Μαθήματα Adobe Indesign με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Παρουσίαση

•  Adobe Indesign, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

94

Ασκήσεις
Εφαρμογές

529

Επαναληπτικές
Ασκήσεις

55Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructors

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή στο In Design
2 Διευθέτηση
3 Χάρακες και Μονάδες Μέτρησης
4 Χρήση Οδηγών
5 Εργασία σε Πλέγματα Εγγράφου
6 Αλλαγή της Μεγέθυνσης
7 Χειριστήρια Προβολής & Πίνακας Επικόλλησης
8 Εργαλείο Μεγέθυνσης & Εργαλείο Χεριού
9 Έλεγχος Παραθύρων & Γραμμή Εφαρμογών
10 Διαχείριση Αρχείων
11 Δημιουργία Πλαισίων Κειμένου
12 Πληκτρολόγηση Κειμένου
13 Μετακίνηση και Διαγραφή Κειμένου
14 Το Πάνελ Character
15 Ρύθμιση Απόστασης Γραμμών και Χαρακτήρων
16 Εφαρμογή Παραμορφώσεων Κειμένου
17 Εφαρμογή Μορφοποίησης Παραγράφου
18 Ορισμός Εφέ Παραγράφου
19 Χρήση του Πάνελ Glyphs
20 Ροή Κειμένου
21 Χρήση του Πάνελ Control για Κείμενο
22 Τύποι Πλαισίων
23 Δημιουργία Γραμμής και Επιλογή Αντικειμένων
24 Μετακίνηση και Αντιγραφή Αντικειμένων
25 Αναπαραγωγή Αντικειμένων
26 Αλλαγή Μεγέθους Αντικειμένων
27 Περιστροφή και Στρέβλωση Αντικειμένων
28 Πάνελ Transform
29 Χρήση των Διαταγών Μετασχηματισμού
30 Χρήση των Διαταγών Τακτοποίησης
31 Στοίχιση Αντικειμένων
32 Έξυπνες Διαστάσεις & Ομαδοποίηση Αντικειμένων
33 Εργαλείο Μέτρο (Measure Tool)
34 Χρήση του Πάνελ Color
35 Αποθήκευση Χρωματικών Δειγμάτων
36 Δημιουργία Αναμεμιγμένων Χρωμάτων Μελάνης
37 Δημιουργία Αποχρώσεων & Επιλογέας Χρώματος
38 Δημιουργία Δειγμάτων Ντεγκραντέ
39 Εργαλείο Σταγονόμετρο (Eyedropper Tool) & Πάνελ Kuler
40 Επιτύπωση Χρωμάτων
41 Εφαρμογή Γεμίσματος
42 Σύνθετες Διαδρομές
43 Εφαρμογή Εφέ Περιγράμματος
44 Το Πάνελ Stroke (Περίγραμμα)
45 Δημιουργία Προσαρμοσμένων Στιλ Περιγράμματος
46 Προσθήκη Βελών και Εφέ Γωνιών
47 Αδιαφάνεια & Καταστάσεις Ανάμιξης
48 Χρήση Εφέ
49 Χρήση Διαταγών Χειρισμού
50 Μετατροπή Αντικειμένων
51 Εργαλείο Πένα (Pen Tool)
52 Εργαλείο Μολύβι (Pencil Tool)
53 Τοποθέτηση Γραφικών
54 Χρήση του Bridge & Ειδικά Πλαίσια
55 Διευθέτηση των Επιλογών Εισαγωγής Εικόνας
56 Εργασίες με Εικόνες Μέσα σε Πλαίσια
57 Ένθεση στοιχείων
58 Σύνδεση γραφικών
59 Χρήση διαδρομών περικοπής
60 Χρήση διαφανειών & Προβολής
61 Αναδίπλωση κειμένου
62 Κείμενο σε διαδρομή
63 Διακοσμητικές Γραμμές
64 Αγκυρωμένα αντικείμενα
65 Σελίδες
66 Δημιουργία – Διαχωρισμός Σαλονιών & Εισαγωγή κειμένου
67 Ροή Κειμένου
68 Πρότυπες Σελίδες
69 Προσαρμογή Διάταξης – Περιστροφή Σαλονιών & Αριθμοί Σελίδων
70 Κείμενο υπό συνθήκη
71 Δημιουργία Βιβλίων
72 Στρώσεις
73 Αποθήκευση Στοιχείων σε Βιβλιοθήκη
74 Ορισμός Προβολής Βιβλιοθήκης
75 Στηλοθέτες
76 Δημιουργία & Χρήση Πινάκων
77 Περιήγηση σε Πίνακες
78 Εργασία με Γραμμές & Στήλες
79 Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Πίνακα
80 Προσθήκη Εικόνων σε Πίνακα
81 Περιγράμματα & Γέμισμα Πινάκα
82 Αλλαγή Πεζών κεφαλαίων – Ορθογραφικός Έλεγχος & Αντικατάσταση
83 Εύρεση & Αλλαγή Γλύφων
84 Κουκκίδες & Αρίθμηση
85 Υποσημειώσεις
86 Δημιουργία Κειμένου με Ετικέτες
87 Εύρεση Γραμματοσειρών & Διατήρηση Γραμμών μαζί
88 Χρήση Σταγονόμετρου
89 Στιλ Παραγράφων
90 Στιλ Χαρακτήρων
91 Φόρτωση & Εισαγωγή Στιλ
92 Αρχίγραμμα
93 Στιλ Πινάκων & Κελιών
94 Εκτύπωση

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Adobe Indesign:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης στο InDesign είναι να εξοικειωθείς με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και να κατανοήσεις τη λειτουργία της διευθέτησης. Μαθαίνοντας τη χρήση των χαράκων και των μονάδων μέτρησης, θα περάσεις σε ασκήσεις χρήσης των οδηγών και θα μάθεις να εργάζεσαι με πλέγματα εγγράφου. Αποκτώντας εμπειρία στο χειρισμό απλών εντολών, όπως αυτή της αλλαγής της μεγέθυνσης και των χειριστηρίων προβολής και πίνακα επικόλλησης, θα περάσεις στη χρήση του εργαλείου μεγέθυνσης και του χεριού, παρακολουθώντας πληθώρα πρακτικών εφαρμογών. Ο έλεγχος παραθύρων και η γραμμή εφαρμογών είναι μερικά από τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστείς στα πλαίσια της εκπαιδευτικής συνάντησης.

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να διαχειρίζεσαι αρχεία και να δημιουργείς πλαίσια κειμένου. Η πληκτρολόγηση κειμένου, καθώς επίσης απλές εντολές μετακίνησης και διαγραφής θα σε απασχολήσουν στα κεφάλαια που έπονται. Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι το πάνελ χαρακτήρων και να ρυθμίζεις την απόσταση μεταξύ γραμμών και χαρακτήρων, θα μπορέσεις να περάσεις στην εφαρμογή παραμορφώσεων κειμένου και στη μορφοποίηση παραγράφου. Ο τρόπος ορισμού εφέ παραγράφου είναι ακόμη ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθείς μέσα από τις ασκήσεις που ενσωματώνονται στη διδακτέα ύλη.

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς το πάνελ των αναγλύφων. Αποκτώντας δε την απαιτούμενη εξοικείωση με τη ροή του κειμένου και τη χρήση του πάνελ ελέγχου για κείμενο, θα περάσεις σε ασκήσεις πάνω στους τύπους των πλαισίων και στη δημιουργία γραμμής και επιλογής αντικειμένων. Απλές εντολές όπως αυτές της μετακίνησης και αντιγραφής αντικειμένων και αναπαραγωγής αυτών είναι ορισμένα από τα θέματα που θα πραγματευτείς στα κεφάλαια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης. Μαθαίνοντας να αλλάζεις μέγεθος στα αντικείμενα και να χειρίζεσαι τις εντολές περιστροφής και στρέβλωσης, θα είσαι σε θέση να πραγματοποιείς τις σχεδιαστικές παρεμβάσεις που απαιτεί το έργο που υλοποιείς. Αρκετή προσπάθεια θα κληθείς να αφιερώσεις και στην κατανόηση της χρήσης του πάνελ μετασχηματισμού, μέσα από τις ασκήσεις που συνοδεύουν το σχετικό τμήμα της ύλης.

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς τις διαταγές μετασχηματισμού και τακτοποίησης των στοιχείων του σχεδιαστικού σου έργου. Μαθαίνοντας να στοιχίζεις αντικείμενα και να χρησιμοποιείς τις λεγόμενες "έξυπνες" διαστάσεις, θα είσαι σε θέση να ομαδοποιείς αντικείμενα για την ευχερέστερη δυνατή χρήση τους στο έργο που υλοποιείς. Αποκτώντας δε την κατάλληλη εξοικείωση με το εργαλείο του μέτρου, θα μπορέσεις να περάσεις σε πιο απλές εντολές χρήσης του πάνελ χρωμάτων, για να αποθηκεύεις χρωματικά δείγματα, όπως αυτό καταδεικνύεται στις σχετικές ασκήσεις. Δημιουργώντας αποχρώσεις και αξιοποιώντας τον επιλογέα χρώματος, θα μάθεις να δημιουργείς δείγματα ντεγκραντέ μέσα από πρακτικές εφαρμογές.

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι το σταγονόμετρο και να χρησιμοποιείς το πάνελ Kuler αποτελεσματικά, προτού προχωρήσεις στη λειτουργία επιτύπωσης χρωμάτων και εφαρμογής γεμίσματος, αφιερώνοντας χρόνο στα πρακτικά θέματα που συνοδεύουν την ύλη. Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς τις σύνθετες διαδρομές, θα είσαι σε θέση να εφαρμόζεις, στη συνέχεια, εφέ περιγράμματος και να χρησιμοποιείς το πάνελ stroke σαν επαγγελματίας. Η δημιουργία προσαρμοσμένων στιλ περιγράμματος και η προσθήκη βελών και εφέ γωνιών είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύονται τα σχετικά κεφάλαια, ενώ τη δέουσα σημασία θα πρέπει να δώσεις στην αδιαφάνεια και στις καταστάσεις ανάμιξης, για να ολοκληρώσεις την παρούσα εκπαιδευτική συνάντηση με επιτυχία.

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς εφέ στο έργο σου, να αξιοποιείς τις διαταγές χειρισμού γρήγορα και αποτελεσματικά και να μπορείς να κάνεις τις απαραίτητες μετατροπές στα κατάλληλα αντικείμενα. Η ευχέρεια χρήσης των εργαλείων της πένας και του μολυβιού θα σε βοηθήσουν να ανταπεξέλθεις στο πιο λεπτομερές σχεδιαστικό έργο, ενώ η τοποθέτηση γραφικών και η χρήση γέφυρας και ειδικών πλαισίων θα σε βοηθήσουν να προσθέσεις τις τελικές, δημιουργικές παρεμβάσεις που επιθυμείς. Αποκτώντας άνεση στο χειρισμό διευθέτησης των επιλογών εισαγωγής εικόνας, θα μπορέσεις να περάσεις σε εργασίες με εικόνες μέσα σε πλαίσια, για να ολοκληρώσεις τους σκοπούς της παρούσης συνάντησης με την ένθεση στοιχείων στο έργο σου.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να συνδέεις γραφικά και να χρησιμοποιείς διαδρομές περικοπής, μέσα από ασκήσεις και πρακτικά θέματα που ενσωματώνονται στην ύλη που θα διδαχτείς. Κάνοντας σωστή χρήση διαφανειών και προβολής, θα περάσεις σε εντολές αναδίπλωσης κειμένου και χρήσης κειμένου σε διαδρομή. Οι διακοσμητικές γραμμές και τα αγκυρωμένα αντικείμενα είναι μερικά από τα στοιχεία που θα κληθείς να χειριστείς αποτελεσματικά, ενώ η κατανόηση των σελίδων και της δημιουργίας και διαχωρισμού σαλονιών θεωρούνται προαπαιτούμενα για όποιον θέλει να έχει την αυτοπεποίθηση να προχωρήσει σε πιο απαιτητικές εντολές. Η συνάντηση κλείνει με θέματα εισαγωγής και ροής κειμένου, μέσα από σχετικά παραδείγματα και εφαρμογές.

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι πρότυπες σελίδες και να κάνεις την κατάλληλη προσαρμογή διάταξης, περιστροφής σαλονιών και να μπορείς να χρησιμοποιείς αριθμούς σελίδας. Αφιερώνοντας χρόνο στις ασκήσεις του κειμένου υπό συνθήκη, θα μάθεις να δημιουργείς βιβλία και να πειραματίζεσαι με τις στρώσεις, μέχρις ότου αποκτήσεις την ευχέρεια που απαιτείται. Η αποθήκευση στοιχείων σε βιβλιοθήκη και ο ορισμός προβολής βιβλιοθήκης είναι μερικά από τα εργαλεία που θα κληθείς να μάθεις, ενώ η δημιουργία και χρήση πινάκων και η περιήγηση σε αυτούς καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην ύλη που θα παρακολουθήσεις στα πλαίσια της συνάντησης.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να εργάζεσαι με γραμμές και στήλες, να προσθέτεις κεφαλίδες και υποσέλιδα πίνακα, όπως επίσης και εικόνες. Τα περιγράμματα και το γέμισμα πίνακα είναι μερικά από τα εργαλεία που θα μάθεις να χειρίζεσαι στα σχετικά κεφάλαια, ενώ θα μπορέσεις να πραγματοποιείς αλλαγή πεζών κεφαλαίων και να κάνεις ορθογραφικό έλεγχο και αντικατάσταση, όπου αυτό απαιτείται. Η χρήση κουκκίδων και αρίθμησης και η εισαγωγή υποσημειώσεων παρουσιάζονται σε ασκήσεις για πρακτική εφαρμογή, με τη δημιουργία κειμένου με ετικέτες να κλείνει τον κύκλο των μαθημάτων στα πλαίσια αυτής της συνάντησης.

Η 10η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εύρεση γραμματοσειρών και στη διατήρηση γραμμών μαζί, με τη χρήση του σταγονόμετρου και με το χειρισμό στιλ παραγράφων και χαρακτήρων να αναλώνουν σημαντικό μέρος της ύλης που θα διδαχτείς. Μαθαίνοντας να φορτώνεις και να εισαγάγεις στιλ της αρεσκείας σου και να χρησιμοποιείς αρχίγραμμα όπου αυτό απαιτείται, θα μπορέσεις να περάσεις σε εργαλεία χρήσης στιλ πινάκων και κελιών, προτού διερευνήσεις τις επιλογές εκτύπωσης που σου παρέχει το υπό μελέτη λογισμικό. Η επαναληπτικό άσκηση έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών σου στα προηγούμενα κεφάλαια, βοηθώντας σε να δοκιμάσεις το βαθμό κατανόησης της ύλης.

Στόχος της προτελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να ασχοληθείς με εργασία, το θέμα της οποίας μπορείς να προτείνεις εσύ.

Στόχος της τελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να φέρεις σε πέρας εργασία με θέμα της προτίμησής σου.


•  Adobe Indesign CC: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Ενδεικτικές Εισηγήσεις

Εισαγωγή

Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling.

Γνωριμία με το περιβάλλον Drafting & Annotation.

Γραμμές Εργαλείων Toolbars.

Εντολές Clean Screen & ribbon.

H λίστα βίντεο εισηγήσεων θα είναι πλήρως ανανεωμένη μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Για δοκιμή ενδεικτικού demο, επισκεφθείτε μας στα γραφεία του Ομίλου FACEtoFACE σε ΑΘήνα, Δάφνη και Μαρούσι.
First slide First slide First slide
Third slide Third slide Third slide
Fourth slide Fourth slide Fourth slide

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο