Μαθήματα Rhinogold με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρουσίαση

• Rhinogold, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

89

Ασκήσεις
Εφαρμογές

276Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή Στο RhinoGold
2 RhinoGold Interface – Χώρος Εργασίας RhinoGold
3 Views – Όψεις
4 Αποθήκευση και Άνοιγμα Αρχείων
5 Εισαγωγή εντολών
6 Browser: Explorer
7 Browser: Real Time Renderer/ RhinoGold-Materials
8 Browser: Libraries και User Folder Manager
9 Εργαλεία Σχεδιασμού Line-Polyline
10 Βοηθήματα Σχεδιασμού
11 Object Snaps – Έλξεις
12 Smart Track
13 Εντολές Curve & Curve By CP
14 Εντολή Rebuild
15 Τροποποιητής Gumball
16 Εντολές Trim / Split
17 Εντολή Curve Boolean – Extrude Curve
18 Εντολές Fillet & Chamfer
19 Εντολή Extend Curves
20 Εντολή Offset
21 Εντολές Move & Rotate
22 Καταγραφή Ιστορικού
23 Εντολή Match
24 Εντολή Blend & Blend Adjustable
25 Εντολές Set Cplane & Text
26 Εντολή Text On Curve
27 Πρωτεύοντα Στερεά
28 Εντολή Pipe – Pipe Multiple
29 Εντολές Boolean
30 Εισαγωγή στη Μοντελοποίηση Επιφανειών
31 Εντολή Loft
32 Εντολές Sweep 1 & 2 Rails
33 Εντολή Orient
34 Εντολή Revolve
35 Εντολές Network – Cap
36 Εντολές Plane Surface & Intersect
37 Εντολή Project
38 Εντολή Offset Surface
39 Εντολές Variable Fillet & Variable Chamfer
40 Εντολές Duplicate Edge & Extract Isocurves
41 Εντολή Blend Surface
42 Εντολή Scale
43 Εντολή Mirror
44 Εντολές Copy & Array Rectangular
45 Εντολές Array Curve & Polar Array
46 Εντολή Dynamic Polar Array
47 Εντολές Dynamic Twist/ Bend/ Taper
48 Εντολή Flow By Curve
49 Εντολή Flow By Surface
50 Εντολή Splop
51 Edit Cage
52 Layers
53 Gem Studio
54 Gems By Curve
55 Gems By 2 Curves
56 Gem Creator
57 Gem Info
58 Εργαλεία Τροποποίησης Gems 
59 Pave Automatic
60 Pave Along UV
61 Cabochon Studio
62 Εκμάθηση νέας Εντολής Pearls
63 Swarovski Elements
64 Εκμάθηση νέας Εντολής Gauge
65 Ring Wizard
66 Shank
67 Eternity Ring
68 Signet Ring
69 Ring by Object
70 Scale Ring
71 Custom Region
72 Dynamic Profile
73 Channel
74 Halo – Prongs In Line
75 Cutter Studio
76 Cutters In Line
77 Head Studio
78 Bezel Studio
79 Millgrain
80 Place Image 1:1
81 Texture 3D
82 Texture Creator
83 Celtic Knots
84 STL Wizard
85 Εντολή Metals
86 Έλεγχος Μοντέλου
87 Render Settings
88 Materials
89 Material Maps

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Rhinogold:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να γνωρίσεις το περιβάλλον χρήσης του Rhino Gold. Αποκτώντας εξοικείωση με το interface του προγράμματος, θα μάθεις να εναλλάσσεις τις όψεις, να αποθηκεύεις και να ανοίγεις αρχεία.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να εισαγάγεις απλές εντολές, αλλά και να χειρίζεσαι τις επιλογές του browser, όπως εξερεύνησης και εφαρμογής του Vray ως real time renderer.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα χρησιμοποιήσεις εργαλεία σχεδιασμού Line-Polyline και βοηθήματα, ενώ θα εξοικειωθείς με τις εντολές έλξεων και smart track.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με πιο σύνθετες εντολές, όπως η Curve και Curve by CP, ενώ θα μάθεις να ανοικοδομείς μέρη του σχεδίου σου με Rebuild και να χρησιμοποιείς τον τροποποιητή Gumball για να προσθέτεις σχεδιαστική ευελιξία στο έργο σου. Οι εντολές Trim και Split θα σου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την ενασχόλησή σου με τα θέματα πρακτικής εφαρμογής.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με εντολές καμπυλότητας, όπως οι Curve Boolean και Extrude Curve, αλλά και με τις εντολές Fillet & Chamfer. Θα μάθεις να εφαρμόζεις επέκταση καμπυλών με την Extend Curves, καθώς και να χρησιμοποιείς την εντολή Offset για ένα άριστο, σχεδιαστικό αποτέλεσμα.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με ορισμένες απλές εντολές για μετακίνηση και περιστροφή, καταγραφή ιστορικού, ενώ θα κάνεις χρήση της εντολής ταιριάσματος με το Match, προτού περάσεις στην Blend και Blend Adjustable.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε σύνθετες εργασίες του σχεδιαστικού εργαλείου που λέγεται Rhino Gold, μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς το Set CPlane και να τοποθετείς κείμενο, να εντάσσεις κείμενο σε καμπύλη και να "πειραματίζεσαι" με πρωτεύοντα στερεά. Ενδιαφέρον, ωστόσο, θα αντλήσεις και από τη χρήση των εντολών Pipe και Pipe Multiple, αφιερώνοντας χρόνο στα πρακτικά παραδείγματα και τις ασκήσεις.

Η 8η εκπαιδευτική συνάντηση είναι αφιερωμένη στις εντολές Boolean και στην μοντελοποίηση επιφανειών. Σε αυτή την ενότητα θα μάθεις να χρησιμοποιείς την εντολή Loft για να ανυψώνεις τα μέρη του έργου σου, ενώ θα αφιερώσεις χρόνο για την αφομοίωση των Sweep 1 & 2 Rails, προτού περάσεις στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τις εντολές Orient και Revolve, προτού γνωρίσεις τη χρησιμότητα σχεδίασης σε δίκτυο και μάθεις να αξιοποιείς τις εντολές Plane Surface & Intersect για την ένταξη τομών στο δημιούργημά σου.

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε θέματα του σχεδίου σου και θα μάθεις να χρησιμοποιείς την εντολή Offset για την επιφάνεια του έργου με το οποίο έχεις καταπιαστεί. Θα δεις ότι τα μεταβλητά Fillet και Chamfer είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα κατά τη σχεδίαση, όπως επίσης και οι εντολές αντιγραφής άκρων και εξαγωγής σε ισοκαμπύλη τμήματα.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την εντολή Blend Surface και θα μάθεις να χρησιμοποιείς την κλίμακα του έργου σου αποδοτικά. Περνώντας σε εφαρμογές αντικατοπτρισμού, θα μάθεις πως να αντιγράφεις και να χωροθετείς ορθογώνια τμήματα κατά τη διάρκεια της σχεδίασης.

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση θα αφιερώσεις χρόνο για την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής των εντολών Array Curve και Polar Array. Μαθαίνοντας να αξιοποιείς την εντολή Dynamic Polar Array, θα δεις ότι δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική και η χρήση των Dynamic Twist, Bend και Taper. Η ροή κατά καμπύλη είναι ένα αντικείμενο με το οποίο θα ολοκληρώσεις την ύλη της παρούσας ενότητας.

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς την εντολή Flow by Surface και Splop, για να περάσεις, στη συνέχεια, σε εφαρμογές επεξεργασίας του Cage και των στρώσεων, αφιερώνοντας χρόνο σε πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές.

Στη 14η συνάντηση θα καταπιαστείς με το Gem Studio ώστε να μάθεις να χρησιμοποιείς το Rhino για να επεξεργάζεσαι πολύτιμους λίθους. Στη συνέχεια, θα ασχοληθείς με τα Gems By Curve, Gems By 2 Curves, προτού περάσεις στο εξαιρετικά ενδιαφέρον εργαλείο του Gem Creator, αντικείμενο το οποίο θα σου επιτρέψει να αρχίσεις να δημιουργείς.

Στη 15η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να διαβάζεις τις πληροφορίες για το πετράδι που χρησιμοποιείς, καθώς και να χειρίζεσαι τα εργαλεία τροποποίησης των πετραδιών σου αποτελεσματικά. Οι εντολές Pave Automatic και Pave Along UV είναι μερικά από τα εργαλεία που θα μάθεις να αξιοποιείς.

Στη 16η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς το Cabochon Studio και να χρησιμοποιείς τις εντολές Pearls, προτού περάσεις, στη συνέχεια, στα στοιχεία Swarovski και στην εκμάθηση χειρισμού της εντολής Gauge.

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τον οδηγό δακτυλιδιών, καθώς και να αξιοποιείς την εντολή Shank προς όφελος της σχεδιαστικής σου δημιουργίας. Τα χαρακτηριστικά του "αιώνιου δακτυλιδιού" και του Signet Ring είναι μερικά μόνο από τα θέματα με τα οποία θα έχεις το χρόνο να ασχοληθείς στα πρακτικά παραδείγματα και τις ασκήσεις.

Στη 18η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη χρήση δυναμικού Profile και καναλιού, περνώντας στα εργαλεία Halo-Prongs in Line και στο αξιόλογο Cutter Studio, αφιερώνοντας χρόνο στη λείανση των μερών του έργου σου.

Στη 19η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι την εντολή Cutters in Line, καθώς και τα Head και Bezel Studio, προτού περάσεις στο Millgrain για την επιθυμητή λεπτομέρεια στο σχέδιό σου.

Στην 20η συνάντηση θα μάθεις να τοποθετείς την εικόνα σου σε κλίμακα 1:1, να χειρίζεσαι την τρισδιάστατη υφή του έργου σου, να δημιουργείς καινούρια υφή και να φτιάχνεις κέλτικους κόμπους.

Στην 21η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χρησιμοποιείς τον οδηγό STL, να εφαρμόζεις την εντολή για τα μέταλλα και να ελέγχεις το μοντέλο με το οποίο εργάζεσαι, προτού περάσεις σε θέματα ρυθμίσεων της απόδοσης του έργου σου.

Στην 22η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τα υλικά και με το χάρτη των υλικών, αφιερώνοντας χρόνο στα τελευταία κεφάλαια για την εξερεύνηση των υλικών που θα θελήσεις να χρησιμοποιήσεις στα έργα σου.


•  Rhinogold 6: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του Rhinogold.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Ενδεικτικές Εισηγήσεις

Εισαγωγή

Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling.

Γνωριμία με το περιβάλλον Drafting & Annotation.

Γραμμές Εργαλείων Toolbars.

Εντολές Clean Screen & ribbon.

H λίστα βίντεο εισηγήσεων θα είναι πλήρως ανανεωμένη μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Για δοκιμή ενδεικτικού demο, επισκεφθείτε μας στα γραφεία του Ομίλου FACEtoFACE σε ΑΘήνα, Δάφνη και Μαρούσι.
First slide First slide First slide
Third slide Third slide Third slide
Fourth slide Fourth slide Fourth slide

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο