Μαθήματα Adobe Premiere με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρουσίαση

•  Adobe Premiere, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

42

Ασκήσεις
Εφαρμογές

101Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή στο Adobe Premiere CC: Δημιουργία Project
2 Επιλογή ρυθμίσεων έργου
3 Ρυθμίσεις Scratch Disk
4 Τα 4 βασικά Panels του Adobe Premiere Pro
5 Εντολή Import: Εισαγωγή μέσων στο πάνελ Source (Video & Ήχος)
6 Εντολή Import: Εισαγωγή μέσων στο πάνελ Source (Αρχεία Photoshop & Illustrator)
7 Media Browser
8 Οργάνωση μέσων
9 Φιλτράρισμα περιεχομένου των Bin
10 Η χρήση των Bin
11 Έλεγχος Υλικού: Source Monitor (Μέρος 1ο)
12 Έλεγχος Υλικού: Source Monitor (Μέρος 2ο)
13 Source Monitor
14 Δημιουργία Subclips
15 Πλοήγηση στο Timeline
16 Δημιουργία ακολουθίας: New Sequence
17 Δημιουργία ακολουθίας η οποία αντιστοιχεί αυτόματα με την πηγή σας
18 Σημεία Εισόδου & Εξόδου Timeline (Mark In & Mark Out
19 Το πρώτο μας μοντάζ (Μέρος 1ο)
20 Το πρώτο μας μοντάζ (Μέρος 2ο)
21 Το πρώτο μας μοντάζ (Μέρος 3ο)
22 Program Monitor
23 Selection Tool
24 Track Select Forward Tool & Track Select Backward Tool
25 Ripple Edit Tool
26 Rolling Edit Tool
27 Rate Stretch Tool
28 Razor Tool
29 Slip Tool
30 Slide Tool
31 Hand Tool & Zoom Tool
32 Storyboard & Automate To Sequence
33 : Σημάδια Markers
34 Κλείδωμα Καναλιών
35 Μετακίνηση Κλιπ
36 Εξαγωγή & Διαγραφή Κλιπ
37 Εισαγωγή στον Ήχο (Μέρος 1ο
38 Εισαγωγή στον Ήχο (Μέρος 2ο)
39 Έλεγχος έντασης ήχου μέσω Keyframe (Μέρος 1ο)
40 Έλεγχος έντασης ήχου μέσω Keyframe (Μέρος 2ο)
41 Επεξεργασία ενιαίου καναλιού
42 Εγγραφή από Μικρόφωνο στο Adobe Premiere
43 Εφέ Ήχου (Μέρος 1)
44 Εφέ Ήχου
45 Audio Mixer
46 Θόρυβος Ήχου
47 Δημιουργία φωτογραφιών από κλιπ Video
48 Δημιουργία ακολουθίας με φωτογραφίες
49 Δημιουργία Slideshows
50 Δημιουργία Slideshows με Markers
51 Μεταβάσεις
52 Τοποθέτηση Μεταβάσεων σε επιλεγμένα Κλιπ
53 Εφαρμογή μεταβάσεων (Μέρος 1ο)
54 Εφαρμογή μεταβάσεων (Μέρος 2ο)
55 Περισσότερα για τις μεταβάσεις
56 Μεταβάσεις Ήχου
57 Εφέ Motion (Κίνηση)
58 Εφέ Mosion (Δημιουργία Keyframes)
59 Μέθοδοι παρεμβολής με χρήση Keyframe
60 Χρήση εφέ σχετικά με την κίνηση
61 Προσθήκη εφέ Βίντεο Προσθήκη εφέ Βίντεο
62 Εφαρμογή Εφέ (Black & White & Directional Blur)
63 Εφέ δημιουργίας Keyframe
64 Εφέ Invert & Tint
65 Preset Πακέτα Ρυθμίσεων Εφέ
66 Κοινά Εφέ
67 Εφέ Χρωμάτων
68 Τεχνικά Εφέ Χρωμάτων
69 Τεχνικές Σύνθεσης
70 Τεχνικές Σύνθεσης Μέρος Β΄
71 Διαχείριση πολλών εφέ σε ένα Κλιπ
72 Εντολή Nest & Adjustment Layers
73 Προσθήκη εφέ σε Κλιπ, μέσω του πάνελ Source
74 Εντολή Render
75 Συνδυασμός του Adobe Premiere Pro με το Adobe After Effects
76 Δημιουργία Τίτλων Type Tool
77 Legacy Title
78 Δημιουργία Τίτλων
79 Δημιουργία Σχημάτων
80 Δημιουργία Επαγγελματικού Τίτλου
81 History Panel
82 Προσαρμοσμένη αναζήτηση αρχείων Search Bin
83 Παράθυρο Link Files
84 Αντικατάσταση Κλιπ & Υλικού
85 Συντομεύσεις Πληκτρολογίου
86 New Item: Offline File
87 Bars And Tone & HD Bars And Tone
88 Black Video
89 Captions
90 Color Mate
91 Universal Counting Leader
92 Ρυθμίσεις περιβάλλοντος
93 Change Clip Speed (Fit to Fill)
94 Εφέ Warp Stabilizer
95 Μεταβολή της ταχύτητας
96 Export Frame
97 Εξαγωγή Ακολουθίας
98 Εξαγωγή με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Adobe Premiere


Στη 1η εκπαιδευτική συνάντηση, στόχος είναι να εισαχθείς στο περιβάλλον του Premier, μαθαίνοντας να φτιάχνεις τις ρυθμίσεις του έργου σου, να ενσωματώνεις μέσα σε αυτό και να τα οργανώνεις.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χρησιμοποιείς τα bins, αλλά και να ελέγχεις τα υλικά που θα χρησιμοποιείς στα έργα που αναλαμβάνεις να επεξεργαστείς. Αρκετά χρήσιμη, όσο και ενδιαφέρον, θα σου φανεί ο χειρισμός του source monitor και των σημείων εισόδου-εξόδου για τους σκοπούς των εργασιών που εκτελείς.

Στη 3η εκπαιδευτική συνάντηση, θα γνωρίσεις μερικές βασικές εντολές επεξεργασίας που θα σου χρησιμεύσουν για να προσαρμόσεις το έργο σου στις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι το program monitor, θα μπορέσεις να περάσεις στα σημάδια και στη χρήση του κλειδώματος καναλιών.

Στη 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις πώς να μετακινείς κλιπ, να κάνεις εξαγωγή ή και διαγραφή ενός έργου, προτού να περάσεις στον τρόπο χειρισμού των μεταβάσεων και να δεις μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή τους χρήση. Αφιερώνοντας χρόνο για πρακτική εξάσκηση στις εφαρμογές, θα μπορέσεις να αφομοιώσεις την ύλη των εισηγήσεων και να εφαρμόσεις αυτά που έμαθες, στην πράξη.

Στη 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα γνωρίσεις μερικές από τις τεχνικές επεξεργασίας του προγράμματος, μαθαίνοντας πώς να αντικαθιστάς κλιπ και υλικό για ένα όμορφο και ποιοτικό αποτέλεσμα επεξεργασίας. Αξιοποιώντας εργαλεία όπως το ψαλίδισμα και το εφέ motion, θα μπορείς να κάνεις τις προσαρμογές που επιθυμείς με τη μέγιστη, δυνατή, λεπτομέρεια.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χρησιμοποιείς παρεμβολή σε keyframe, καθώς και να εντάσσεις εφέ που σχετίζονται με κίνηση στο έργο που δημιουργείς. Προσθέτοντας εφέ ήχου μαθαίνεις να εμπλουτίζεις το project σου, ενώ αρκετά ενδιαφέρουσες θα σου φανούν οι επιλογές που προσφέρει το Audio Mixer για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτού.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να αφαιρείς τον θόρυβο του ήχου, να προσθέτεις εφέ βίντεο, καθώς και να εφαρμόζεις εφέ που θα κάνουν το έργο σου πραγματικά συναρπαστικό. Εξίσου χρήσιμα, όμως, θα σου φανούν και τα εφέ δημιουργίας Keyframe, τα οποία συνοδεύονται από σειρά ασκήσεων για εξάσκηση και πρακτική εφαρμογή.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χειρίζεσαι τις αρχικές ρυθμίσεις, αποκτώντας μεγαλύτερη εξοικείωση με τα πακέτα ρυθμίσεων εφέ. Τα κοινά εφέ, τα εφέ των χρωμάτων και τα τεχνικά εφέ των χρωμάτων είναι ορισμένα από τα αντικείμενα που πραγματεύεται η ύλη της παρούσης ενότητας.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χειρίζεσαι τα ειδικά εφέ χρωμάτων, να αξιοποιείς τις τεχνικές σύνθεσης και να ενσωματώνεις τίτλους στις δημιουργίες σου, ώστε, να περάσεις, στην πορεία, σε πρακτικά θέματα για εξάσκηση.

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να δημιουργείς τίτλους, σχήματα και λογότυπα, καθώς και να κάνεις εξαγωγή του έργου σου για να έχεις ένα τελικό και ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό αποτέλεσμα.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση, στόχος είναι να δοκιμάσεις το βαθμό αφομοίωσης όσων έμαθες φέρνοντας εις πέρας μια εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από εσένα.

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση, στόχος είναι να δοκιμάσεις το βαθμό αφομοίωσης όσων έμαθες φέρνοντας εις πέρας μια εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από εσένα για την Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση στόχος είναι να κάνεις μια γενική επανάληψη και να αναλάβεις να φέρεις εις πέρας μια τελική εργασία, ολοκληρώνοντας τα μαθήματα του Premiere.


•  Adobe Premiere Pro CC : Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο