Μαθήματα Revit Structure με παγκόσμια πιστοποίηση Autodesk®

Παρουσίαση

•  Revit Structure, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

49

Ασκήσεις
Εφαρμογές

163Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το Revit Structure είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • Revit Structure | Autodesk Certified User
  • Revit Structure | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Ρυθμίσεις Συμβολισμών
2 Δημιουργία Δομικών Κολονών
3 Δημιουργία Κεκλιμένων Κολονών
4 Δημιουργία Μεμονωμένων Θεμελίων
5 Δημιουργία Θεμελίων Τοίχου
6 Δημιουργία Θεμελίων Με Σκαλοπάτι
7 Δημιουργία Πλάκας Θεμελίων
8 Δημιουργία Κατασκευαστικού Πατώματος
9 Δημιουργία Κεκλιμένου Πατώματος Με Streching
10 Δημιουργία Κεκλιμένου Πατώματος Με Shape Editing
11 Δημιουργία Ανοιγμάτων Πατώματος
12 Δημιουργία Slab Edges
13 Δημιουργία Δοκών
14 Δημιουργία Δοκών Πάνω Σε Grids
15 Δημιουργία Κεκλιμένων Δοκών
16 Οικογένειες Δοκών
17 Ιδιότητες Δοκών
18 Τροποποίηση Συνδέσεων Δοκών
19 Συνδέσεις Δοκών
20 Δημιουργία Εσοχών Σύνδεσης
21 Δημιουργία Συστημάτων Δοκών
22 Δημιουργία Δομικών Τοίχων
23 Δημιουργία Στηριγμάτων
24 Δημιουργία Δικτυωμάτων
25 Iδιότητες Δικτυωμάτων
26 Δημιουργία Ανοιγμάτων Σε Δομικά Στοιχεία
27 Χρήση Section Shape
28 Τοποθέτηση Οπλισμού
29 Managing Rebar Constraints
30 Τοποθέτηση Οπλισμού Περιοχής
31 Τοποθέτηση Οπλισμού Περάσματος
32 Τοποθέτηση Υφάσματος Οπλισμού
33 Τοποθέτηση Υφάσματος Οπλισμού
34 Εισαγωγή Στον Κατασκευαστικό Μοντελισμό
35 Δημιουργία Μερών
36 Τροποποίηση Μερών
37 Τροποποίηση Ρυθμίσεων Εμφάνισης
38 Υποδιαίρεση Τμημάτων
39 Υποδιαίρεση Τμημάτων Με Κενά
40 Συγχώνευση και Εξαίρεση Τμημάτων
41 Δρομολόγηση Τμημάτων
42 Ενώσεις Δομικών Τοίχων και Τμήματα
43 Δημιουργία Τμημάτων από Συνδεδεμένα Αρχεία
44 Δημιουργία Τμημάτων από Συνδεδεμένα Αρχεία
45 Τοποθέτηση Συναρμολογήσεων
46 Δημιουργία Προβολών Συναρμολογήσεων
47 Εντολή Acquire Views
48 Τροποποίηση Assembly Views
49 Εισαγωγή για όλα τα σεμινάρια του Revit

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Revit Structure:


Στην 1η εκπαιδευτική Συνάντηση θα καταπιαστείς με τις ρυθμίσεις των συμβολισμών, με τη δημιουργία δομικών κολονών και με τη δημιουργία κεκλιμένων κολονών, προτού περάσεις στη δημιουργία μεμονωμένων θεμελίων, θεμελίων τοίχου και πλάκας θεμελίων, αποκτώντας, έτσι, τις αρχικές, βασικές γνώσεις που χρειάζεσαι για τη μετέπειτα εξειδίκευση στις λειτουργίες του προγράμματος.

Στην 2η εκπαιδευτική Συνάντηση θα περάσεις σε θέματα δημιουργίας θεμελίων με σκαλοπάτι, δημιουργίας κατασκευαστικού πατώματος και κεκλιμένου πατώματος με Stretching, αλλά και στη δημιουργία κεκλιμένου πατώματος με Shape Editing. Περιπτώσεις δημιουργίας ανοιγμάτων πατώματος έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις σου στο εν λόγω γνωστικό πεδίο.

Στην 3η εκπαιδευτική Συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τη δημιουργία Slab Edges, δοκούς, δοκούς πάνω σε Grids, καθώς και με τη δημιουργία κεκλιμένων δοκών, κατανοώντας πλήρως τις οικογένειες και τις ιδιότητες αυτών.

Στην 4η εκπαιδευτική Συνάντηση θα αποκτήσεις τα αναγκαία εφόδια κατανόησης περιπτώσεων τροποποίησης συνδέσεων δοκών αλλά και συνδέσεων αυτών, δημιουργίας εσοχών σύνδεσης και δημιουργίας συστημάτων δοκών, προτού να περάσεις στη δημιουργία δομικών τοίχων, στηριγμάτων, δικτυωμάτων και κατανόησης των ιδιοτήτων αυτών.

Στην 5η εκπαιδευτική Συνάντηση, θα μάθεις να δημιουργείς ανοίγματα σε δομικά στοιχεία, να κάνεις χρήση της εντολής Section Shape, να τοποθετείς οπλισμό και να χειρίζεσαι τα Rebar Constraints, για τις ανάγκες του έργου σου. Η επαρκής αντίληψη θεμάτων τοποθέτησης οπλισμού περιοχής, τοποθέτηση οπλισμού περάσματος και υφάσματος οπλισμού, θα πλαισιωθεί σωστά από την κατανόηση του τρόπου επικάλυψης του οπλισμού.

Στην 6η εκπαιδευτική Συνάντηση, θα μάθεις τα βασικά του κατασκευαστικού μοντελισμού, έχοντας τη δυνατότητα κατανόησης του τρόπου δημιουργίας μερών και τροποποίησης αυτών, τροποποίησης ρυθμίσεων εμφάνισης, υποδιαίρεσης τμημάτων και υποδιαίρεσης τμημάτων με κενά.

Στην 7η εκπαιδευτική Συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι περιπτώσεις συγχώνευσης και εξαίρεσης τμημάτων, αλλά και δρομολόγησης αυτών, να χειρίζεσαι ενώσεις δομικών τοίχων και τμημάτων, καθώς και να δημιουργείς τμήματα από συνδεδεμένα αρχεία.

Στην 8η εκπαιδευτική Συνάντηση, θα περάσεις σε θέματα δημιουργίας συναρμολόγησης, τοποθέτησης συναρμολογήσεων, δημιουργίας προβολών συναρμολογήσεων, αλλά και κατανόησης των εντολών Acquire Views και Assembly Views.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με μια τελική εργασία.


•  Revit Structure 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο