Μαθήματα Quark Xpress με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Παρουσίαση

•  Quark Xpress, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

31

Ασκήσεις
Εφαρμογές

176Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructors

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή στο Quark Xpress
2 Δημιουργία και Αποθήκευση Αρχείων
3 Εργασία με διατάξεις
4 Το εργαλείο Zoom
5 Εισαγωγή Σελίδας και Πλοήγηση
6 Το εργαλείο Line Tool
7 Color –Χρώματα
8 Το εργαλείο Pen Tool
9 Εισαγωγή Κειμένου
10 Μορφοποίηση Πλαισίου Κειμένου
11 Εργασίες με Πλαίσια Κειμένου
12 Σύνδεση – Αποσύνδεση κειμένου και Οδηγοί
13 Μορφοποιήσεις Παραγράφου
14 Συμβουλές Μορφοποιήσεων
15 Μορφοποιήσεις Κειμένου
16 Πίνακες
17 Αλλαγή Στιλ Πίνακα
18 Στηλοθέτες
19 Εικόνες
20 Εφέ Εικόνας
21 Πρότυπες Σελίδες
22 Αναπαραγωγή Στοιχείων
23 Στοίχιση και Κατανομή
24 Στρώσεις
25 Φύλλα Στιλ
26 Εκτύπωση
27 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
28 Επιλογή Χρωμάτων
29 Σελιδοδείκτες και Υπερσυνδέσμους
30 Δημιουργία Αλληλεπιδραστικής Εικόνας
31 Εξαγωγή αρχείου σε ιστοσελίδα

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Quark Xpress:


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση θα εισαχθείς στο περιβάλλον λειτουργίας του Quark Xpress, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία και αποθήκευση αρχείων για εξάσκηση σε απλές και συνήθεις εντολές. Μαθαίνοντας να εργάζεσαι με διατάξεις, θα περάσεις στο εργαλείο της εστίασης και θα κληθείς να αφιερώσεις χρόνο στις σχετικές ασκήσεις των κεφαλαίων.

Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης θα καταπιαστείς με τα βασικά της εισαγωγής σελίδας και της πλοήγησης, με το εργαλείο γραμμής και με τα χρώματα, προτού περάσεις στο χειρισμό του εργαλείου της πένας. Μέσα από τις πρακτικές εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην ύλη, θα είσαι σε θέση να αφομοιώσεις τα θεωρητικά θέματα των εισηγήσεων.

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μπορέσεις να εισαγάγεις κείμενα γρήγορα και αποδοτικά, να το μορφοποιείς και να υλοποιείς εργασίες με πλαίσια κειμένου, μέσα από πρακτικές εφαρμογές. Κατανοώντας τις δυνατότητες σύνδεσης και αποσύνδεσης κειμένου, θα μάθεις τη χρηστικότητα των οδηγών, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις πρακτικές εφαρμογές.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα κάνεις τις απαιτούμενες μορφοποιήσεις στις παραγράφους σου και θα λάβεις χρήσιμες συμβουλές μορφοποιήσεων, περνώντας, έπειτα, σε μορφοποιήσεις κειμένου και σε σχετικές πρακτικές εφαρμογές. Ασκήσεις θα κληθείς να παρακολουθήσεις και πάνω στους πίνακες, ώστε να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση να προχωρήσεις σε πιο σύνθετα εργαλεία του Quark Xpress.

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να αλλάζεις στιλ πίνακα και να θέτεις στηλοθέτες όπου αυτό απαιτείται για τις ανάγκες του έργου που υλοποιείς. Αφιερώνοντας χρόνο στην πρακτική πάνω στις εικόνες και στα εφέ αυτών, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι τα οπτικά στοιχεία του έργου εύκολα και παραγωγικά.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις τι ακριβώς είναι οι πρότυπες σελίδες και πώς μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να κερδίσεις χρόνο στην υλοποίηση του έργου σου. Μαθαίνοντας πώς να αναπαραγάγεις στοιχεία, να στοιχίζεις και να κατανέμεις στοιχεία στο έργο σου και να "παίζεις" με τις στρώσεις αυτού, θα αποκτήσεις την αναγκαία ευχέρεια που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις στις προχωρημένες εντολές συνδυαστικής επεξεργασίας.

Η 7η εκπαιδευτική συνάντηση αναλώνεται στα περίφημα φύλλα στιλ και στην εκτύπωση, μέσα από πρακτικά παραδείγματα. Μαθαίνοντας να σχεδιάζεις ιστοσελίδες, θα γνωρίσεις τις απεριόριστες δυνατότητες που σου παρέχει το υπό μελέτη λογισμικό σε αυτή την κατεύθυση. Έχοντας κατανοήσει τον τρόπο διαχείρισης της επιλογής χρωμάτων, τη χρήση σελιδοδεικτών και υπερσυνδέσμων, θα είσαι σε θέση να δημιουργείς και να υλοποιείς ιστοσελίδες επαγγελματικών προδιαγραφών.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς αλληλεπιδραστική εικόνα, ώστε να ξεφεύγεις από τα συνήθη εργαλεία που αφήνουν το χρήστη του έργου σου απαθή, ενώ θα καταπιαστείς και με τη λειτουργία της εξαγωγής, γνωρίζοντας τις δυνατότητες και εναλλακτικές που αυτή σου παρέχει μέσα από ασκήσεις και πρακτική εφαρμογή.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από εσένα.

Στην προτελευταία εκπαιδευτική συνάντηση θα αναλάβεις να φέρεις εις πέρας την εργασία που θα σου ανατεθεί.

Η τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση αναλώνεται στη γενική επανάληψη που κρίνεται αναγκαία και ολοκληρώνεται με την τελική εργασία που θα κληθείς να υλοποιήσεις.


•  Quark Xpress 2018: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο