Μαθήματα Adobe Flash με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Παρουσίαση

•  Adobe Flash, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

68

Ασκήσεις
Εφαρμογές

273Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructors

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή στο flash
2 Περιήγηση στο περιβάλλον του flash
3 Πλατό
4 Κάνναβος
5 Έλξη
6 Εργαλειοθήκη
7 Εντολή Zoom
8 Καρτέλες –Παλέτες
9 Εργαλείο Line
10 Εργαλείο Έλλειψη
11 Εργαλείο Ορθογώνιου
12 Στρογγυλεμένο Ορθογώνιο
13 Εργαλείο ΜολύβιΕργαλείο Μολύβι
14 Εργαλείο Πένα
15 Εργαλείο Γεμίσματος
16 Εργαλείο Πινέλο
17 Εργαλείο Κειμένου
18 Κατακόρυφο Κείμενο
19 Μορφοποιήσεις Κειμένου
20 Μενού Text
21 Διάσπαση Κειμένου
22 Scale
23 Rotate
24 Skew
25 Παλέτα Transform
26 Εργαλείο Distort
27 Μελανοδοχείο
28 Εργαλείο Erase
29 Παλέτα Color
30 Δημιουργία Χρώματος & Ντεγκραντέ
31 Μετατροπή Γραμμών σε Γέμισμα
32 Ομαδοποίηση Group
33 Σειρά Στοίβαξης
34 Στοίχιση Στοιχείων
35 Στρώσεις
36 Δημιουργία Φακέλων Στρώσεων
37 Τύποι Στρώσεων
38 Αναδιάταξη στρώσεων
39 Παράθυρο Βιβλιοθήκης
40 Δημιουργία Συμβόλων
41 Τροποποίηση Συμβόλων
42 Εισαγωγή Γραφικών από άλλο πρόγραμμα
43 Επεξεργασία ψηφιογραφικών Εικόνων
44 Δημιουργία Κινούμενων Εικόνων
45 Controller
46 Σκηνές
47 Κίνηση Ευθεία
48 Κίνηση Διαδρομής
49 Προσανατολισμός Γραφικών σε διαδρομή
50 Δεύτερη Οδηγούμενη Στρώση
51 Κίνηση Γραφικών που αλλάζουν μέγεθος
52 Στροφή και Περιστροφή Γραφικών
53 Κίνηση Γραφικών με Συμπλήρωση Ενδιάμεσων Σχημάτων
54 Αποθήκευση Γραφικών Εικόνων σε Μορφή Συμβόλων Γραφικών
55 Αποθήκευση Γραφικών σε Μορφή Συμβόλου Αποσπάσματος Ταινίας
56 Μάσκες
57 Δημιουργία Κουμπιού
58 Κουμπιά που αλλάζουν σχήμα
59 Καρτέλα Actions
60 Προσθήκη Ενέργειας σε Κουμπιά
61 Παράμετροι Συμβάντων Ποντικιού
62 Αποσπάσματα Ταινίας ως κουμπιά
63 Προσθήκη Ήχου
64 Δημοσίευση και Εξαγωγή
65 Εκτύπωση
66 Δημιουργία Banner
67 Δημιουργία Preload
68 Δημιουργία Site

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Adobe Flash:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στο λογισμικό του Flash και να περιηγηθείς στο περιβάλλον λειτουργίας του. Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς το πλατό και τον κάνναβο, θα μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερη τη χρήση της έλξης, περνώντας αργότερα στο χειρισμό της εργαλειοθήκης.

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τις προβολές, να "παίζεις" με τις καρτέλες και να χρησιμοποιείς τις παλέτες γρήγορα και παραγωγικά. Κατανοώντας τον τρόπο χειρισμού των εργαλείων γραμμής, έλλειψης και ορθογωνίου, θα είσαι σε θέση να πραγματοποιείς το αποτέλεσμα που απαιτεί το έργο που υλοποιείς.

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι το στρογγυλεμένο ορθογώνιο, αλλά και να χρησιμοποιείς τα εργαλεία του μολυβιού και της πένας για το βέλτιστο δυνατό σχεδιαστικό αποτέλεσμα. Αρκετές υποασκήσεις περιλαμβάνονται στην ύλη που θα παρακολουθήσεις.

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι το εργαλείο δοχείου γεμίσματος και το πινέλο, ώστε να επεμβαίνεις στο έργο σου δημιουργικά, αποκτώντας, στη συνέχεια, εξοικείωση με το εργαλείο κειμένου και με τη χρήση κατακόρυφου κειμένου, όπου αυτό απαιτείται για τις ανάγκες της σχεδίασης. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με τις κατάλληλες μορφοποιήσεις του κειμένου, με πληθώρα ασκήσεων πάνω στα θέματα που συναντάς στην ύλη.

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να γνωρίσεις το μενού κειμένου και να μάθεις να διασπάς κείμενο, αξιοποιώντας τις επιλογές της κλίμακας και της περιστροφής. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με πρακτική εφαρμογή πάνω στις δυνατότητες που σου παρέχουν οι επιλογές παραμόρφωσης στοιχείων του έργου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις που έχουν τεθεί.

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι την παλέτα μετασχηματισμού και να αξιοποιείς το εργαλείο στρέβλωσης, προχωρώντας, στη συνέχεια, στο μελανοδοχείο και στο πεδίο χρήσης του. Εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του εργαλείου σβησίματος, θα μάθεις να προσαρμόζεις τα αντικείμενα του έργου αποτελεσματικά, για να προσθέτεις, στη συνέχεια, χρώματα μέσα από την παλέτα Color και τις επιλογές δημιουργίας χρώματος και ντεγκραντέ. Αφιέρωσε χρόνο στην πρακτική εφαρμογή μέσω των ασκήσεων, για να βεβαιωθείς ότι έχεις κατανοήσει τη χρηστικότητα των εργαλείων που σου παρέχονται.

Η 7η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στη μετατροπή γραμμών σε γέμισμα, με αρκετές ασκήσεις προς πρακτική εφαρμογή των αντικειμένων που θα κληθείς να προσαρμόσεις στα πλαίσια ενός έργου. Μαθαίνοντας να ομαδοποιείς τα αντικείμενα αυτά, θα είσαι σε θέση να εργάζεσαι γρήγορα και αποδοτικά, αξιοποιώντας τη σειρά τοποθέτησης στοίβας και τη στοίχιση των στοιχείων. Πειραματιζόμενος με τη δημιουργία στρώσεων μέσα από τις ασκήσεις, θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις την κατάλληλη ευχέρεια που απαιτείται για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου έργου.

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να δημιουργείς φακέλους στρώσεων και να διακρίνεις τους τύπους των στρώσεων, για να προχωρήσεις, στη συνέχεια, στην αναδιάταξη αυτών και να μπορέσεις να κατανοήσεις τη χρησιμότητα του παραθύρου βιβλιοθήκης. Κατανοώντας τους τρόπους δημιουργίας και τροποποίησης συμβόλων, θα είσαι σε θέση να εισαγάγεις, στην πορεία, περισσότερο σύνθετα γραφικά από άλλο πρόγραμμα.

Στα πλαίσια της 9ης συνάντησης, η επεξεργασία ψηφιογραφικών εικόνων και η δημιουργία κινουμένων εικόνων είναι μερικά από τα αντικείμενα που θα κληθείς να παρακολουθήσεις με προσοχή στα πλαίσια της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης, με τον έλεγχο της ταινίας - controller και το χειρισμό των σκηνών στο έργο σου να αναλώνουν σημαντικό μέρος της ύλης. Αρκετές ασκήσεις θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις και πάνω στην κίνηση ευθείας, προτού ολοκληρώσεις την παρούσα συνάντηση με επιτυχία.

Στα πλαίσια της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα γνωρίσεις την κίνηση της διαδρομής, αλλά και του προσανατολισμού γραφικών σε διαδρομή, μέσα από αρκετές ασκήσεις για πρακτική εφαρμογή. Η δεύτερη οδηγούμενη στρώση και η κίνηση γραφικών που αλλάζουν μέγεθος είναι ορισμένα από τα θέματα που θα κληθείς να χειριστείς, προτού περάσεις στη στροφή και στην περιστροφή γραφικών και στην κίνηση γραφικών με συμπλήρωση ενδιάμεσων σχημάτων και την εντολή μεταμόρφωσης. Όλα τα κεφάλαια συνοδεύονται από τις αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές για την αποτελεσματική πραγματοποίηση των απαιτούμενων χειρισμών γρήγορα και παραγωγικά.

Στόχος της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να αποθηκεύεις γραφιά εικόνων σε μορφή συμβόλων γραφικών, αλλά και να αποθηκεύεις γραφικά σε μορφή συμβόλου αποσπάσματος ταινίας, για τις ανάγκες του έργου που υλοποιείς. Αντιλαμβανόμενος τα μυστικά χειρισμού στις μάσκες, αλλά και στα βασικά κουμπιά εναλλαγής, θα είσαι σε θέση να προχωρήσεις στο χειρισμό κουμπιών που αλλάζουν και στην καρτέλα ενεργειών, αφιερώνοντας χρόνο στην εξάσκηση μέσα από ασκήσεις.

Στόχος της προ-τελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να προσθέτεις ενέργεια σε κουμπιά, εφαρμόζοντας, επιπρόσθετα, παραμέτρους συμβάντων ποντικιού. Αξιοποιώντας αποσπάσματα ταινίας και προσθέτοντας ήχο στο έργο σου, θα είσαι έτοιμος για τις εργασίες δημοσίευσης και εξαγωγής. Επιπλέον, αρκετά χρήσιμη θα σου φανεί η δημιουργία Banner και φόρτωσης.

Στόχος της τελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κάνεις μια τελική επανάληψη πάνω στα θέματα με τα οποία έχεις καταπιαστεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συναντήσεων και να ολοκληρώσεις την τελική σου εργασία.


•  Adobe Flash Professional: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Ενδεικτικές Εισηγήσεις

Εισαγωγή

Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling.

Γνωριμία με το περιβάλλον Drafting & Annotation.

Γραμμές Εργαλείων Toolbars.

Εντολές Clean Screen & ribbon.

H λίστα βίντεο εισηγήσεων θα είναι πλήρως ανανεωμένη μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Για δοκιμή ενδεικτικού demο, επισκεφθείτε μας στα γραφεία του Ομίλου FACEtoFACE σε ΑΘήνα, Δάφνη και Μαρούσι.
First slide First slide First slide
Third slide Third slide Third slide
Fourth slide Fourth slide Fourth slide

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο