Μαθήματα Revit Architecture με παγκόσμια πιστοποίηση Autodesk®

Παρουσίαση

•  Revit Architecture, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

73

Ασκήσεις
Εφαρμογές

212Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το Revit Architecture είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • Revit Architecture | Autodesk Certified User
  • Revit Architecture | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή για όλα τα μαθήματα του Revit
2 Εισαγωγή-Αναφορά στο Revit και στη συμπεριφορά των στοιχείων του revit
3 Άνοιγμα νέας αρχείου μελέτης
4 Πρότυπα Σχεδίασης & Ρυθμίσεις φακέλων
5 Εξοικείωση με το περιβάλλον
6 Options – Εργαλεία ViewCube & Navigation Wheels
7 Κατανοώντας τον έλεγχο των ρυθμίσεων Προβολής
8 Κατανοώντας τον έλεγχο των ρυθμίσεων προβολής (Μέρος 2ο)
9 Ξεκινώντας ένα νέο Project από τα πρόσφατα αρχεία
10 Αποθήκευση και κλείσιμο αρχείων
11 Απόκρυψη-εμφάνιση στοιχείων
12 Κατανοώντας νέας οικογένειες (Families)
13 Εισαγωγή αρχείου από AutoCAD (Import Cad)
14 Εισαγωγή αρχείου από AutoCAD (Δημιουργία συνδέσμου)
15 Διαχείριση κάτοψης
16 Τοποθέτηση στοιχείων μοντέλων
17 Τοποθέτηση τοίχων με ακρίβεια
18 Σχεδιασμός στοιχείων μοντέλων
19 Περιήγηση στο 3D Μοντέλο
20 Τοποθέτηση στοιχείων ειδικής προβολής
21 Χρήση οικογενειών και Type Catalogs
22 Τροποποίηση οικογένειας μέσα σε ένα project
23 Επιλογή αντικειμένων
24 Δημιουργία υποστυλωμάτων
25 Χρήση του πρόχειρου για αντιγραφή και επικόλληση
26 Διαγραφή αντικειμένων
27 Δημιουργία και τροποποίηση επιπέδων
28 Δημιουργία και τροποποίηση grids
29 Κατανόηση βοηθημάτων σχεδιασμού τοίχου
30 Κατανόηση Wall System Families και Types
31 Δημιουργία Exterior Building Walls
32 Δημιουργία Building Core Walls
33 Επεξεργασία αντικειμένων – Trim – Extend
34 Επεξεργασία αντικειμένων – Rotate
35 Επεξεργασία αντικειμένων – Move
36 Επεξεργασία αντικειμένων – Copy
37 Επεξεργασία αντικειμένων – Offset
38 Επεξεργασία αντικειμένων – Mirror
39 Επεξεργασία αντικειμένων – Split
40 Επεξεργασία αντικειμένων – Array
41 Επεξεργασία αντικειμένων- Scale
42 Δημιουργία Πορτών
43 Δημιουργία παραθύρων
44 Δημιουργία Τοιχοπετασμάτων – Curtain Walls
45 Δημιουργία δαπέδων
46 Δημιουργία στέγης από απoτύπωμα
47 Δημιουργία σκάλας
48 Σχεδίαση σκάλας (εντολή Create Sketch)
49 Δημιουργία εσωτερικών χωρισμάτων
50 Δημιουργία δωματίων
51 Εισαγωγή συνθέσεων
52 Εισαγωγή ετικετών
53 Εισαγωγή κειμένου
54 Εισαγωγή διαστάσεων
55 Μονάδες μέτρησης και στιλ διαστάσεων
56 Κάγκελα
57 Ράμπες
58 3D Κείμενο
59 Δημιουργία Όψεων
60 Δημιουργία Τομών
61 Εξωτερικός Χώρος (Εντολή Extrusion)
62 Εξωτερικός Χώρος (Προσθήκη φυτών)
63 Εισαγωγή τοπογραφικής επιφάνειας
64 Επεξεργασία τοπογραφικής επιφάνειας
65 Εφαρμογή Υλικών
66 Εφαρμογή φωτισμού
67 Camera & Render
68 Προσθήκη καμερών
69 Περίπατος Διαδρομής
70 Δημιουργία και χρήση Χαρτιών (Σελίδες εκτυπώσεις)
71 Σελίδες εκτύπωσης
72 Επεξεργασία σελίδας εκτύπωσης
73 Εκτύπωση

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Revit Architecture:


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση θα εισαχθείς στο πρόγραμμα και θα εξοικειωθείς με τη συμπεριφορά των στοιχείων αυτού, μαθαίνοντας να ανοίγεις ένα αρχείο μελέτης και κατανοώντας τον έλεγχο των ρυθμίσεων προβολής. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα αντιληφθείς τον τρόπο εκκίνησης ενός νέο project από τα πρόσφατα αρχεία.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα κατανοήσεις την τον τρόπο αποθήκευσης και κλεισίματος αρχείων, τις οικογένειες και την τοποθέτηση των στοιχείων ειδικής προβολής, προτού περάσεις στην τοποθέτηση στοιχείων μοντέλων και στο σχεδιασμό αυτών.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στη χρήση οικογενειών και στο type catalogs, την τροποποίηση μιας οικογένειας μέσα σε ένα project και την επιλογή αντικειμένων. Η δημιουργία υποστυλωμάτων και η χρήση του πρόχειρου για αντιγραφή και επικόλληση είναι μερικά, ακόμη, από τα θέματα με τα οποία θα εξοικειωθείς.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στη διαγραφή αντικειμένων, στη δημιουργία και στην τροποποίηση επιπέδων, αλλά και στην κατανόηση βοηθημάτων σχεδιασμού τοίχου. Θέματα δημιουργίας και τροποποίησης grids και κατανόησης βοηθημάτων σχεδιασμού τοίχου θα σου παράσχουν τα εργαλεία που χρειάζεσαι για την υλοποίηση του έργου σου.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα κατανοήσεις τα Wall System Families και Types, ενώ θα αφιερώσεις χρόνο στη δημιουργία Exterior Building Walls και Building Core Walls, προτού περάσεις στην επεξεργασία αντικειμένων με Trim-Extend και Rotate.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να επεξεργάζεσαι αντικείμενα με τις εντολές Move, Copy, Offset, Move, Split, Array και Scale.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς αντικείμενα, όπως, ενδεικτικά, πόρτες, παράθυρα, τοιχοπετάσματα δάπεδα και στέγες από αποτύπωμα.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς σκάλες, εσωτερικά χωρίσματα και δωμάτια, με την εισαγωγή συνθέσεων, ετικετών, κειμένου και διαστάσεων να ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις της εν λόγω συνάντησης.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε θέματα χρήσης μονάδων μέτρησης και στιλ διαστάσεων, μαθαίνοντας τον τρόπο να εφαρμόζεις κάγκελα, ράμπες, 3D κείμενα, αλλά και να δημιουργείς όψεις και τομές.

Στην 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την εφαρμογή υλικών, lights, camera & render, καθώς και να δημιουργείς και να κάνεις χρήση χαρτιών. Επιπροσθέτως, θα έχεις την ευκαιρία να εξοικειωθείς πλήρως με τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εκτύπωσης.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα κάνεις μια γενική επανάληψη πάνω στο πρόγραμμα.


•  Revit Architecture 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο