Μέσα από αυστηρά επιλεγμένες συνεργασίες, σου παρέχουμε τη δυνατότητα εξέτασης σε κάποιο από τα 3 πιστοποιημένα εξεταστικά μας κέντρα στην Αττική για την πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτάς στο εκπαιδευτικό κέντρο της επιλογής σου. Με μακρόχρονη συνεργασία με την ECDL® στην πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού MS Office & Windows, με τη McNeel® για Rhino, Autodesk® για πολλά γνωστά προγράμματα CAD και Adobe® για δημοφιλή γραφιστικά προγράμματα, διασφαλίζουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όλα τα προγράμματα σεμιναριακού τύπου πιστοποιούνται μέσω ΕΟΠΠΕΠ®, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα πιστοποίησης για τα αντικείμενα που παρακολουθείς μέσω e-learning.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Τα FACEtoFACE® είναι πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα από το Υπουργείο Παιδείας, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα απόκτησης της κρατικής πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.®. Διάλεξε το εκπαιδευτικό αντικείμενο της προτίμησής σου και πιστοποιήσου σε αυτό.

Πιστοποίηση E.C.D.L®

Από το 2001 συνεργαζόμαστε με το φορέα του E.C.D.L, μετρώντας εμπειρία πέραν των 15 χρόνων και εξειδίκευση στην πιστοποίηση E.C.D.L για τη σωστή εκμάθηση χειρισμού Η/Υ (MS Office 2007, 2010, 2013, 2016), διεξάγοντας τακτικά εξετάσεις και στα 3 ιδιόκτητα, εξεταστικά μας κέντρα

Πιστοποίηση Chaosgroup®

Μετρώντας πολυευτή εμπειρία στο 3D Design, διαθέτουμε εξειδίκευση πέραν των 17 χρόνων στο Rhino3D, στο 3D Studio Max και στο Revit. Είμαστε οι πρώτοι που πιστοποιήθηκαν στην Ελλάδα στο Επαγγελματικό 3D Visualization από την εταιρεία Chaos Group.

Πιστοποίηση Certiport®

Tα 3 κέντρα μας στην Αθήνα, στη Δάφνη και στο Μαρούσι είναι πιστοποιημένα κατά Rhino Fab Lab στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο στην Αθήνα έχει γίνει πρότυπο κέντρο για in-house κατασκευή και εκπαίδευση σε τεχνικές 3D printing.

Πιστοποίηση Autodesk®

Τα κέντρα εκπαίδευσης και πιστοποίησης της FACEtoFACE® παρέχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης σε λογισμικά της Autodesk® με επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Πιστοποίηση Adobe®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός μας όμιλος FACEtoFACE® πληροί τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, το Διδακτικό προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ και από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1.

Πιστοποίηση RhinoFabLAB & Rhino3D®
  • Tα 3 κέντρα μας στην Αθήνα, στη Δάφνη και στο Μαρούσι είναι πιστοποιημένα κατά Rhino Fab Lab στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο στην Αθήνα έχει γίνει πρότυπο κέντρο για in-house κατασκευή και εκπαίδευση σε τεχνικές 3D printing.

  • Πρώτος ο εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE®, με επίσημο καθηγητή τον κ.Εξαρχόπουλο Γεώργιο (Authorized Instructor), εισήγαγε το Δεκέμβριο του 2013 την επίσημη πιστοποίηση του Rhino 3D από την McNeel® και για τα 3 κέντρα μας στην Αθήνα, στη Δάφνη και στο Μαρούσι.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο