Μαθήματα CSS με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρουσίαση

• CSS, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

51

Ασκήσεις
Εφαρμογές

288Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 New – Save
2 Εισαγωγή στη CSS
3 Τρόπος Σύνταξης
4 Σχόλια
5 ID
6 Class
7 Background Color
8 Background Image
9 Background Image Repeat
10 Background Image Position
11 Background Image Attachmen
12 Text Color
13 Text Align
14 Text Decoration
15 Text Transform
16 Text Direction
17 Text Indent
18 Text Font Family
19 Text Font Style
20 Text Font Size
21 Style Hyperlinks
22 Style Hyperlinks background Color
23 Style Hyperlinks Text Decoration
24 List Style Type
25 List Style Type Circle & Square
26 Photoshop Save for Web
27 List Style Image
28 List Style Position
29 Table Boarder
30 Table Boarder Collapse
31 Table Width
32 Table Align
33 Table Background Color
34 Table Padding Table
35 CSS Model Box
36 Model Box
37 Width – Height Element Paragraph
38 DOCTYPE
39 Border Style
40 Border Width Color
41 Navigation Bars & List Oflinks
42 Navigation Bar List – Style – Type – None
43 Navigation Bar List Background Color Block
44 Navigation Bar Display Inline
45 Navigation Bar Float
46 Navigation Bar - Interactive Bar
47 Navigation Bar Interactive Bar
48 Image Gallery
49 Image Opacity
50 Image Box – Transbox
51 Grouping Selectors

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση της CSS


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης στα μαθήματα εκμάθησης CSS είναι να εισαχθείς στη λογική χρήσης απλών εντολών, από τη δημιουργία, αποθήκευση και στα σύνταξη, μέχρι την εισαγωγή σχολίων και κατηγορίας. Το χρώμα του φόντου είναι ένα από τα θέματα που θα σε απασχολήσουν στα πλαίσια της παρούσης εκπαιδευτικής συνάντησης, έχοντας την ευκαιρία να εξασκηθείς με τις ασκήσεις της πρακτικής εφαρμογής.

Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να εισαγάγεις οπίσθια εικόνα στο έργο σου, θα είσαι σε θέση, στη συνέχεια, να την επαναλαμβάνεις, να αλλάζεις τη θέση της και να ρυθμίζεις τα συνημμένα. Το χρώμα κειμένου, η στοίχιση και η διακόσμηση αυτού είναι μερικά μόνο από τα εργαλεία που θα μάθεις να χρησιμοποιείς εύκολα και αποδοτικά.

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να μετασχηματίζεις κείμενο και να προσαρμόζεις την κατεύθυνσή του, να τοποθετείς εσοχή και να διαμορφώνεις τη οικογένεια γραμματοσειράς κειμένου, το στιλ και το μέγεθος των γραμμάτων, προτού περάσεις σε αντικείμενα χρήσης υπερσυνδέσμων.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να προσαρμόζεις το στιλ υπερσυνδέσμων σε χρώμα φόντου, να "παίζεις" με το στιλ υπερσυνδέσμων για τη διακόσμηση του κειμένου, αλλά και να διαφοροποιείς το στιλ των τύπων λίστας, μέσα από πολλά πρακτικά παραδείγματα. Η χρήση τύπου στιλ λίστας για κύκλους και τετράγωνα, μαζί με τη χρήση της εντολής εικόνας στιλ λίστας και της θέσης, θα σου παράσχουν τα εφόδια για αποτελεσματικό χειρισμό των σχημάτων και του οπτικού τους αποτελέσματος. Η χρήση του Photoshop Save for Web καταδεικνύεται με σειρά κατατοπιστικών εφαρμογών για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής συνάντησης.

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να "παίζεις" με τις εντολές table boarder, table boarder collapse και να προσαρμόζεις το πλάτος και τη στοίχιση του πίνακα, το χρώμα φόντου και τη συμπλήρωση αυτού με πληθώρα πρακτικών εφαρμογών.

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς το εργαλείο μοντέλου CSS και να αφιερώσεις χρόνο για την κατανόηση του εργαλείου μοντέλου, για την προσαρμογή πλάτους, ύψους στοιχείων παραγράφων και τη χρήση του τύπου εγγράφου, στην πορεία. Μέσα από τις ασκήσεις που συνοδεύουν τις θεωρητικές εισηγήσεις, θα μάθεις να χειρίζεσαι το στιλ και το χρώμα πλάτους του boarder, για να περάσεις, στη συνέχεια, στις μπάρες πλοήγσης και στα oflinks λίστας. Το στιλ, ο τύπος και η επιλογή κανένα είναι μερικά ακόμη από τα θέματα που θα κληθείς να χειριστείς πάνω στην μπάρα πλοήγησης, παρακολουθώντας τις σχετικές ασκήσεις.

Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τη λίστα της μπάρας πλοήγησης και το block του χρώματος φόντου, για να μπορείς, στη συνέχεια, να χρησιμοποιείς το ενσωματωμένο υλικό μέσω της εντολής προβολής Inline. Η εντολή αιώρησης και ο χειρισμός της μπάρας διάδρασης θα σου δώσουν τα εφόδια να χειρίζεσαι στην πορεία την γκαλερί εικόνας, αδιαφάνειας και transbox, για να καταπιαστείς, στην πορεία, με τους επιλογείς ομαδοποίησης.

Στα πλαίσια της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης θα αφιερώσεις χρόνο για τις επαναλήψεις με πρακτικές εφαρμογές.

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να αφομοιώσεις την ύλη που παρακολούθησες στα προηγούμενα κεφάλαια, αφιερώνοντας χρόνο σε πρακτικές εφαρμογές.

Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να ολοκληρώσεις εργασία, τη θεματολογία της οποίας μπορείς να προτείνεις εσύ.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία.

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση, θα κάνεις μια γενική επανάληψη, προτού περάσεις στην τελική εργασία για την ολοκλήρωση των μαθημάτων.


•  CSS 3: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση της CSS.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Web Design: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο