Οι γνώσεις είναι αξιοποιήσιμες όταν πλαισιώνονται από τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες.


Είναι δεδομένο από έρευνες πως οι εργοδότες σήμερα θεωρούν πως υφίσταται ένα χάσμα μεταξύ των αναγκών της σύγχρονης αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σημερινών εργαζομένων, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των πρώτων.


Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ) γύρω στο 60% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δυσκολεύεται να καλύψει κενές θέσεις εργασίας εξαιτίας της έλλειψης τόσο προσωπικών/οριζόντιων όσο και επαγγελματικών/τεχνικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, χιλιάδες θέσεις εργασίας (1.000 έως 1.300) εξακολουθούν να παραμένουν κενές στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως λόγω της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με τις απαιτούμενες και αναγκαίες δεξιότητες.


Κάτι τέτοιο σηματοδοτεί την ανάγκη γεφύρωσης αυτού του χάσματος δεξιοτήτων. Φαίνεται πως από τη μία υπάρχουν ελλείψεις από πλευράς εκπαίδευσης και από την άλλη άγνοια των εργαζομένων για το τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Οι τελευταίες, πλέον, δεν ζητούν μεμονωμένες γνώσεις ή απλά πιστοποιήσεις, αλλά συνδυαστικές γνώσεις και δεξιότητες που δεν περιορίζονται μονάχα σε ένα αντικείμενο. Ακόμη, με κάποιο τρόπο πρέπει να ξεπεραστεί η τεράστια ανασφάλεια που κατακλύζει υποψηφίους εργαζομένους και να μειωθεί παράλληλα η αβεβαιότητα που υπάρχει όσον αφορά στην αγορά εργασίας, ώστε να βγουν ταυτόχρονα κερδισμένες και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.


Προκειμένου, λοιπόν, ο κάθε υποψήφιος να αντεπεξέλθει στις παραπάνω συνθήκες, απαιτείται η συνεχής απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων που ζητά η αγορά εργασίας. Οι σπουδαστές οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τα νέα δεδομένα και τις νέες ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσουν για το είδος των δεξιοτήτων που μπορούν να καλλιεργήσουν. Πλέον, η διά βίου μάθηση είναι υψίστης σημασίας καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβιώσουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, απαιτείται να υποστηρίζονται σε κάθε βήμα από εκπαιδευτικούς συμβούλους, οι οποίοι θα τους καθοδηγούν από το στάδιο της εκπαίδευσης σε κάποιο μάθημα, μέχρι το στάδιο της δημιουργίας βιογραφικού, portfolio και ένταξης αυτών στην αγορά εργασίας.


Παρακολουθώντας τα επαγγελματικά εκπαιδευτικά μας πακέτα μαθημάτων πάνω στα εκπαιδευτικά αντικείμενα τις επιλογής σου, μαθαίνεις να καλλιεργείς τα skills εκείνα που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον. Μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου, θα έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στα καθήκοντα που σου ανατίθενται άμεσα και με επιτυχία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις συνεργατών και πελατών.


Τα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης επίσης βοηθούν φοιτητές και νέους αποφοίτους να εισέλθουν στο στίβο της αγοράς εργασίας με τα εφόδια που χρειάζονται για να θέσουν αυτά που έμαθαν στα πλαίσια των σπουδών τους στην πράξη. Οι διοικητικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη θεωρητική και την πρακτική προσέγγιση περιστατικών στα οποία ο επαγγελματίας θα κληθεί συχνά να ανταποκριθεί, λειτουργώντας με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό. Αποκτώντας εξοικείωση με θέματα όπως αυτά της οργάνωσης γραφείου, της διαχείρισης της εμπορικής αλληλογραφίας και της τεχνικής των συναλλαγών, ο καταρτιζόμενος μαθαίνει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της εργασίας του και να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση των εργασιών και των πόρων που τίθενται στη διάθεσή του, σε οποιαδήποτε ιεραρχική βαθμίδα και εάν βρίσκεται.


Η εμπειρία η οποία αποκτάται μέσα από την αντιμετώπιση πραγματικών case-studies και η τριβή με συνήθη περιστατικά τα οποία θα κληθεί να εφαρμόσει ο καταρτιζόμενος στην πράξη, δημιουργούν το εμπειρικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στο μελλοντικό επαγγελματία να προσεγγίζει τα περιστατικά της εργασίας του επιτυχώς και να μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διοικεί και να διοικείται αποτελεσματικά. Μέσα από την εναρμόνισή του με τους στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου απασχολείται, μπορεί να ταυτίζεται με αυτούς και να κερδίζει μέσα από την ολοκλήρωση των project.


Αντιλαμβανόμαστε πως τα δεδομένα είναι ρευστά τη σημερινή εποχή, στην οποία όλα προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς και γι’ αυτό σου προτείνουμε να γίνεις μέλος στην κοινότητά μας. Για να είσαι βέβαιος πως θα έχεις δίπλα σου σε κάθε σου βήμα την ολόπλευρη ενημέρωση, στήριξη και καθοδήγηση που έχεις ανάγκη. Ο όμιλος FACEtoFACE αντιλαμβανόμενος την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί για ολόπλευρη στήριξη στον σημερινό υποψήφιο εργαζόμενο , αλλά και σε κάποιον που ήδη εργάζεται.


Παροχές:

 • Πακέτα μαθημάτων σε προνομιακά δίδακτρα, ώστε να υποστηρίζεται η συνδυαστική και ολόπλευρη μάθηση.
 • Πολύπλευρη καθοδήγηση και επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους.
 • Υποστήριξη για τη δημιουργία βιογραφικού καθώς και portfolio.
 • Συνεχής επαφή για την ενημέρωση για νέα προγράμματα και νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με συνεργαζόμενες εταιρίες και αποστολή βιογραφικού.
 • Δωρεάν συμμετοχή στην ετήσια ημερίδα μας σχετικά με:
  • κώδικας ενδυμασίας,
  • οργανωσιακή συμπεριφορά,
  • προσωπική ανάπτυξη,
  • αντιμετώπιση συνεντεύξεων,
  • διαχείριση συναισθημάτων,
  • βιωματικές τεχνικές για τόνωση δημιουργικότητας,
  • διαχείριση άγχους, διαχείριση & οργάνωση χρόνου.

Οι γνώσεις είναι αξιοποιήσιμες όταν πλαισιώνονται από τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες.
Σημείωση: Καλέστε μας στα 2103803806, 2109761101, 2108026216, για να κλείσετε προσωπική συνάντηση στα γραφεία του Ομίλου μας FACEtoFACE και να ενημερωθείτε για το ποσοστό της έκπτωσης.


CAD-GIS
#1-Πακέτο Μαθημάτων CAD & GIS

Τίτλος Μαθημάτων Διάρκεια Πιστοποίηση Έκπτωση
AutoCAD 2D 48 ώρες Autodesk®
-?0%
AutoCAD 3D 48 ώρες Autodesk®
ArcGIS 60 ώρες Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ArcGIS Tool 12 ώρες Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
3D Animation
#2-Πακέτο Μαθημάτων 3Ds Max & Design

Τίτλος Μαθημάτων Διάρκεια Πιστοποίηση Έκπτωση
3Ds Max Basic 48 ώρες Autodesk®
-?0%
3Ds Max Advanced 48 ώρες Autodesk®
Vray 48 ώρες Chaosgroup®
Photoshop 48 ώρες Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.