Μαθήματα Fusion 360° με παγκόσμια πιστοποίηση Autodesk®

Fusion 360°

Όλοι οι σπουδαστές μας αποκτούν δωρεάν το γνήσιο εκπαιδευτικό λογισμικό Fusion 360° 2019 της Autodesk®

-Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μπορείτε να αναπτύξετε την ιδέα σας με ένα εύκολο αλλά ισχυρό και ευέλικτο πακέτο CAD;

Το Fusion 360 είναι ένα cloud, CAD/CAM λογισμικό για συνεργατική ανάπτυξη προϊόντων. Το πανίσχυρο αυτό «εργαλείο» επιτρέπει την εξερεύνηση και την αναπαραγωγή ιδεών προϊόντων και τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας ανάπτυξης. Το πιο σημαντικό είναι ότι το Autodesk Fusion 360 συνδυάζει μοντελοποίηση οργανικών σχημάτων, μηχανολογικό σχέδιο και κατασκευές σε ένα κατανοητό πακέτο. Σας ενθαρρύνουμε να μάθετε περισσότερα για το Autodesk Fusion 360 στο επίσημο site (www.autodesk.com/products/fusion-360/overview), καθώς επίσης και να κατεβάσετε το λογισμικό. Σπουδαστές, εκπαιδευτικοί, οπαδοί και startups δικαιούνται μια δωρεάν άδεια.

-Τι είναι ακριβώς το Fusion 360;

Είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας cloud που επιτρέπει στους σχεδιαστές να μοιράζονται και να επισκοπούν δεδομένα project άμεσα, να διαχειρίζονται εκδόσεις, να βρίσκουν πεδία εφαρμογής και να μοιράζονται ιδέες για κάθε συσκευή ανά πάσα στιγμή; Είναι μια εφαρμογή 3D CAN με ελεύθερη, στερεή μορφή και εργαλεία μοντελοποίησης στερεών ενσωματωμένα όλα μαζί σε μια εφαρμογή; Είναι μια εφαρμογή 3D animation και rendering; Είναι το πρώτο εργαλείο cloud που παρέχει δυνατότητες δισδιάστατης σχεδίασης; Είναι λογισμικό προσομοίωσης; Ή είναι εφαρμογή CAN για λειτουργίες turning και milling; Δεν είναι κάτι από αυτά. Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι η πλατφόρμα ανάπτυξης προϊόντων νέας γενιάς, σχεδιασμένη να λειτουργεί σε Mac, PC και φορητές συσκευές. Δοκιμάστε το Fusion 360 σήμερα.

Η ανάπτυξη προϊόντων έχει αλλάξει. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τα 3D Softwares!

Το Fusion 360 είναι το πρώτο εργαλείο 3D CAD, CAM και CAE του είδους του. Συνδέει ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος σε μια πλατφόρμα βασισμένη στο cloud που λειτουργεί τόσο σε Mac, όσο και σε PC, επιτρέποντας τη σχεδίαση και την κατασκευή οπουδήποτε, σε συνεργασία με άλλους. Το ευέλικτο αυτό λογισμικό επιτρέπει τη γρήγορη αναπαραγωγή σχεδιαστικών ιδεών για εργαλεία λάξευσης για την εξερεύνηση της φόρμας και των εργαλείων μοντελοποίησης, με στόχο τη δημιουργία χαρακτηριστικών φινιρίσματος.

Το Fusion 360 επιτρέπει τη δοκιμή ταιριάσματος των μερών και κίνησης, την εκτέλεση προσομοίωσης, τη δημιουργία μερών, φωτορεαλιστικών renderings και animations. Δημιουργώντας toolpaths, μπορείτε να θέσετε τα μέρη σας σε λειτουργία ή να χρησιμοποιήσετε εργασίες 3D printing για τη δημιουργία ενός πρωτοτύπου.

Δυνατότητες που προσφέρει το Fusion 360:
CAD ENGINEER / SIMULATE
Κάλυψη σχεδιαστικών αναγκών Δοκιμή ταιριάσματος και κίνησης
Αξιοποίηση εργαλείων γλυπτικής Εκτέλεση προσομοιώσεων
Χρήση εργαλείων μοντελοποίησης Δημιουργία φωτορεαλιστικών renderings & animations
CAM CLOUD
Δημιουργία toolpaths για τα μέρη Συνεργασία με τον καθένα online
Χρήση εργασιών 3D Χρήση από οποιαδήποτε σχεδόν υπολογιστική μηχανή
Δημιουργία πρωτοτύπου Ανεξάντλητη δημιουργικότητα
Γιατί Fusion 360 και όχι Inventor ή Solidworks;

Το Fusion 360 βασίζεται στο cloud, συνδυάζοντας βιομηχανικά και μηχανικά εργαλεία σχεδίασης. Το Inventor, όπως και άλλα παραμετρικά προγράμματα είναι περισσότερο κατάλληλo για την αξιοποίηση παραμετρικών μερών για τη δημιουργία μεγάλων, προσαρμόσιμων μερών.

Ωστόσο, τα παραμετρικά μέρη είναι πολύπλοκα και όχι τα πλέον κατάλληλα για τις περισσότερες εργασίες σχεδίασης.Επιπροσθέτως, το Fusion 360 διαφέρει από το Inventor στο ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε υπολογιστή μπορεί να υποστηρίξει το λογισμικό, δηλαδή, σχεδόν όλους.

Μπορείτε να προσθέσετε εργαλεία T-spline shape και η σχεδιαστική ροή είναι πολύ πιο γρήγορη, καθώς είναι ένα άμεσο εργαλείο μοντελοποίησης. Το εν λόγω λογισμικό υποστηρίζει τη συνεργατική σχεδίαση με οποιονδήποτε προσκαλείτε σε αυτή. Το Fusion 360 δεν έχει παραμέτρους όπως το Inventor. Ωστόσο, στα σχέδια αυτού υπάρχουν περιορισμοί και διαστάσεις για μηχανική ακρίβεια κατά τη σχεδίαση.

Εργαλεία μερών όπως Joins και Motion Study παρέχουν μια ανάλυση των μηχανολογικών σχεδίων.Συγκριτικά με το Solidworks, το Fusion 360 αποτελεί για συγκεκριμένες, σχεδιαστικές ανάγκες, ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο για γρήγορη και άμεση ανάπτυξη ιδεών, για οργανικά σχήματα, με ένα φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη και εύκολη διασύνδεση και συνεργασία από διάφορους υπολογιστικούς πόρους. Σε ό,τι αφορά στη διασύνδεση T-splines, ενδεχομένως να χρειαζόταν κανείς να δημιουργήσει μια επιφάνεια στο Rhino και να την εισάγει στο Solidworks, πράγμα που θα οδηγούσε σε προβλήματα εάν ο βιομηχανικός σχεδιαστής αποφάσιζε να τροποποιήσει την επιφάνεια. Όλα αυτά και άλλα πολλά, μπορούν να αποφευχθούν με την ενσωμάτωση T-splines στο Fusion 360.

Λίγα λόγια για το λογισμικό Fusion 360°

Παρουσίαση των μαθημάτων μας για το Fusion 360°

• Fusion 360°, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

136

Ασκήσεις
Εφαρμογές

531

Ολοκληρωμένα
Project

8

Επαναληπτικές
Ασκήσεις

47Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το Fusion 360° είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • Fusion 360° | Autodesk Certified User
  • Fusion 360° | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.
Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013


-Κύριε Εξαρχόπουλε, ως ειδικός στο χώρο των προγραμμάτων σχεδίασης με ενασχόληση επί σειρά ετών, μπορείτε να μας αναφέρετε ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος;

Φυσικά. Πιστεύω ακράδαντα πως το Fusion 360° αποτελεί την επανεφεύρεση του 3D CAD. Το Fusion 360° είναι το πρώτο εργαλείο 3D CAD, CAM και CAE του είδους του. Συνδέει ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος σε μια πλατφόρμα βασισμένη στο cloud και λειτουργεί τόσο σε Mac, όσο και σε PC. Σε ό,τι αφορά στο σχέδιο, μπορεί κανείς να αναπαραγάγει γρήγορα σχεδιαστικές ιδέες για εργαλεία λάξευσης για να εξερευνήσει τη φόρμα και να κάνει χρήση των εργαλείων μοντελοποίησης για τη δημιουργία χαρακτηριστικών φινιρίσματος. Σε ό,τι αφορά στη μηχανική και στην προσομοίωση, μπορεί να δοκιμάσει θέματα ταιριάσματος και κίνησης, να εκτελέσει προσομοιώσεις, να δημιουργήσει μέρη, αλλά και να φτιάξει φωτορεαλιστικά renderings και animations.Χρησιμοποιώντας κανείς το Fusion 360°, μπορεί να δημιουργήσει toolpaths για να θέσει σε λειτουργία τα μέρη ή να εκτελέσει εργασίες 3D printing για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο. Μπορεί δε να συνεργαστεί με άλλους σε ομάδες σχεδίασης, σε ένα υβριδικό περιβάλλον που θα αξιοποιεί τη δύναμη του cloud όπου αυτό απαιτείται. Το πρόγραμμα επιτρέπει αναπαραγωγή σχεδίου, εξερεύνηση της μορφής, αναπαραγωγή ιδεών και χρήση εργαλείων λάξευσης και μοντελοποίησης για μορφές και φινιρίσματα. Με το πρόγραμμα αυτό, μπορεί να ασχοληθεί κανείς σοβαρά με τη μοντελοποίηση και τη λάξευση ελεύθερης μορφής, να δημιουργήσει οργανικά σχήματα με εντολές T-Splines Push-Pull, να μοντελοποιήσει στερεά, καθώς και να αλλάξει πτυχές του μοντέλου που ενημερώνονται αυτόματα σε ανταποκρινόμενες τιμές και λειτουργίες που δημιουργεί.

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή
2 Περιβάλλον Εργασίας
3 Πλοήγηση στον Καμβά
4 Viewports
5 Βασικές Λειτουργίες
6 Data Panel
7 Preferences
8 Import & Upload
9 Open-Save-Copy-Recover Documents
10 Workspaces
11 Sketch
12 Εντολή Line
13 Εντολή Rectangle
14 Σχεδίαση Κύκλων(Circle)(Μέρος 1ο)
15 Σχεδίαση Κύκλων(Circle)(Μέρος 2ο)
16 Σχεδίαση Πολυγώνων(Polygon)
17 Σχεδίαση Τόξων(Arc)
18 Σχεδίαση Έλλειψης(Ellipse)
19 Σχεδίαση Slot Αντικειμένων
20 Εργασία με Splines
21 Δημιουργία Κωνικών Καμπυλών
22 Σχεδασμός Σημείων (Point) & Δημιουργία Κειμένου (Text)
23 Εντολή Fillet
24 Εντολή Trim
25 Εντολή Extend
26 Εντολή Break
27 Εντολή Sketch Scale
28 Εντολή Offset
29 Εντολή Mirror
30 Εντολή Circular Pattern
31 Εντολή Rectangular Pattern
32 Περιορισμός Σχεδίασης Collinear και Coincident
33 Περιορισμοί Σχεδίασης Concentric και Tangent
34 Περιορισμοί Σχεδίασης Horizontal/Vertical και Midpoint
35 Περιορισμοί Σχεδίασης Perpendicula και Parallel
36 Περιορισμοί Σχεδίασης Fix/Unfix, Equal, Symmetry και Smooth
37 Project Geometry
38 Εντολή Intersect
39 Sketch Dimension
40 Εξισώσεις και Παράμετροι στις διαστάσεις
41 Εντολή Extrude
42 Εντολή Revolve
43 Εντολή Sweep
44 Εντολή Loft
45 Εντολή Rib
46 Εντολή Web
47 Εντολή Hole
48 Εντολή Thread
49 Εντολή Box
50 Εντολή Cylinder
51 Εντολή Sphere & Torus
52 Εντολή Coil
53 Εντολή Pipe
54 Rectangular Pattern
55 Circular Pattern
56 Pattern on Path
57 Εντολή Mirror
58 Εντολή Thicken
59 Εντολή Boundary Fill
60 Modify Panel – Εντολή Fillet
61 Εντολή Press Pull
62 Εντολή Chamfer
63 Εντολή Shell
64 Εντολή Draft
65 Εντολή Scale
66 Εντολή Combine
67 Εντολή Replace Face
68 Εντολή Split Face
69 Εντολή Split Body
70 Εντολή Silhouette Split
71 Εντολή Move/Copy
72 Εντολή Align
73 Εντολή Appearance
74 Physical Material
75 Δημιουργία Construction Plane
76 Δημιουργία Αξόνων
77 Δημιουργία Σημείων
78 Δημιουργία στοιχείων από σκίτσα
79 Προσθήκη στοιχείων σε ένα Part
80 Τροποποίηση υπαρχουσών στοιχείων
81 Εργασία με Chamfer, Draft, Combine και Scale
82 Εξοικείωση με τις εντολές Hole, Thread και Shell
83 Εξοικείωση με τις εντολές Pattern και Mirror
84 Έλεγχος ενός μοντέλου με τη χρήση παραμέτρων και της εντολής Press Pull
85 Assemble
86 Joints
87 Joints Types
88 Σωστή επιλογή Joint Type
89 As-Build Joints
90 Joint Origin
91 Contact Sets
92 Δημιουργία 2D Drawings
93 Base View
94 Projected View
95 Section View
96 Detail View
97 Drawing Annotation
98 Geometry
99 Text στο Drawing
100 Leader Notes
101 Symbols
102 Tables
103 Output
104 Animation
105 Explode
106 Render(Μέρος 1ο)
107 Render(Μέρος 2ο)
108 Patch
109 Patch – Create & Modify
110 Stitch
111 Workspace Sculpt
112 Sculpt – Primiives
113 T-Splines Pipe
114 T-Splice Face
115 Sculpt – Extrude
116 Sculpt – Revolve
117 Sculpt – Sweep
118 Sculpt - Loft
119 Edit Form
120 Insert Edge
121 Δημιουργία λεπτομέρειας σε T-Splines επιφάνεια
122 Merge Edge, Bridge και Fill Hole
123 Weld Vertices
124 Εντολές Crease & UnCrease
125 Εντολή Bevel Edge
126 Εντολή Slide Edge
127 Εντολή Pull
128 Εντολή Flatten
129 Εντολή Match
130 Εντολές Interpolate & Thicken
131 Εντολή Freeze
132 Μενού Symmetry
133 Μενού Utilities
134 Workspace Mesh (Μέρος 1ο)
135 Workspace Mesh (Μέρος 2ο)
136 Workspace Mesh – Face Groups

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Η εκπαιδευτική μας δομή για το λογισμικό Fusion 360°

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Fusion 360°:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικές συνάντησης είναι να εισαχθείς στο πρόγραμμα του Fusion 360°, μαθαίνοντας το περιβάλλον εργασίας του μέσα από μια πρώτη πλοήγηση στον καμβά. Αφού μάθεις να χειρίζεσαι τα viewports, θα περάσεις στις βασικές λειτουργίες, ολοκληρώνοντας την πρώτη συνάντηση.

Σκοπός της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξοικειωθείς με το Data Panel και τις προτιμήσεις στα Preferences. Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι τις επιλογές Bimport & Upload, θα είσαι σε θέση να ανεβάζεις υλικό για το σχεδιαστικό σου έργο, προκειμένου να προβείς στις απαιτούμενες διορθώσεις. Στη συνέχεια της συνάντησης, θα περάσεις σε απλές εντολές, όπως είναι τα Open-Save-Copy και Recover, προτού περάσεις στα Workspaces και στο Sketch.

Στα πλαίσια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς με την εντολή Line, την εντολή Rectangle και να καταπιαστείς με τη σχεδίαση κύκλων. Όταν θα έχεις αποκτήσει την απαιτούμενη ευχέρεια πάνω στη σχεδίαση πολυγώνων, θα μπορέσεις να περάσεις και σε πιο σύνθετα σχήματα, όπως είναι τα τόξα, η έλλειψη και τα αντικείμενα slot. Τέλος, η εκπαιδευτική συνάντηση ολοκληρώνεται με την ενασχόληση με εργασία με Splines, καθώς και με τη δημιουργία κωνικών καμπυλών (conic curve).

Στα πλαίσια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με το σχεδιασμό σημείων (Point), καθώς και με σειρά προχωρημένων εντολών, όπως είναι η Fillet, η Trim, η Extend και η Break.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής συνάντησης, θα ασχοληθείς με εντολές, όπως είναι η Sketch Scale, η Offset και η Mirror. Όταν θα έχεις εξοικειωθεί πλήρως με τις εντολές Circular Pattern και Rectangular Pattern, θα είσαι σε θέση να καταπιαστείς με τους περιορισμούς Collinear και Coincident, προτού περάσεις στους περιορισμούς Concentric και Tangent.

Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εμβαθύνεις στους περιορισμούς σχεδίασης, με εκμάθηση των δυνατοτήτων που παρέχονται σε Horizontal/Vertical και Midpoint επιλογές, Perpendicular και Parallel, αλλά και Fix/Unfix, Equal, Symmetry και Smooth. Όταν θα έχεις εξοικειωθεί με το Project Geometry και την εντολή Intersect, θα μπορέσεις να περάσεις στο Sketch Dimension και στις εξισώσεις με παραμέτρους στις διαστάσεις του σχεδιαστικού σου έργου.

Η 7η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εκμάθηση εντολών, όπως είναι η Extrude, η Revolve, η Sweep και η Loft. Όταν θα έχεις εξοικειωθεί επαρκώς με αυτές, θα μπορέσεις να ασχοληθείς με τη Rib και τη Web για ένα άρτιο, σχεδιαστικό αποτέλεσμα στο έργο σου.

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: Η 8η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εκμάθηση των εντολών Thread, Box, Cylinder, Sphere & Torus. Αποκτώντας αυτοπεποίθηση στις εντολές Coil, Pipe και Rectangular Pattern, θα είσαι σε θέση να προχωρήσεις σε πιο απαιτητικά και σύνθετα εργαλεία που θα σου χαρίσουν μεγαλύτερη σχεδιαστική ευχέρεια στη δουλειά σου.

Η 9η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εκμάθηση του Circular Pattern και του Pattern on Path. Όταν θα έχεις μάθει να χειρίζεσαι τις εντολές Mirror, Thicken και Boundary Fill επαρκώς, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε εργασίας τροποποίησης πάνελ μέσω του Modify Panel και της εντολής Fillet. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με την εκμάθηση χειρισμού της εντολής Press Pull.

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: Η 10η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στην εκμάθηση της εντολής Chamfer. Όταν θα έχεις μάθει να κάνεις σωστή χρήση των εντολών Shell, Draft και Scale, θα είσαι σε θέση να περάσεις στις εντολές Combine, Replace Face και Split Face με την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι.

Η 11η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στην εκμάθηση χειρισμού των εντολών Silhouette Split, Move/Copy και Align. Έχοντας αποκτήσει εξοικείωση με την εντολή της εμφάνισης, Appearance και του Physical Material, θα έχεις τα εφόδια που χρειάζεσαι για να μάθεις να δημιουργείς το construction plane.

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: Η 12η εκπαιδευτική συνάντηση. Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να δημιουργείς άξονες και σημεία, καθώς και να δημιουργείς στοιχεία από σκίτσα. Μέσα από την τριβή σου με την προσθήκη στοιχείων σε ένα part, θα είσαι σε θέση να τροποποιήσεις υπάρχοντα στοιχεία και να μάθεις να εργάζεσαι με τις επιλογές Chamfer, Draft, Combine και Scale. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να εξοικειωθείς με τις εντολές Hole, Thread και Shell, μέσα από την ολοκλήρωση της ύλης της συνάντησης.

Η 13η εκπαιδευτική συνάντηση . Στόχος της εν λόγω εκπαιδευτικής συνάντησης είναι καταρχήν, η εξοικείωσή σου με τις εντολές Pattern και Mirror. Αφού μάθεις να ελέγχεις ένα μοντέλο με τη χρήση παραμέτρων και της εντολής Press Pull, θα είσαι σε θέση να συναρμολογείς κομμάτια του έργου σου με την εντολή Assemble, κάνοντας χρήση των Joints και των κατάλληλων Joint Types. Τέλος, θα μάθεις να κάνεις τη σωστή επιλογή του Joint Type, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και να χειρίζεσαι τα As-Built Joints αποτελεσματικά.

Η 14η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εξοικείωσή σου με το Joint Origin. Όταν θα έχεις μάθει να χειρίζεσαι τα contact sets, θα περάσεις στη δημιουργία 2D Drawings και θα μάθεις να χειρίζεσαι τα Projected και Section View, για επαρκή επισκόπηση του έργου σου.

Η 15η εκπαιδευτική συνάντηση ασχολείται με την προβολή σε Detail View, καθώς και στο Drawing Annotation για μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις ανάγκες της δουλειάς σου. Αποκτώντας εξοικείωση με θέματα γεωμετρίας με το Geometry και προσθήκης κειμένου με το Text στο Drawing, θα μπορέσεις να χειριστείς καλύτερα τα Leader Notes και τα Symbols, προχωρώντας στο χειρισμό των Tables.

Εκπαιδευτικός Στόχος της 16ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: Η 16η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στο χειρισμό του output και στην προσθήκη animation. Κατανοώντας τη χρήση του γνωστού Explode, θα μπορέσεις να περάσεις σε θέματα φωτορεαλιστικής απόδοσης με τεχνικές Render, στις οποίες σε μυεί το μάθημα. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς με τα Patch και τις επιλογές Create & Modify, ολοκληρώνοντας την εν λόγω συνάντηση.

Η 17η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στην κάλυψη των εργασιών με Stitch και τις επιλογές Workspace Sculpt. Ολοκληρώνοντας τις θεματικές Sculpt –Primitives, θα είσαι σε θέση να καταπιαστείς με το T-Splines Pipe, προτού καλύψεις όλη την ύλη του μαθήματος.


•  Fusion 360° 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο