Μαθήματα Revit MEP με παγκόσμια πιστοποίηση Autodesk®

REVIT MEP

Όλοι οι σπουδαστές μας αποκτούν δωρεάν το γνήσιο εκπαιδευτικό λογισμικό REVIT 2019 της Autodesk®

-Τι είναι το Autodesk Revit MEP;

Το Autodesk Revit MEP είναι ένα λογισμικό μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίων (BIM) που δημιουργήθηκε από την Autodesk για επαγγελματίες που εμπλέκονται στη μηχανική MEP. Το MEP αντιπροσωπεύει τις μηχανικές, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι οι τρεις κλάδοι μηχανικής που αντιμετωπίζει το MEP του Revit. Με τη χρήση του BIM σε αντίθεση με τη σχεδίαση με CAD (CAD), το Revit MEP είναι σε θέση να αξιοποιήσει δυναμικές πληροφορίες σε ευφυή μοντέλα - επιτρέποντας έτσι την ακριβή σχεδίαση και τεκμηρίωση σύνθετων συστημάτων κτιρίων σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Κάθε έξυπνο μοντέλο που δημιουργήθηκε με το MEP του Revit αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο έργο και αποθηκεύεται σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων. Αυτό επιτρέπει αλλαγές που έγιναν σε ένα μέρος του μοντέλου να μεταδίδονται αυτόματα σε άλλα μέρη του μοντέλου, ενισχύοντας έτσι τη ροή εργασίας για τους χρήστες του MEP του Revit.

-Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του Revit MEP;

Τα άτομα που εργάζονται ή ασκούν σταδιοδρομία στα μηχανικά, ηλεκτρικά ή υδραυλικά πεδία τεχνικών θα ανακαλύψουν πολλά οφέλη από τη χρήση του Revit MEP. Η ροή εργασιών BIM που προσφέρει το Revit MEP όχι μόνο μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα αλλά και συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας του σχεδιασμού και της τεκμηρίωσης. Επίσης επιταχύνετε στα έργας από το σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση, ενώ παράλληλα αυτοματοποιήστε τις ενημερώσεις στο μοντέλο σας με μια μοναδική αλλαγή σχεδιασμού. Το Autodesk Revit MEP προσφέρει πολλά άλλα εργαλεία και χαρακτηριστικά που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, όπως η ανάλυση απόδοσης κτιρίων, η ενσωμάτωση του Autodesk 360, η τεκμηρίωση κατασκευής, οι υπολογισμοί πίεσης και ροής, οι αναφορές απώλειας πίεσης, τα παραμετρικά εξαρτήματα και πολλά άλλα.

-Πώς χρησιμοποιείται το Revit MEP;

Το Autodesk Revit MEP χρησιμοποιείται από επαγγελματίες σε πολλές βιομηχανίες για να μειώσει τον κίνδυνο, να αναπτύξει σχέδια καλύτερης ποιότητας και να βελτιώσει την υλοποίηση του έργου. Για παράδειγμα, μια κατασκευαστική εταιρεία HVAC (θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού) μπορεί να χρησιμοποιήσει το Revit MEP για να αναπτύξει λεπτομερή μοντέλα προϊόντων BIM-ready για πελάτες μηχανικών, τα οποία όχι μόνο εξοικονομούν τους πελάτες να μην ξοδεύουν ώρες να σχεδιάζουν ένα μόνο κομμάτι εξοπλισμού, αλλά αυξάνει επίσης την ακρίβεια και τους βοηθά να παραδίδουν ένα πιο οικοδομικό προϊόν. Στην περίπτωση μιας αρχιτεκτονικής επιχείρησης, το Revit MEP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιταχύνει το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός στρατιωτικού κοινοτικού νοσοκομείου. αξιοποιώντας το BIM για να επιτρέψει σε όλους τους συμμετέχοντες στο έργο να διερευνήσουν, να απεικονίσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των επιλογών σχεδιασμού από τα πρώτα στάδια του έργου. Τελικά, το MEP του Revit χρησιμοποιείται για την εξορθολογισμό της διαδικασίας σχεδιασμού μηχανικού χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο μοντέλο για την ενίσχυση της επικοινωνίας του σχεδίου πρόθεσης πριν από την έναρξη της κατασκευής. Αυτό, με τη σειρά του, βοηθά τους ενδιαφερόμενους να λάβουν πιο ενημερωμένες και ακριβείς αποφάσεις σχεδιασμού που όχι μόνο μειώνουν τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός έργου αλλά και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική απόδοση των κτιρίων.

Λίγα λόγια για το λογισμικό REVIT Mep

Παρουσίαση

•  Revit MEP, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

64

Ασκήσεις
Εφαρμογές

132Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το Revit MEP είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • Revit MEP | Autodesk Certified User
  • Revit MEP | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή-Αναφορά στο Revit
2 Άνοιγμα ενός αρχείου μελέτης
3 Εξοικείωση με το περιβάλλον
4 Κατανοώντας τον έλεγχο των ρυθμίσεων Προβολής
5 Ξεκινώντας ένα νέο Project από τα πρόσφατα αρχεία
6 Αποθήκευση και κλείσιμο αρχείων
7 Κατανοώντας τις Οικογένειες – Families
8 Επιλογή αντικειμένων
9 Χρήση του Πρόχειρου για Αντιγραφή και Επικόλληση
10 Διαγραφή Αντικειμένων
11 Δημιουργία επιπέδων
12 Δημιουργία grids
13 Επεξεργασία αντικειμένων –TrimExtend
14 Επεξεργασία αντικειμένων –Rotate
15 Επεξεργασία αντικειμένων –Move
16 Επεξεργασία αντικειμένων –Copy
17 Επεξεργασία αντικειμένων –Offset
18 Επεξεργασία αντικειμένων –Array
19 Επεξεργασία αντικειμένων –Scale
20 Σύνδεση αρχιτεκτονικού μοντέλου
21 Εισαγωγή χώρων
22 Δημιουργία HVAC Zones
23 Υπολογισμός των ορίων θέρμανσης και ψύξης
24 Τοποθέτηση Μηχανολογικού εξοπλισμού για εξαερισμό
25 Τοποθέτηση Αεραγωγών
26 Τοποθέτηση Αεραγωγών σε αγωγούς
27 Δημιουργία Συστήματος Αγωγών
28 Δημιουργία Διάταξης Αγωγών
29 Ανάλυση Συστήματος Αγωγών
30 Έλεγχος Συστήματος Αγωγών
31 Δημιουργία Σωληνώσεων
32 Εισαγωγή Αξεσουάρ Σωληνώσεων
33 Δημιουργία Συστήματος Σωληνώσεων
34 Δημιουργία διάταξης Σωληνώσεων
35 Διαστασιολόγηση Σωληνώσεων
36 Ανάλυση Συστήματος Σωληνώσεων
37 Έλεγχος Συστήματος Σωληνώσεων
38 Εισαγωγή Ειδών Υγιεινής
39 Τοποθέτηση Συνδετήρων για τους σωλήνες
40 Δημιουργία Υδραυλικού Συστήματος
41 Δημιουργία διάταξης σωληνώσεων
42 Δημιουργία Σχάρας
43 Δημιουργία Παράλληλων Αγωγών
44 Εισαγωγή Ηλεκτρικών συσκευών
45 Δημιοργία Συστήματος ηλεκτρικών συσκευών χαμηλής τάσης
46 Εισαγωγή Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
47 Τοποθέτηση Ηλεκτρολογικών Εξαρτημάτων
48 Δημιουργία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
49 Κατανόηση Ρυθμίσεων Καλωδίωσης
50 Δημιουργία Κυκλώματος Καλωδίων
51 Σύνδεση Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρονικών Συσκευών σε κύκλωμα
52 Κατανόηση Στοιχείων Φωτισμού Και Φωτομετρίας
53 Εισαγωγή Αντικειμένων Φωτισμού
54 Διακόπτες Φωτισμού
55 Δημιουργία Συστήματος Για τους Διακόπτες
56 Δημιουργία Κυκλώματος για Φωτιστικά και Διακόπτες
57 Εισαγωγή Ετικετών
58 Εισαγωγή Κειμένου
59 Εισαγωγή Διαστάσεων
60 Μονάδες Μέτρησης και Στιλ Διαστάσεων
61 Camera & Render
62 Δημιουργία και χρήση Χαρτιών
63 Εκτύπωση
64 Εισαγωγή για όλα τα μαθήματα του Revit

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Revit MEP:


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση θα εισαχθείς στο πρόγραμμα και θα εξοικειωθείς με τη συμπεριφορά των στοιχείων αυτού, κατανοώντας τον τρόπο ανοίγματος ενός αρχείου μελέτης, τον έλεγχο των ρυθμίσεων προβολής και την έναρξη ενός νέου project από τα πρόσφατα αρχεία.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να αποθηκεύεις και να κλείνεις αρχεία, να χειρίζεσαι τις οικογένειες (Families) και να κάνεις επιλογή αντικειμένων. Η χρήση του πρόχειρου για αντιγραφή και επικόλληση και η διαγραφή αντικειμένων είναι μερικά, μόλις, από τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα έρθεις σε επαφή.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς επίπεδα, grids, αλλά και να επεξεργάζεσαι αντικείμενα μέσω εντολών όπως η TrimExtend, η Rotate, η Move, η Copy, η Offset, η Array και η Scale.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα κατανοήσεις τον τρόπο σύνδεσης ενός αρχιτεκτονικού μοντέλου, αποκτώντας άνεση σε θέματα εισαγωγής χώρων, δημιουργίας HVAC Zones, υπολογισμού των ορίων θέρμανσης και ψύξης, αλλά και τοποθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού για εξαερισμό.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς συστήματα αγωγών και διάταξη αγωγών, περνώντας, στη συνέχεια, σε θέματα ελέγχου και ανάλυσης ενός συστήματος αγωγών.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να αντιληφθείς θέματα δημιουργίας σωληνώσεων, εισαγωγής αξεσουάρ σωληνώσεων, ανάλυσης και ελέγχου ενός συστήματος σωληνώσεων.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με περιπτώσεις εισαγωγής ειδών υγιεινής, τοποθέτησης συνδετήρων, δημιουργίας ενός υδραυλικού συστήματος και σχάρας. Επίσης, θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις πώς να δημιουργείς παράλληλους αγωγούς.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε θέματα εισαγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, καθώς και δημιουργίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η κατανόηση των ρυθμίσεων καλωδίωσης, δημιουργίας ενός κυκλώματος καλωδίων και σύνδεσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών συσκευών έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις σου πάνω στα εν λόγω αντικείμενα.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα κατανοήσεις τον τρόπο χειρισμού των στοιχείων φωτισμού και φωτομετρίας, εισαγωγής αντικειμένων φωτισμού και χειρισμού των διακοπτών αυτού. Η δημιουργία ενός συστήματος για τους διακόπτες και ενός κυκλώματος για φωτιστικά και διακόπτες είναι μερικά, ακόμη, από τα θέματα με τα οποία θα πρέπει να εξοικειωθείς πλήρως.

Στην 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να κάνεις εισαγωγή ετικετών, κειμένου και διαστάσεων, καθώς και να χειρίζεσαι σωστά τις μονάδες μέτρησης και το στιλ των διαστάσεων αποτελεσματικά. Θέματα χειρισμού της Camera και Render, αλλά και δημιουργίας και χρήσης χαρτιών αναλύονται, επίσης, διεξοδικά.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα κάνεις μια γενική επανάληψη πάνω στο πρόγραμμα.

Γενική επανάληψη.


•  Revit MEP 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών στόχων του μαθήματος.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο