Μαθήματα Corel Draw με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρουσίαση

•  Corel Draw, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

41

Ασκήσεις
Εφαρμογές

117Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται..

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή-Πρακτική
2 Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling
3 Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic
4 Γραμμές Εργαλείων Toolbars
5 Περιοχή Εντολών Command Line
6 Εντολές Clean Screen & ribbon
7 Ρυθμίσεις Οθόνης Καρτέλας Display
8 Εμφάνιση Απόκρυψη Δημιουργία Μετονομασία Διαγραφή Παλετών
9 Τοποθέτηση εικονιδίων μέσα σε Νέα Παλέτα
10 Τρόποι Εκτέλεσης εντολών
11 Σχεδίαση με την μέθοδο Κατεύθυνση και απόσταση
12 Εντολή erase
13 Εντολές oops undo redo
14 Εντολή offset
15 Εντολή fillet
16 Εντολή Chamfe
17 Εντολή Trim
18 Εντολή Extent
19 New Open Save Properties
20 Ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων
21 Απόλυτες Καρτεσιανές Συντεταγμένες
22 Σχετικές Καρτεσιανές Συντεταγμένες
23 Πολικές Συντεταγμένες
24 Ένδειξη Συντεταγμένων
25 Εντολή Regen
26 Εντολή dragmode
27 Βοηθήματα Σχεδίασης Snap Spacing
28 Καρτέλα Polar snap
29 Καρτέλα Dynamic Input
30 Σημεία Έλξης Καρτέλα objectSnap
31 Εντολή Limits
32 Εντολή Units
33 Function Keys
34 Εντολή Layer
35 Εντολή Properties
36 Εντολή Zoom
37 Εντολή Pan
38 Εντολή Point
39 Εντολή Circle
40 Εντολή Arc
41 Εντολή Construction Line Xline
42 Εντολή Ray
43 Εντολή Polyline
44 Εντολή Polyline Arc
45 Εντολή Polyline Center Angle Direction
46 Εντολή Polyline Line Cirlce
47 Εντολή Polyline Width
48 Εντολή Ellipse
49 Εντολή Polygon
50 Εντολή Rectangle
51 Εντολή Dount
52 Εντολή Pickbox
53 ffsetgaptype
54 Εντολή Fillet μενού Modify
55 Εντολή Chamfer μενού Modify
56 Εντολή Break μενού Modify
57 Εντολή Join μενού Modify
58 Εντολή TextSingle
59 Εντολή Mtext Διαμόρφωση Παραγράφων
60 Εντολή StyleText
61 Εντολή Table
62 Εντολή Hatch
63 Εντολή Hatch Μέσα σε Περιοχές
64 Dimension
65 Quick Dimension
66 Εντολή Dimension Style
67 Εργαλειοθήκη Inqury
68 Εντολή Ad center μεταφορά μη γεωμετρικών στοιχείων
69 Εισαγωγή έτοιμων Block
70 Δημιουργία Νέων Block
71 Η εντολή Wblock
72 Προσθήκη πληροφοριών σε Block
73 Αλλαγή Ιδιοτήτων Block
74 Η εντολή Refedit
75 Εντολή Scale
76 Εντολή Array
77 Εντολή Lengthen
78 Εντολή Divide
79 Εντολή Measure
80 Εντολή Spline-SplineEdit
81 Εντολή Explode
82 Εντολή Stretch
83 Εντολή Mirror
84 Διατάξεις εκτύπωσης
85 Εκτύπωση
86 Vports

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Corel Draw


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής Συνάντησης στο CorelDraw είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας, καθώς και με το χειρισμό των γραμμών εργαλείων. Απλές εργασίες όπως η διαχείριση αρχείων και οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού αποτελούν αντικείμενο μελέτης στα πρώτα κεφάλαια της συνάντησης, με την ορολογία και τη δημιουργία ορθογωνίων να αναλώνουν σημαντικό μέρος της ύλης. Η δημιουργία ελλείψεων έξυπνων αντικειμένων θα σου φανεί χρήσιμη σε μετέπειτα εργασίες που απαιτούν κατανόηση και απόκτηση ευχέρειας σε αυτές της απλές εντολές.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με απλές εντολές αντιγραφής, αποκοπής και κλωνοποίησης, ενώ θα μάθεις να δημιουργείς πολύγωνα, αστέρια, καννάβους, σπείρες και αυτόματα σχήματα, προχωρώντας στη σχεδίαση ευθείας γραμμής και καμπυλών, μέσα από την παρακολούθηση πρακτικών θεμάτων. Το εργαλείο καλλιτεχνικού μέσου και τα εργαλεία πένας, Polyline και γραμμής διαστάσεων θα σου χρησιμεύσουν στο σχεδιασμό και στης οριοθέτηση των στοιχείων του πιο απαιτητικού έργου που μπορεί να σου ανατεθεί.

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι κόμβους και διαδρομές, ενώ χρήσιμος θα σου φανεί και ο χειρισμός σύνθετων διαδρομών για την τελειοποίηση της σχεδιαστικής προσπάθειας. Μαθαίνοντας να αλλάζεις τα σχήματα σε αντικείμενα και να χρησιμοποιείς τα εργαλεία μαχαίρι σβηστήρας και τα πινέλα μουτζουρώματος και τράχυνσης με πινέλο, θα περάσεις σε θέματα προσαρμογής στις ρυθμίσεις των σελίδων πάνω στο έργο με το οποίο ασχολείσαι.

Ιδιαίτερα χρήσιμα θα σου φανούν τα εργαλεία ακριβείας κατά τη σχεδιαστική διαδικασία, στα πλαίσια των στόχων της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης. Τα χρώματα και τα γεμίσματα είναι μερικά από τα εργαλεία που θα χρειαστείς, αφιερώνοντας, έπειτα, χρόνο στη λεπτομέρεια των περιγραμμάτων, αλλά και στη δημιουργία και επεξεργασία κειμένου στο έργο σου. Όλα τα κεφάλαια της ύλης συνοδεύονται από τις αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές για την αφομοίωση της διδαχθείσης ύλης.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να προσαρμόζεις κείμενο στη διαδρομή, αλλά και να το αναδιπλώνεις, όταν αυτό απαιτείται για τους σκοπούς του αισθητικού αποτελέσματος που επιζητάς. Πραγματοποιώντας ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο έργο σου και εφαρμόζοντας εφέ κειμένου, θα περάσεις σε άσκηση ανάμιξης αντικειμένων, ώστε να συνδυάζεις τα στοιχεία που απαρτίζουν το αντικείμενο σχεδίασης με τρόπο αποτελεσματικό.

Η 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να χρησιμοποιείς αλληλεπιδραστικά ισοϋψή για να προσαρμόζεις τα στοιχεία του έργου σου με αντικείμενα που αλληλεπιδρούν και θα μάθεις να παραμορφώνεις και να μορφοποιείς τα σημεία που έργου, φέρνοντάς το στις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Η εισαγωγή, η δημιουργία συμβόλων και συμβόλων βιβλιοθήκης είναι μερικά από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείς στα κεφάλαια της παρούσης ενότητας.

Η στοίβαξη αντικειμένων, η διαχείριση των στρώσεων και το πρότυπο αυτών είναι μερικά από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείς στα πλαίσια της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης. Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς το κλιπ ενδυνάμωσης και τους φακούς του Corel, θα είσαι σε θέση να κάνεις τις αναγκαίες παρεμβάσεις με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια. Οι επιλογές εκτύπωσης είναι ένα ακόμη θέμα με το οποίο θα κληθείς να ασχοληθείς, μέσα από αρκετά πρακτικές ασκήσεις.

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κάνεις μια επανάληψη σε όσα διδάχτηκες στα προηγούμενα κεφάλαια, μέσα από σειρά ερωτημάτων.

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να συνεχίσεις την επανάληψη που ξεκίνησες, αφομοιώνοντας την ύλη των προηγούμενων κεφαλαίων.

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα δοκιμάσεις το βαθμό κατανόησης των θεμάτων στις προηγούμενες εκπαιδευτικές συναντήσεις, μέσα από αρκετά επαναληπτικά τεστ.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση, θα κληθείς να πραγματοποιήσεις εργασία, το θέμα της οποίας μπορείς να προτείνεις εσύ.

Στόχος της προτελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να ανταπεξέλθεις σε έργο που θα σου ανατεθεί στα πλαίσια της εκπαίδευσής σου.

Στόχος της τελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κάνεις μια τελική επανάληψη και μια εργασία για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου.


•  Corel Draw 20 : Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο