου, θα μάθεις να χρησιμοποιείς εργαλεία όπως το Pan Orbit Zoom και θα αποκτήσεις άνεση στο άνοιγμα, στην αποθήκευση και στη δημιουργία νέων έργων. Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, θα ασχοληθείς με ασκήσεις πάνω στην "έξυπνη" διάσταση, καθώς και στη δημιουργία Line, Circle και Rectangle, έχοντας πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων για αφομοίωση της ύλης

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση των μαθημάτων Solidworks Sheet Metal θα ασχοληθείς με τη δημιουργία τόξων, ελλείψεων και πολυγώνων, ενώ θα έχεις τη δυνατότητα να καταπιαστείς με Spline και τη δημιουργία Slot, περνώντας, στη συνέχεια, στην ένταξη κειμένου και στη χρήση γνωστών εντολών όπως Chamfer, Fillet και Trim, αξιοποιώντας τις δυνατότητες για τη δημιουργία extend πάνω στο έργο σου.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με τη δημιουργία offset και με την ένταξη άμεσων έλξεων για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες. Μαθαίνοντας πώς να μετακινείς και να αντιγράφεις οντότητες, θα περάσεις σε πιο σύνθετες λειτουργίες περιστροφής και αντικατοπτρισμού αυτών. Ιδιαίτερα χρήσιμα θα σου φανούν τα μοτίβα rectangular και circular sketch. Η προσοχή σου θα πρέπει να εστιαστεί στο Extrude Boss και στο Revolved Boss Base για τις ανάγκες της δουλειάς σου.

Η εντολή Swept Boss Base αποτελεί αντικείμενο μελέτης της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης των μαθημάτων πάνω στο Solidworks Sheet Metal, προσφέροντάς σου τη δυνατότητα να την αξιοποιήσεις για τη διαχείριση των επιφανειών του έργου σου, περνώντας, στη συνέχεια, στις πιο σύνθετες εντολές των Lofted Boss Base και Boundary Boss Base. Η αποκοπή της εξώθησης θα σου φανεί χρήσιμη, εντολή που θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς τον οδηγό οπών και την αποκοπή περιστροφής. Εντολές όπως το Swept Cut και το Lofted Cut συνθέτουν το "κάδρο" των σχεδιαστικών σου εντολών, ενώ οικείες εντολές όπως Fillet και Chamfer παρέχονται σε 3 διαστάσεις, συνοδευόμενες από πληθώρα ασκήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων.

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να αποκτήσεις την απαιτούμενη ευχέρεια πάνω στη διαχείριση γραμμικών και κυκλικών μοντέλων 3D, όπως επίσης και καθρέπτη σε 3 διαστάσεις. Οι εντολές αναδίπλωσης και διατομής θα σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες, προτού περάσεις σε σύνθετα σχήματα ελικοειδούς σχεδίασης. Η εισαγωγή αντικειμένων και παραδείγματα πάνω στα mates αποτελούν αντικείμνο μελέτης και εξάσκησης πριν την ολοκλήρωση της παρούσας εκπαιδευτικής συνάντησης.

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να δημιουργείς δικά σου σχέδια και να τοποθετείς αντικείμενα drawing στο σχέδιό σου, παρακολουθώντας εισηγήσεις πάνω στη μετακίνηση και διαγραφή αντικειμένων, προτού περάσεις στη μετάβαση σε βοηθητική όψη και όψη προεξοχής. Η αναλυτική απεικόνιση θα σε βοηθήσει να εντοπίζεις τις λεπτομέρειες της δουλειάς σου, ώστε να μπορέσεις, στην πορεία, να καταπιαστείς με τα σχόλια, τους πίνακες και λοιπά χρήσιμα εργαλεία που θα προσδώσουν την υφή που επιζητάς για ένα έργο επαγγελματικών προϋποθέσεων.


•  Solidworks Sheet Metal 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του Solidworks Sheet Metal.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο