Μαθήματα ArchiCAD με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Παρουσίαση

•  ArchiCAD, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

202

Ασκήσεις
Εφαρμογές

989Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εκκίνηση του ArchiCAD
2 Εκκίνηση του ArchiCAD με καθορισμένες και μη ρυθμίσεις
3 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας του ArchiCAD
4 Εναλλαγή Κάτοψης 2D και 3D προβολής F2_F3
5 Ρύθμιση επιπέδου τομής για κάτοψη
6 Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων Toolboars
7 Εμφάνιση και απόκρυψη παλετών Palettes
8 Ρύθμιση μονάδων μέτρησης Working Units
9 Εμφάνιση του κάνναβου σχεδίασης grid – construction grid display
10 Grid & Background – Ρύθμιση αποστάσεων ΧΥ Grid
11 Ρύθμιση λοξού Κάνναβου – Rotated Grid
12 Ενεργοποίηση έλξης πλέγματος Grid Snap
13 Επιλογές έλξης πλέγματος – Grid Snap Options
14 Εμφάνιση – Απόκρυψη γραμμών οδηγών Guide Lines
15 Επιλογές γραμμών οδηγών Guides Lines Options
16 Ρύθμιση ορόφων – Story Settings
17 Ενεργοποίηση του ίχνους Trace
18 Καθορισμός ορόφου ως ίχνος – Show as Trace Reference
19 Παλέτα Trace & Reference
20 Ο ιχνηλάτης (tracker)
21 Αποθήκευση αρχείων
22 Άνοιγμα και κλείσιμο αρχείων
23 Διαταγή συγχώνευσης Merge (συγχώνευση αρχείου ArchiCAD)
24 Διαταγή συγχώνευσης Merge (Συγχώνευση αρχείου AutoCAD)
25 Ανάλυση κλίμακας κατά την εισαγωγή
26 Drawing Tool
27 Εντολή Resize: Αλλαγή κλίμακας στοιχείου
28 Project Info
29 Project Notes, Project Preview , Session Report
30 Ρύθμιση σελίδας – Page Setup Settings
31 Εντολή εκτύπωσης Print
32 Plot Setup
33 Εντολή Plot
34 Παλέτες Toolbox & Infobox
35 Arrow Tool: Μέθοδοι επιλογής – Selection Methods
36 Arrow Tool: Μέθοδοι γεωμετρίας – Geometry Methods
37 Γρήγορη επιλογή και προεπιλογή (πλήκτρο Shift)
38 Επιλογή αλληλεπικαλυπτόμενων αντικειμένων (πλήκτρο Tab)
39 Marquee Tool
40 Υπενθύμιση των πρώτων βημάτων
41 Εργαλείο δημιουργία τοίχων Wall Tool (απόσταση – κλήση)
42 Wall Tool: Μέθοδος γεωμετρίας Geometry Method
43 Wall Tool: Δημιουργία κυκλικών τοίχων (curved)
44 Wall Tool: Geometry Method Chained – διατάξεις κύκλου
45 Wall Tool – Γραμμή αναφοράς Reference Line
46 Wall Tool: Wall Selection Settings
47 Wall Tool: Γεωμετρία και τοποθέτηση Geometry and Positioning (Μέρος 1ο)
48 Wall Tool: Γεωμετρία και τοποθέτηση Geometry and Positioning (Μέρος 2ο)
49 Wall Tool: Κάτοψη και τομή Floor Plan and Section – Εμφάνιση στην κάτοψη Floor Plan Display
50 Wall Tool: Κάτοψη και τομή Floor Plan and Section – Τεμνομένες επιφάνειες Cut Surfaces
51 Wall Tool: Κάτοψη και τομή Floor Plan and Section – Περιγράμματα Outlines
52 Wall Tool: Wall Selection Settings – Μοντέλο Model
53 Δημιουργία ξύλινων τοίχων – Log Details
54 Wall Tool: Wall Default Settings – Favorites
55 Palettes: Favorites
56 Door Tool: Εργαλείο δημιουργίας πόρτας Door Tool
57 Εργαλείο δημιουργίας παραθύρου Window Tool
58 Δημιουργία γωνιακού παραθύρου Corner – Window Tool
59 Door Tool: Προεπισκόπηση και τοποθέτηση Preview and Positioning
60 Door Tool: Hinged Door Setting
61 Door Tool: Nominal Sizes and Tolerance – Door Leaf Type – Handle and Kick Board
62 Door Tool: Χαρακτηριστικά του εξωτερικού φύλλου νέας πόρτας Sunshade Settings
63 Door Tool: Καθορισμός ανοίγματος πόρτας – Opening Lines
64 Door Tool: Εγκοπή πόρτας – Hinged Door Setting – Reveal
65 Door Tool: Περιγραφές για την πόρτα – Hinged Door Setting – Descriptions
66 Door Tool: Μορφή πόρτας – Hinged Door Setting – Shape
67 Door Tool: Τύπος κατωφλίου & τύπος ποδιά πόρτας – Hinged Door Setting – Threshold & Sill 
68 Door Tool: Ελάχιστος χώρος – Hinged Door Setting – Minimal Space
69 Door Tool: Προσανατολισμός και τύπος τζαμωτού πόρτας – Sidelight and Transform Sash Type
70 Door Tool: Πλαίσιο και φύλο – Hinged Door Setting – Frame and Leaf
71 Door Tool: Επένδυση τοίχου γύρω από την κάσα – Casing outside & casing inside
72 Door Tool: Αψίδα πόρτας – Hinged Door Setting – Masonry Arch
73 Door Tool: Κάτοψη και τομή – Εμφάνιση στην κάτοψη – Floor Plan and Section – Floor Plan Display
74 Door Tool: Κάτοψη και τομή – Σύμβολο και περίγραμμα – Floor Plan And Section – Symbol & Outline
75 Door Tool: Κάτοψη και τομή – τεμνομένες επιφάνειες – Floor Plan and Section – Cut Surfaces
76 Τοποθέτηση υλικών πόρτας – Model Attribues
77 Άνοιγμα τοίχου – Floor Plan and Section – Wall opening
78 Εμφάνιση συμβόλου με τα χαρακτηριστικά νέας πόρτας – Door Selection Settings – Dimension Marker
79 Door Selection Settings: Marker Settings – Marker Geometry
80 Εργαλείο δημιουργίας πλάκας Slab Tool
81 Slab Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης πλάκας – Γεωμετρία και τοποθέτηση – Slab Selection Settings – Geometry and Positioning
82 Slab Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης πλάκας – Κάτοψη και τομή – Slab Selection Settings – Floor Plan and Section
83 Slab Tool: Κάτοψη και τομή – Ράστερ κάλυψης – Floor Plan and Section – Cover Fills
84 Εργαλείο δημιουργίας υποστυλώματος – column Tool
85 Column tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένου υποστυλώματος – γεωμετρία και τοποθέτηση – column selection settings – geomesitioning
86 Column Tool: Κάτοψη και τομή και μοντέλο – Floor plan and section & model
87 Εργαλείο δημιουργίας δοκού Beam Tool
88 Beam Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης δοκού – Γεωμετρία και τοποθέτηση – Beam Selection Settings – Geometry and Positioning
89 Beam Tool: Δημιουργία οπής σε δοκό
90 Εργαλείο δημιουργίας σκάλας – Stair Tool
91 Επιλογή σκάλας ρυθμίσεις γεωμετρίας και ανάβασης
92 Stair Tool: Ρυθμίσεις γεωμετρίας και ανάβασης Geometry and Flight Settings – Ρυθμίσεις πατήματος Thread Settings
93 Stair Tool: Ρυθμίσεις γεωμετρίας και ανάβασης – Geometry and Flight Settings
94 Stair Tool: Ρυθμίσεις πατήματος – Tread Settings
95 Stair Tool: Ρυθμίσεις πατήματος – Railing Settings
96 Stair Tool: Ρυθμίσεις συμβόλου – Symbol Settings
97 Εργαλείο εισαγωγή αντικειμένων – Object Tool
98 Ρυθμίσεις επιλεγμένου αντικειμένου – Προεπισκόπηση και τοποθέτηση – Object Selection Settings – Preview and Positioning
99 Ρυθμίσεις επιλεγμένου αντικειμένου – Προεπισκόπηση και τοποθέτηση – Object Selection Settings – Preview and Positioning
100 Εργαλείο δημιουργίας σκεπής: Roof Tool – Μέθοδος ορθογωνίου – μονόριχτη στέγη
101 Roof Tool: Ένωση δύο μονόριχτων στεγών
102 Roof Tool: Παράλληλη μετατόπιση πλευρών στέγης (Offset Edge & Offset all edges)
103 Κόψιμο τοίχων στο ύψος της στέγης – Trim elements to roof/shell & crop to single – plane roof
104 Εργαλείο ανύψωσης στέγης Elevation
105 Κατοπτρισμός στέγης Mirror
106 Roof Tool: Μέθοδος γεωμετρίας – πολλαπλό επίπεδο – Geometry Method – Multi plane
107 Shell Tool
108 Εργαλείο τοποθέτησης φεγγίτη – Skylight Tool
109 Εργαλείο δημιουργίας ανάγλυφο Mesh Tool
110 Επεξεργασία σημείων αναγλύφου Mesh
111 Mesh Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένου αναγλύφου – Mesh Selection Settings
112 Εργαλείο τοποθέτησης χώρου Zone Tool, χειροκίνητη μέθοδος κατασκευής Manual
113 Zone Tool: Μέθοδοι Κατασκευής Construction Method – Inner Edge & Reference Line
114 Ενημέρωση Χώρων – Update Zones
115 Ρυθμίσεις επιλεγμένου χώρου – Όνομα και τοποθέτηση – Zone Selection Settings – Name and positioning
116 Zone Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένου χώρου – Κάτοψη – Zone Selection Settings – Floor Plan
117 Zone Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένου χώρου – Σφραγίδα χώρου – Zone Selection Settings – Zone Stamp
118 Zone Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένου – Μοντέλο & Εμβαδομέτρηση – Zone Selection Setting – Model & Area Calculation
119 Εργαλείο Εισαγωγής Διαστάσεων Dimension Tool (Εισαγωγή)
120 Dimension Tool: Γραμμικές διαστάσεις
121 Dimension Tool: Προσανατολισμός γραμμικής διάστασης
122 Εργαλείο Zoom (Menu View)
123 Εργαλείο στροφής προσανατολισμού Rotate Orientation
124 Εργαλεία Zoom (Status Bar & Zoom Toolbar)
125 Εντολές: Copy, Paste, Undo, Redo
126 Εύρεση και επιλογή – Find & Select
127 Group – Ungroup
128 Προσωρινή διάσπασης ομάδα αντικειμένων – Susped Group
129 Σειρά εμφάνισης Display Order
130 Διαταγή Κλείδωμα Lock
131 Εργαλείο διαστασιολόγησης Στάθμες – Level Dimension Tool
132 Level Dimension Tool: Λειτουργία Gravity
133 Level Dimension Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης διάστασης (Στάθμες) – Level Dimension Selection Settings
134 Radial Dimension Tool & Angle Dimension Tool
135 Εργαλείο εισαγωγής κειμένου Text Tool
136 Επεξεργαστής Κειμένου Text Editor
137 Αναδίπλωση Κειμένου Text Wrapping
138 Text Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένου κειμένου
139 Label Tool: Independent Labels (Ανεξάρτητες Σημάνσεις)
140 Label Tool: Independent Labels (Συσχετισμένες Σημάνσεις)
141 Label Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης σήμανσης – Label Selection Settings
142 Εργαλείο δημιουργίας Ράστερ Fill Tool
143 Fill Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένου Ράστερ – Fill selection settings
144 Εργαλείο δημιουργίας Γραμμής Line Tool
145 Line Tool: Προκαθορισμένες ρυθμίσεις γραμμής – Line default settings
146 Εργαλείο δημιουργίας Τόξου & Κύκλου Arc/ Circle Tool
147 Arc/ Circle Tool: Γεωμετρική μέθοδος Έλλειψη – Geometry Method: Ellipse
148 Polyline Tool
149 Spline Tool
150 Τοποθέτηση κάτοψης σε Layout
151 Drawing Tool: Τοποθέτηση όψης σε πινακίδα
152 Drawing Tool: Μέγεθος και εμφάνιση Size and Apperance
153 Drawing Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένου σχεδίου – Πλαίσιο & Τίτλος – Drawing Selection Settings – Frame & Title
154 Εργαλείο δημιουγίας τομής Section Tool
155 Section Tool: Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εομής – Section Default Settings
156 Section Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης τομής – Σημάδι – Section Selection Settings – Marker
157 Section Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης τομής – Δείκτης συμβόλου και κείμενο – Section Selection Settings – Marker Symbo
158 Section Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης – Εμφάνιση Μοντέλου - Section Selection Settings – Model Display
159 Εργαλείο δημιουργία όψης Elevation Tool
160 Εργαλείο Εσωτερικής Όψης Interior Elevation
161 Εργαλείο δημιουργίας φύλλων εργασίας Worksheet Tool
162 Εργαλείο Εισαγωγής Εικόνας Figure Tool
163 Εργαλείο εισαγωγής σημείων Hotspot Tool
164 Μικροπαλέτα τοίχου (Μέρος 1ο )
165 Μικροπαλέτα τοίχου (Μέρος 2ο )
166 Μικροπαλέτα Πόρτας / Παραθύρου
167 Μικροπαλέτα Πλάκας
168 Εντολή Fillet
169 Εντολή Chamfer
170 Εντολή Intersect
171 Εντολή Adjust
172 Πράξεις μεταξύ στερεών: Solid Element Operations – Subtration with upward extrusion
173 Πράξεις μεταξύ στερεών: Solid Element Operations – Subtraction with downward extrusion
174 Πράξεις μεταξύ στερεών: Solid Element Operations – Subtraction & Intersection
175 Πράξεις μεταξύ στερεών: Solid Element Operations – Addition
176 Συσχετισμένη μέθοδος κατασκευής: Καθετότητα – Relative Construction Methods: Perpendicular
177 Συσχετισμένη μέθοδος κατασκευής: Παραλληλία – Relative Construction Methods: Parallel
178 Συσχετισμένη μέθοδος κατασκευής: Διχοτόμος Γωνίας – Relative Construction Methods: Angle Bisector Constraint
179 Συσχετισμένη μέθοδος κατασκευής: Offset – Relative Construction Methods: Offset
180 Συσχετισμένη μέθοδος κατασκευής: Repetitive Offset – Relative Construction Methods: Repetitive Offset
181 Συσχετισμένη μέθοδος κατασκευής: Align to Surface – Relative Construction Methods: Align to Surface
182 Δημιουργία Τρισδιάστατης Τομής
183 Άνοιγμα παραθύρων τρισδιάστατης απεικόνισης
184 Προβολή προοπτικού και αξονομετρικού
185 Parallel Projection Settings
186 Παράθυρο ρυθμίσεων προοπτικών Perspective Settings
187 Ρυθμίσεις του ηλίου
188 Ρυθμίσεις του ηλίου στο προοπτικό
189 Τοποθέτηση Κάμερας Camera Tool
190 Ρυθμίσεις Κάμερας Camera Settings
191 Wall End Tool
192 Wall End Default Settings
193 Render
194 Εργαλείο τοποθέτησης φωτεινής πηγής Lamp Tool
195 Lamp Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης φωτεινής πηγής Lamp Selection Settings – Preview And Positioning
196 Lamp Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης φωτεινής πηγής Lamp Selection Settings – Light Settings – Light Parameters
197 Lamp Tool: Ρυθμίσεις επιλεγμένης φωτεινής πηγής Lamp Selection Settings – Light Setting – Lamp Geometry
198 Παραγωγή Ταινίας και Αποθήκευση σε Μορφή Video (Create Fly – Through)
199 Create Sun Study
200 Layers
201 Αναφορά στον όρο αζιμούθιο
202 Βιβλιοθήκες στο ArchiCAD

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του ArchiCAD:


Στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των μαθημάτων για το ArchiCAD, θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις να εκκινείς το πρόγραμμα και να προβαίνεις σε καθορισμένες και μη ρυθμίσεις. Αφού γνωρίσεις καλύτερα το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού, θα μάθεις να εναλλάσσεις κατόψεις 2D, 3D και προβολή F2_F3. Στη συνέχεια, θα μάθεις να ρυθμίζεις το επίπεδο τομής για κατόψεις, αλλά και να εμφανίζεις ή να αποκρύπτεις γραμμές εργαλείων Toolbars.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα περάσεις στις λειτουργίες εμφάνισης και απόκρυψης των παλετών Palettes, μαθαίνοντας να ρυθμίσεις μονάδες μέτρησης Working Units, να εμφανίζεις τον κάνναβο σχεδίασης Grid-Construction Grid Display, καθώς και να ρυθμίζεις το Grid & Background, καθορίζοντας τις αποστάσεις του XY Grid.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να ρυθμίζεις το λοξό κάνναβο, Rotated Grid, καθώς και να ενεργοποιείς την έλξη πλέγματος Grid Snap. Αφού ασχοληθείς ενεργά με τις επιλογές έλξης πλέγματος (Grid Snap Options), θα περάσεις σε θέματα εμφάνισης και απόκρυψης των γραμμών οδηγών, Guides Lines, μαθαίνοντας περισσότερα για τις επιλογές αυτών (Options).

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα περάσεις στο άκρως ενδιαφέρον κομμάτι της ρύθμισης ορόφων (Story Settings), αποκτώντας, παράλληλα, εξοικείωση με την ενεργοποίηση του ίχνους Trace και μαθαίνοντας να καθορίζεις έναν όροφο ως ίχνος (Show as Trace Reference). Έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη ευχέρεια ως προς το χειρισμό της παλέτας Trace & Reference, θα είσαι σε θέση να καταπιαστείς με το ιχνηλάτη (Tracker) και την αποθήκευση αρχείων, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις σχετικές ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα.

Σκοπός της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να αποθηκεύεις αρχεία, προβαίνοντας στο άνοιγμα και στο κλείσιμο αρχείων και αξιοποιώντας τη διαταγή συγχώνευσης Merge. Αφού μάθεις να αναλύεις την κλίμακα κατά την εισαγωγή, θα είσαι σε θέση να κάνεις σωστή χρήση του εργαλείου σχεδίασης Drawing Tool, περνώντας, στη συνέχεια, στη χρήση της εντολής Resize για την αλλαγή της κλίμακας του στοιχείου που επεξεργάζεσαι. Όπως θα διαπιστώσεις και εσύ, στα πλαίσια του μαθήματος, πολύ σημαντική είναι η κατανόηση των πληροφοριών Project Info, Project Notes, Project Preview και Session Report για σκοπούς πληροφόρησης.

Στα πλαίσια της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα περάσεις στο χρήσιμο κομμάτι της ρύθμισης σελίδας, προβαίνοντας στα κατάλληλα Page Setup Settings. Αφού μάθεις να αξιοποιείς την εντολή Εκτύπωσης Print, θα μάθεις να χειρίζεσαι το Plot Setup, την εντολή Plot και να κάνεις αποτελεσματική χρήση των παλετών Toolbox και Infobox. Έχοντας κατανοήσει τη χρήση των Arrow Tool για τις μεθόδους επιλογής (selection methods) και για τις μεθόδους γεωμετρίας (geometry methods), θα μπορέσεις να κάνεις γρήγορη επιλογή και προεπιλογή με το πλήκτρο Shift ή επιλογή αλληλεπικαλυπτόμενων αντικειμένων με το πλήκτρο tab. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την εκμάθηση του εργαλείου Marquee Tool που θα σου δώσε το προβάδισμα στη σχεδιαστική σου εμπειρία.

Στα πλαίσια της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα γίνει μια υπενθύμιση των πρώτων βημάτων, μέσα από τη χρήση του εργαλείου δημιουργίας τοίχων Wall Tool για την απόσταση και την κλήση. Αφού μάθεις να αξιοποιείς το Wall Tool για τη μέθοδο γεωμετρίας Geometry Method, θα μάθεις να το χρησιμοποιείς και για τη δημιουργία κυκλικών τοίχων (curved walls). Η ενότητα συνεχίζεται με τη χρήση του Wall Tool για διατάξεις κύκλου (Geometry Method Chained) και για τη γραμμή αναφοράς Reference Line.

Η 8η εκπαιδευτική συνάντηση ξεκινά με τη χρήση του γνωστού μας εργαλείου Wall Tool, αυτή τη φορά για τα Wall Selection Settings, καθώς και για τη γεωμετρία και την τοποθέτηση του Geometry and Positioning. Αφού μάθεις να κάνεις σωστή χρήση του Wall Tool για την κάτοψη και την τομή του Floor Plan and Section για την εμφάνιση στην κάτοψη Floor Plan Display, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις επαρκώς πρακτικά θέματα κάτοψης και τομής Floor Plan and Section για τεμνομένες επιφάνειες cut surfaces.

Σκοπός της 9ης εκπαιδευτικής ενότητας είναι να εμβαθύνεις στο Wall Tool, αυτή τη φορά, όμως, για θέματα κάτοψης και τομής Floor Plan and Section για περιγράμματα outlines. Αφού εξοικειωθείς περισσότερο με τα Wall Selection Settings για το μοντέλο Model, θα περάσεις σε πιο απαιτητικές, γνωστικές περιοχές δημιουργίας ξύλινων τοίχων με Log Details και χρήσης των Wall Default Settings για Favorites. Η εκπαιδευτική συνάντηση ολοκληρώνεται με τα Favorites Palettes και με το εργαλείο δημιουργίας πόρτας Door Tool.

Σε αυτή την εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς ενεργά με το εργαλείο δημιουργίας παραθύρου Window Tool που θα σου προσδώσει μεγαλύτερη λεπτομέρεια και σχεδιαστική ελευθερία στο έργο σου. Στη συνέχεια, θα μάθεις να κάνεις χρήση του κατάλληλου εργαλείου για τη δημιουργία γωνιακού παραθύρου, αλλά και του Door Tool για προεπισκόπηση και τοποθέτηση Preview and positioning. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με το Door Tool για Hinged Door Settings, καθώς και για Nominal Sizes και Tolerance για το Door Leaf Type και την επιλογή Handle and Kick Board.

Σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να σε βοηθήσει να εμβαθύνεις στο Door Tool, μαθαίνοντας περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού φύλου της πόρτας Sunshade Settings και θέματα καθορισμού ανοίγματος πόρτας με τα opening lines. Αφού αποκτήσεις την απαιτούμενη ευχέρεια στα Hinged Door Settings με το Reveal και στις περιγραφές για την πόρτα (descriptions), θα έχεις την αυτοπεποίθηση να προχωρήσεις στο χειρισμό εργαλείων μορφής της πόρτας (Hinged Door Setting – Shape) και των εργαλείων για τον τύπο που θα έχει το κατώφλι και η ποδιά της πόρτας (Hinged Door Setting – Threshold & Sill).

Στα πλαίσια αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έχεις την τύχη να καταπιαστείς με τις επιλογές του Door Tool για τον ελάχιστο χώρο (Minimal Space), τον προσανατολισμό και τον τύπο τζαμωτού πόρτας (Sidelight and transform sash type), καθώς και τις επιλογές πλασίου και φύλου (Frame and Leaf). Έχοντας κατανοήσει την επένδυση του τοίχου γύρω από την κάσα επαρκώς, θα μάθεις να σχεδιάζεις την αψίδα της πόρτας, το γνωστό μας Masonry Arch. Στη συνέχεια, θα αποκτήσεις την απαιτούμενη ευχέρεια πάνω στα σχεδιαστικά εργαλεία κάτοψης και τομής με σύμβολο και περιγράμματα (Floor Plan and Section – Symbol & Outline), καθώς και στις τεμνομένες επιφάνειες (Floor Plan and Section – Cut Surfaces).

Στη 13η Εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς πιο ενεργά σε θέματα τοποθέτησης υλικών πόρτας (model attributes), ανοίγματος τοίχου (floor plan and section για Wall Opening) και εμφάνισης συμβόλου με τα χαρακτηριστικά της πόρτας (Door Selection Settings για Dimension Marker). Αφού αποκτήσεις επαρκή εικόνα χρήσης του εργαλείου δημιουργίας πλάκας Slab Tool, θα μάθεις περισσότερα για τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης πλάκας, κάνοντας χρήση της γεωμετρίας και της τοποθέτησης (Slab Selection Settings – Geometry and Positioning). Η συνάντηση ολοκληρώνεται εφόσον έχουν καλυφθεί οι ενότητες χρήσης του Slab Tool για τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης πλάκας σε κάτοψη και τομή επαρκώς.

Στα πλαίσια της 14ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις περισσότερα για την επαγγελματική χρήση του Slab Tool για εργασίες κάτοψης και τομών, εφαρμόζοντας ράστερ κάλυψης (cover fills). Αφού εξοικειωθείς με το εργαλείο δημιουργίας υποστυλώματος (column tool), θα έχεις την απαιτούμενη τεχνογνωσία να προχωρήσεις στις ρυθμίσεις του επιλεγμένου υποστυλώματος για τη γεωμετρία και την τοποθέτηση (geometry and positioning). Συνεχίζοντας με την εκμάθηση του column tool για την κάτοψη, τομή και το μοντέλο, θα έχεις, πλέον, την απαιτούμενη, σχεδιαστική εμπειρία για τη χρήση του εργαλείου δημιουργίας δοκού (Beam Tool).

Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι επαγγελματικά το Beam Tool, αυτή τη φορά για τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης δοκού και για τους σκοπούς της γεωμετρίας και της τοποθέτησης (Beam Selection Settings – Geometry and Positioning). Φυσικά, τα μαθήματα εμβαθύνουν στη δημιουργία οπής σε δοκό, καθώς και στη χρήση του δημοφιλούς όσο και χρήσιμου εργαλείου δημιουργίας σκάλας, Stair Tool. Έχοντας εξοικειωθεί επαρκώς με την επιλογή της σκάλας για τις ρυθμίσεις γεωμετρίας και ανάβασης, θα είσαι σε θέση να αξιοποιείς το Stair Tool με τις κατάλληλες ρυθμίσεις πατήματος Tread, Railing και Symbol.

Σκοπός της 16ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να περάσεις ομαλά στη χρήση του εργαλείου εισαγωγής αντικειμένων, object tool, κάνοντας χρήση των ρυθμίσεων του επιλεγμένου αντικειμένου για προεπισκόπηση και τοποθέτηση, προσαρμοσμένες ρυθμίσεις αντικειμένων (custom settings), αλλά και του εργαλείου δημιουργίας σκεπής (roof tool) με τη μέθοδο του ορθογωνίου και τη μονόριχτη στέγη. Εφόσον έχεις αποκτήσει την ανάλογη εμπειρία στην ένωση δύο μονόριχτων στεγών, θα είσαι σε θέση να κάνεις χρήση της παράλληλης μετατόπισης των πλευρών της στέγης (offset edge & offset all edges).

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να κόβεις τοίχους στο ύψος της στέγης, κάνοντας χρήση του εργαλείου trim elements to roof/shell & crop to single – plane roof. Έχοντας κατακτήσει τη χρήση του εργαλείου ανύψωσης στέγης Elevation, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι και τον κατοπτρισμό αυτής (mirror) αποτελεσματικά. Φυσικά, στη συνέχεια, θα περάσεις στο κομμάτι της χρήσης του Roof Tool με τη μέθοδο της γεωμετρίας σε πολλαπλό επίπεδο (multi plane). Στα πλαίσια της συνάντησης, θα εκπαιδευτείς, επίσης, στη χρήση του εργαλείου Shell Tool, στο εργαλείο τοποθέτησης φεγγίτη (skylight tool), καθώς και στο εργαλείο δημιουργίας αναγλύφου (Mesh Tool). Η συνάντηση ολοκληρώνεται με την περάτωση χρήσης της επεξεργασίας σημείων αναγλύφου Mesh, παράλληλα με τη χρήση των κατάλληλων ρυθμίσεων επιλεγμένου αναγλύφου (Mesh Selection Settings).


•  ArchiCAD 22: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο